Translation of "Vorderingen" in French

0.009 sec.

Examples of using "Vorderingen" in a sentence and their french translations:

We maken vorderingen.

Nous faisons des progrès.

Ik maakte vorderingen.

J'avançais.

- De nieuwste vorderingen van de geneeskunde zijn merkwaardig.
- De recente vorderingen in de geneeskunde zijn opvallend.

Les récentes avancées de la médecine sont remarquables.

De recente vorderingen in de geneeskunde zijn opvallend.

Les récentes avancées de la médecine sont remarquables.

Hij is blij met de vorderingen die hij de laatste tijd gemaakt heeft.

Il est content des progrès qu'il a faits dans les derniers temps.

- Je kunt niet zeggen dat de beschaving niet vordert, want in elke oorlog doden ze je op een nieuwe wijze.
- Je kunt niet zeggen dat de beschaving geen vorderingen maakt, want in iedere oorlog doodt men je op een nieuwe manier.

On ne peut pas dire que la civilisation ne progresse pas, car pour chaque guerre, ils trouvent de nouvelles façons de vous égorger.