Translation of "Geneeskunde" in French

0.013 sec.

Examples of using "Geneeskunde" in a sentence and their french translations:

En ten laatste de geneeskunde.

Et enfin, il y a la médecine,

"Ik wil geen geneeskunde meer studeren.

« Abandonnons médecine,

- De nieuwste vorderingen van de geneeskunde zijn merkwaardig.
- De recente vorderingen in de geneeskunde zijn opvallend.

Les récentes avancées de la médecine sont remarquables.

Hij wijdde zijn leven aan de geneeskunde.

Il a consacré sa vie à la médecine.

De recente vorderingen in de geneeskunde zijn opvallend.

Les récentes avancées de la médecine sont remarquables.

De recente vooruitgang in de geneeskunde is opmerkelijk.

Les récentes avancées de la médecine sont remarquables.

Ik denk veel aan hoe ontwikkelingen in de genetische geneeskunde

je pense beaucoup à la façon dont le développement de la génétique médicale

Ik was van plan om in de Verenigde Staten geneeskunde te studeren.

J'avais l'intention d'étudier la science médicale aux États-Unis de l'Amérique du Nord.

Ik denk eraan om naar Duitsland te gaan om geneeskunde te studeren.

Je pense que je vais aller en Allemagne pour étudier la médecine.

De Aziatische bosduizendpoot is gevaarlijk, maar niet alles is slecht. De Chinese geneeskunde gebruikt het gif bij attaques en huidaandoeningen.

Le centipède asiatique est peut être méchant, mais il n'est pas malfaisant. La médecine chinoise utilise son venin pour les convulsions et les plaies.

Citroenmelisse is een van de oudste bekende geneeskrachtige kruiden. Al meer dan tweeduizend jaar is de Citroenmelisse hoog gewaardeerd in de geneeskunde.

La mélisse est l'une des plus anciennes plantes médicinales connues. Depuis plus de deux mille ans, la mélisse de citron est très appréciée en médecine.

- Ik was van plan om in de Verenigde Staten medicijnen te studeren.
- Ik was van plan om in de Verenigde Staten geneeskunde te studeren.

J'avais l'intention d'étudier la médecine aux États-Unis.