Translation of "Hij" in French

0.009 sec.

Examples of using "Hij" in a sentence and their french translations:

- Hij weifelde voordat hij antwoordde.
- Hij aarzelde voordat hij antwoordde.

- Il a hésité avant de répondre.
- Il hésita avant de répondre.

- Hij rende weg.
- Hij rende.
- Hij liep.

Il courait.

- Hij rende.
- Hij liep.

Il courait.

- Hij knipoogde.
- Hij knipperde.

Il cligna des yeux.

- Hij denkt dat hij alles weet.
- Hij gelooft dat hij alles weet.

Il croit qu'il sait tout.

- Hij spreekt alsof hij alles weet.
- Hij praat alsof hij alles weet.

- Il parle comme s'il savait tout.
- Elle parle comme si elle savait tout.

Hij zegt wat hij denkt.

Il parle franchement.

- Hij speelde vals.
- Hij bedroog.

Il était en train de tricher.

- Hij verschijnt.
- Hij verschijnt wel.

Il apparaît.

Hij weet wat hij doet.

Il sait ce qu'il fait.

- Hij loenste.
- Hij heeft geloenst.

- Il loucha.
- Il a louché.

- Hij grinnikte.
- Hij heeft gegiecheld.

- Il gloussa.
- Il a gloussé.
- Il riait.
- Il ricanait.

- Hij vertrok.
- Hij ging weg.

Il est parti.

Hij weifelde voordat hij antwoordde.

- Il a hésité avant de répondre.
- Il hésita avant de répondre.

- Hij geeft les.
- Hij doceert.

Il enseigne.

- Hij dook.
- Hij is gedoken.

Il plongea.

- Hij hoestte.
- Hij heeft gehoest.

Il toussait.

Hij weet waarover hij praat.

Il sait de quoi il parle.

- Weet hij?
- Weet hij ervan?

Est-ce qu'il sait ?

- Hij zuchtte.
- Hij heeft gezucht.

Il a soupiré.

- Hij werd kwaad.
- Hij werd woedend.
- Hij werd razend.

Il s'est déchaîné.

- Hij was aan het jagen.
- Hij jaagde.
- Hij joeg.

Il chassait.

- Hij is hier!
- Daar is hij!
- Hier is hij!

Le voilà !

- Hij verkoopt groente.
- Hij verkoopt groenten.
- Hij verkoopt groentes.

Il vend des légumes.

- Hij schaatst.
- Hij skatet.
- Hij is aan het skaten.

Il patine.

- Hij maakte patat.
- Hij maakte friet.
- Hij maakte frietjes.

Il faisait des frites.

- Gedetailleerd vertelde hij wat hij zag.
- Gedetailleerd vertelde hij wat hij gezien had..

Il expliqua en détail ce qu'il avait vu.

- Hij zegt dat hij niet komt.
- Hij zegt dat hij niet zal komen.

Il dit qu'il ne viendra pas.

- Hij ontkent dat hij dat gedaan heeft.
- Hij ontkent dat hij het gedaan heeft.

- Il nie avoir fait cela.
- Il nie qu'il l'a fait.
- Il nie l'avoir fait.

- Hij was aan het stelen.
- Hij was aan het vliegen.
- Hij vloog.
- Hij stal.

Il volait.

- Hij heeft hem vermoord.
- Hij vermoordde hem.
- Hij heeft hem gedood.
- Hij doodde hem.

- Il le tua.
- Il l'a tué.

- Zodra hij mij zag, liep hij weg.
- Hij rende weg zodra hij mij zag.

- Dès qu'il m'a vu, il s'est enfui.
- Au moment où il me vit, il s'enfuit en courant.
- Dès qu'il me vit, il s'enfuit.

- Hij loopt snel.
- Hij rent snel.
- Hij loopt hard.
- Hij is een snelle loper.

Il court vite.

Hij zei dat hij zou komen, en hij is gekomen.

Il a dit qu'il viendrait et il est venu.

- Hij is zelf gekomen.
- Hij kwam zelf.
- Hij kwam persoonlijk.

Il est venu en personne.

- Hij gaf het op.
- Hij nam ontslag.
- Hij trad af.

Il démissionna.

- Hij is gek geworden.
- Hij is razend.
- Hij is woest.

Il est furax.

Hij was uitgeput toen hij thuiskwam.

Il était épuisé quand il est rentré chez lui.

- Hij spreekt goed.
- Hij praat goed.

Il parle bien.

- Hij wreekte zich.
- Hij nam weerwraak.

Il s'est vengé.

Hij voelde dat hij opgetild werd.

- Il se sentit être soulevé.
- Il s'est senti être soulevé.

Hij spreekt alsof hij alles weet.

- Il parle comme s'il connaissait tout.
- Il parle comme s'il savait tout.

- Hij kan lopen.
- Hij kan rennen.

- Il sait courir.
- Il est capable de courir.

- Hij verraadde je.
- Hij verraadde u.

- Il vous trahissait.
- Il vous a trahie.
- Il t'a trahi.
- Il t'a trahie.
- Il vous a trahi.

Hij zei dat hij arm was.

- Il disait qu'il était pauvre.
- Il a dit qu'il était pauvre.
- Il dit qu'il était pauvre.

- Hij is zo.
- Zo is hij.

C'est comme cela qu'il est.

- Hij heeft geld.
- Hij bezit geld.

Il a de l'argent.

- Hij is vriendelijk.
- Hij is aardig.

Il est gentil.

- Hij stond op.
- Hij ging staan.

Il se mit debout.

Hij doet alsof hij gay is.

Il prétend être gay.

- Hij heeft opgehangen.
- Hij hing op.

- Il a raccroché.
- Il raccrocha.

- Hij is ingedommeld.
- Hij dommelde in.

Il s'est endormi.

- Hij schrijft scripts.
- Hij schrijft scenario's.

Il écrit des scénarios.

- Hij speelt daar.
- Daar speelt hij.

- Il joue là.
- Il y joue.

- Hij slaapt waarschijnlijk.
- Waarschijnlijk slaapt hij.

Il dort, probablement.

- Hij studeert Chinees.
- Hij leert Chinees.

Il étudie le chinois.

- Hij kan komen.
- Hij mag komen.

Il peut venir.

- Hij ging snel.
- Hij liep snel.

Il marchait vite.

- Hij had koppijn.
- Hij had hoofdpijn.

Il avait un mal de tête.

- Hij werd opgepakt.
- Hij werd betrapt.

- Il se fit prendre.
- Il s'est fait prendre.

- Hij is gewiekst!
- Hij is uitgekookt!

- Il est bouilli !
- Il est cuit !

- Hij is homo.
- Hij is gay.

Il est gay.

Hij deed alsof hij niet luisterde.

Il faisait semblant de ne pas écouter.

- Hij handelt weloverwogen.
- Hij handelt doelbewust.

Il agit délibérément.

- Hij is fotograaf.
- Hij is beroepsfotograaf.

Il est photographe professionnel.

- Hij is leraar.
- Hij is onderwijzer.

- Il est enseignant.
- Il est instituteur.

- Hij is onbeleefd.
- Hij is onbeschoft.

- Il est très précieux.
- Il est extrêmement poli.

- Hij is nauwgezet.
- Hij is bijtijds.

Il est ponctuel.

- "Zwijg," fluisterde hij.
- "Stil!", fluisterde hij.

« Silence », murmura-t-il.

- Daar is hij.
- Hier komt hij.

Le voilà.

- Hij verafschuwt spinnen.
- Hij haat spinnen.

- Il déteste les araignées.
- Il a horreur des araignées.

Hij zegt dat hij niet komt.

Il dit qu'il ne viendra pas.