Translation of "Merkwaardig" in French

0.013 sec.

Examples of using "Merkwaardig" in a sentence and their french translations:

- Hoe vreemd!
- Hoe merkwaardig!

Comme c'est curieux !

Hij gedraagt zich merkwaardig.

- Il se comporte étrangement.
- Il se comporte bizarrement.
- Il se comporte de façon bizarre.

- Wat een vreemd toeval!
- Wat een merkwaardig toeval!

- Quelle drôle de coïncidence !
- Quel étonnant hasard !

De omzet is sterk gestegen maar onze winst is, merkwaardig genoeg, gelijk gebleven.

Le chiffre d'affaires a fortement augmenté mais, curieusement, notre bénéfice est resté le même.

- De nieuwste vorderingen van de geneeskunde zijn merkwaardig.
- De recente vorderingen in de geneeskunde zijn opvallend.

Les récentes avancées de la médecine sont remarquables.