Translation of "Bear" in Russian

0.003 sec.

Examples of using "Bear" in a sentence and their russian translations:

Bear aan Helo 1...

Беар вызывает вертолет:

Helo 1... ...dit is Bear.

Вертолет, это Беар.

Roger, komt eraan. Dankjewel. Bear uit.

Вас понял. Уже на подходе. Спасибо. Конец связи.

Ik zie Bear recht voor ons.

Вижу Беара прямо перед нами.

Nog geen spoor van Bear. Roger, blijf zoeken.

Никаких признаков Беара! Принято! Продолжайте поиск.

Ik zie Bear, maar ik denk niet dat ik hem kan bereiken.

Я засек Беара, но не думаю, что смогу забрать его оттуда.

Ik ben Bear Grylls en ik heb de meest onherbergzame plekken op aarde overleefd.

Я Беар Гриллс и я выживал в самых суровых местах на планете.