Translation of "Komt" in Russian

0.039 sec.

Examples of using "Komt" in a sentence and their russian translations:

Komt tijd, komt raad.

- Утро вечера мудренее.
- Поживём — увидим.
- Время покажет.

- Er komt iemand aan.
- Iemand komt.

Кто-то идёт.

Komt het?

Он уже пришёл?

Komt Tom?

Том придёт?

Wie komt?

- Кто идёт?
- Кто придёт?

Komt ze?

Она придёт?

Komt u?

- Вы идёте?
- Вы придёте?

Komt hij?

Он придёт?

- Alles komt in orde.
- Alles komt goed.

- Всё будет хорошо.
- Все будет хорошо.
- Всё наладится.

- De bus komt eraan.
- De bus komt.

- Автобус идёт.
- Автобус едет.
- Автобус подходит.

- Komt voor de bakker.
- Komt voor elkaar.

- Считай, что сделано.
- Считайте, что дело сделано.

- Waarschijnlijk komt Tom.
- Waarschijnlijk komt Tom wel.

Том, вероятно, придёт.

- Daar, de bus komt!
- Hier komt de bus.

А вот и автобус!

- Komt ge?
- Kom je?
- Komt u?
- Komen jullie?

- Ты придёшь?
- Вы придёте?

- Hij komt uit Georgia.
- Hij komt uit Georgië.

- Он из Грузии.
- Он из Джорджии.

- De lente komt eindelijk!
- Het voorjaar komt eindelijk!

- Наконец-то приближается весна!
- Наконец-то наступает весна!

- De postbode komt binnenkort.
- De postbode komt straks.

Скоро придёт почтальон.

Nu komt het.

А теперь послушайте.

Hier komt het.

Начнём.

Hoe komt dat?

Как так?

Daar komt ze.

- Вот она идёт.
- А вот и она.

Morgen komt nooit.

- Завтраками сыт не будешь.
- "Завтра" никогда не наступает.

Hij komt terug.

Он вернётся.

Hij komt snel.

Он скоро придёт.

Komt hij vanavond?

Он вечером придёт?

De lente komt.

- Весна наступает.
- Весна приближается.
- Наступает весна.
- Весна идёт.

Niemand komt erachter.

Никто не узнает.

Hier komt Tom.

А вот и Том.

Hij komt daarna.

Он придёт позже.

Komt u binnen!

- Войдите!
- Зайдите!
- Входите.

Komt hij echt?

- Он действительно придёт?
- Он правда придёт?

Tom komt eraan.

Том идёт.

Wanneer komt zij?

Когда она придёт?

Komt hij morgen?

Он придёт завтра?

Er komt niemand.

- Никто не идёт.
- Никто не придет.

Alles komt goed.

- Всё будет хорошо.
- Все будет хорошо.

Kerstmis komt dichterbij.

Близится Рождество.

Hulp komt eraan.

- Помощь уже в пути.
- Помощь идёт.

Tom komt vandaag.

Том вернётся завтра.

Wanneer komt hij?

Когда он придёт?

Misschien komt hij.

- Может быть, он придёт.
- Возможно, он придёт.

Kerstmis komt eraan.

- Приближается Рождество.
- Скоро Рождество.

Misschien komt ze.

- Возможно, она придёт.
- Она, возможно, придёт.
- Может быть, она придёт.

Hier komt hij.

А вот и он.

Komt ze ook?

Она тоже придёт?

Kerstmis komt eraan!

Скоро Рождество!

De winter komt.

- Скоро зима.
- Приближается зима.

Komt Tom niet?

- Том не придёт?
- Том разве не придёт?

- De ouderdom komt met gebreken.
- Ouderdom komt met gebreken.

Возраст слишком зрелый не является приятным.

Marina komt uit Rusland en Clarissa komt uit Zweden.

Марина из России, а Кларисса - из Швеции.

- Weet je wanneer ze komt?
- Weet u wanneer ze komt?
- Weten jullie wanneer ze komt?

Ты знаешь, когда она придёт?

- De buitenlander komt uit Schotland.
- De vreemdeling komt uit Schotland.

Иностранец из Шотландии.

- Hij komt zonder twijfel.
- Ik weet zeker dat hij komt.

- Он обязательно придёт.
- Он непременно придёт.

- Het komt wel goed.
- Het komt wel goed met ons.

С нами всё будет в порядке.

- Tom komt vandaag.
- Tom arriveert vandaag.
- Tom komt vandaag aan.

Том сегодня придёт.

- Dit geschenk komt van Tom.
- Dit cadeau komt van Tom.

Этот подарок от Тома.

- Ik hoop dat hij komt.
- Ik hoop dat zij komt.

- Будем надеяться, что она придёт.
- Надеюсь, что она придёт.

- Mijn vrouw komt uit Australië.
- Mijn echtgenote komt uit Australië.

Моя жена из Австралии.

Er komt tocht vandaan.

Определенно оттуда сквозит.

Daar komt de helikopter.

Вот и вертолет.

Waar komt die vandaan?

Куда нас выбросило?

Hier komt de bus.

- А вот и автобус!
- Идет автобус.

De zon komt op.

Солнце встаёт.

Er komt iets aan.

- Что-то приближается.
- Что-то грядёт.

Wanneer komt hij terug?

Когда он возвращается?