Translation of "Voor" in Russian

0.008 sec.

Examples of using "Voor" in a sentence and their russian translations:

- Voor jou?
- Voor u?
- Voor jullie?

- Для вас?
- Для тебя?
- Для Вас?

voor rechten voor immigranten, voor het milieu,

права иммигрантов, защищает экологию,

Voor!

За!

Taak voor taak, dataset voor dataset,

задачу за задачей, массив данных за массивом,

Niet voor individuen, niet voor gezinnen,

Для человека, для семьи,

Eén voor allen, allen voor één.

Один за всех, и все за одного.

- Goed voor jullie.
- Goed voor u.

- Рад за тебя.
- Рад за вас.

- Alleen voor volwassenen.
- Enkel voor volwassenen.

Только для взрослых.

Allen voor één, één voor allen!

- Все за одного, один за всех!
- Один за всех, все за одного!

- Wat heb je voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Wat hebt u voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Wat hebben jullie voor haar gekocht voor Kerstmis?

Что ты купил ей на Рождество?

- Heb je iets voor Tom gekocht voor Kerstmis?
- Hebt u iets voor Tom gekocht voor Kerstmis?
- Hebben jullie iets voor Tom gekocht voor Kerstmis?

- Ты что-нибудь купил Тому на Рождество?
- Вы что-нибудь купили Тому на Рождество?

Voor mij.

Чур, моё!

- Bedankt voor uw hulp.
- Bedankt voor je hulp.
- Bedankt voor de hulp.
- Bedankt voor het helpen.
- Bedankt voor jullie hulp.

- Спасибо тебе за помощь.
- Спасибо за помощь.

- Bedankt voor uw antwoord.
- Bedankt voor je antwoord.
- Bedankt voor jullie antwoord.
- Bedankt voor jouw antwoord.

Спасибо вам за ответ.

voor problemen waar de mensheid voor staat,

стоящих перед человечеством проблем

Goed voor jezelf en voor het klimaat.

полезны для вас и для климата.

- Komt voor de bakker.
- Komt voor elkaar.

- Считай, что сделано.
- Считайте, что дело сделано.

- Voor wie werkt u?
- Voor wie werk je?
- Voor wie werken jullie?

- На кого ты работаешь?
- На кого вы работаете?

- Bedankt voor je hulp.
- Bedankt voor de hulp.
- Bedankt voor het helpen.

Спасибо за помощь.

- Ik werk voor jou.
- Ik werk voor u.
- Ik werk voor jullie.

- Я работаю на вас.
- Я работаю на тебя.

- Wat goed is voor u, is goed voor mij.
- Wat goed voor jou is, is goed voor mij.

Что хорошо для тебя, хорошо и для меня.

- Wat heb je voor Kerstmis voor je vriendin gekocht?
- Wat hebt u voor Kerstmis voor uw vriendin gekocht?

Что ты купил своей девушке на Рождество?

- Lucht is voor mensen wat water is voor vissen.
- Lucht is voor mensen, wat water is voor vissen.

Воздух для людей, что вода для рыб.

- Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan!
- Bedankt voor alles wat u voor me hebt gedaan.

- Спасибо за всё, что вы для меня сделали.
- Спасибо за всё, что ты для меня сделал.

- Bedankt voor de inlichting.
- Bedankt voor deze informatie!
- Dank u voor deze informatie!

- Спасибо за информацию.
- Спасибо за информацию!

- Dat is genoeg voor vandaag.
- Genoeg voor vandaag.

- Достаточно на сегодня.
- Хватит на сегодня.

- Zorg goed voor uzelf!
- Zorg goed voor jezelf!

Берегите себя!

De dokter schreef medicijnen voor voor de patiënt.

Врач прописал пациенту лекарство.

- Bedankt voor uw gastvrijheid.
- Bedankt voor jullie gastvrijheid.

Спасибо тебе за гостеприимство.

Wat voor plannen heb je voor het weekend?

Что у тебя за планы на выходные?

- Pas op voor dieven.
- Let op voor dieven.

- Остерегайтесь воров.
- Остерегайся воров.

- Bedankt voor jullie vertrouwen.
- Bedankt voor uw vertrouwen.

Я благодарю вас за доверие.

- Dames voor alles!
- Dames eerst.
- Dames gaan voor.

Сначала дамы.

- Bedankt voor uw geduld.
- Bedankt voor je geduld.

Спасибо вам за терпение.

- Bedankt voor de inlichting.
- Bedankt voor de informatie!

Спасибо за информацию.

- Ze waren bang voor je.
- Zij waren bang voor je.
- Ze waren bang voor u.
- Zij waren bang voor u.
- Ze waren bang voor jullie.
- Zij waren bang voor jullie.

- Они вас боялись.
- Они тебя боялись.

- Ben je klaar voor Kerstmis?
- Bent u klaar voor Kerstmis?
- Zijn jullie klaar voor Kerstmis?
- Ben je klaar voor kerst?
- Bent u klaar voor kerst?
- Zijn jullie klaar voor kerst?

- Вы готовы к Рождеству?
- Ты готова к Рождеству?
- Ты готов к Рождеству?

Stel je voor:

Только представьте:

Stap voor stap.

Сантиметр за сантиметром.

Stuk voor stuk.

Каждая из них.

Voor de buitenwacht

По мнению внешнего мира,

Voor het zenuwstelsel.

Для нервной системы.

Voor de duidelijkheid:

Разрешите я поясню:

Niet voor samenlevingen.

для общества.

Schudden voor gebruik.

Перед использованием взболтать.

Bedankt voor alles.

Спасибо за всё.

Voor geen goud!

Ни за что на свете!

Dames voor alles!

- Дамы вперед!
- Сначала дамы!

Genoeg voor vandaag.

На сегодня хватит.

Ga voor hulp.

Позови помощь.

Bedankt voor vandaag.

Спасибо за сегодняшнее.

Zorg voor Tom.

Займись Томом.

Roep voor hulp.

- Позови на помощь.
- Позовите на помощь.

Klaar voor november?

Готов к ноябрю?

Enkel voor volwassenen.

Только для взрослых.

Kook voor me.

Готовь мне.

Bid voor hem!

Помолитесь за него.

In 400 voor Christus werden tempels voor genezing opgericht

В 400 году до н.э. были созданы храмы исцеления,

En dat geldt evenzeer voor robots als voor mensen.

и неважно, человек вы или робот.

- Bedankt voor de uitnodiging.
- Erg bedankt voor de uitnodiging.

Большое спасибо за приглашение.

Lucht is voor mensen, wat water is voor vissen.

Воздух для людей - то же, что и вода для рыбы.

Wat goed is voor u, is goed voor mij.

Что хорошо для тебя, хорошо и для меня.

Lucht is voor mensen wat water is voor vissen.

Воздух для людей, что вода для рыб.

- Bedankt voor je cadeau.
- Dank je voor het cadeau.

Спасибо за подарок.

- Dank u voor de suggestie.
- Bedankt voor het drinkgeld.

- Спасибо за совет.
- Спасибо за подсказку!

Tom is allergisch voor garnalen, maar niet voor kreeft.

У Тома аллергия на креветки, но не на омаров.