Translation of "Niet" in Russian

0.031 sec.

Examples of using "Niet" in a sentence and their russian translations:

- Niet stoppen.
- Stop niet.
- Niet ophouden.

- Не останавливайся.
- Не останавливайтесь.

- Overdrijf niet!
- Niet overdrijven.

- Не преувеличивай.
- Не преувеличивайте.

- Niet schieten!
- Niet schieten.

- Не стреляй!
- Не стреляйте.

- Niet nu!
- Nu niet!

Не сейчас!

- Blijkbaar niet.
- Kennelijk niet.

Очевидно, нет.

- Schreeuw niet.
- Schreeuw niet!

Не ори.

- Niet kijken!
- Kijk niet.

- Не смотрите.
- Не смотри.

- Spreek niet.
- Praat niet.

Не говори.

- Leer niet.
- Studeer niet.

Не учись.

- Niet bewegen.
- Niet bewegen!

- Не двигайся.
- Не шевелись.
- Не двигайтесь.
- Не шевелитесь.

- Niet vloeken!
- Vloek niet!

Не ругайся!

- Praat niet.
- Niet praten!

Не говори!

- Lieg niet.
- Lieg niet!

- Не лги.
- Не ври.
- Не врите.
- Не лгите.

- Blijkbaar niet!
- Klaarblijkelijk niet!

Разумеется, нет!

- Niet eten.
- Eet niet.

Не ешь.

- Niet vouwen.
- Niet vouwen!

Не сгибать.

- Niet vandaag.
- Vandaag niet.

Не сегодня.

- Natuurlijk niet.
- Uiteraard niet.

Конечно, нет.

- Huil niet!
- Niet huilen!

Не плачьте!

- Lieg niet.
- Niet liegen.

Не врите.

- Overdrijf niet.
- Niet overdrijven.

Не преувеличивайте.

- Wie niet waagt, die niet wint.
- Wie niet waagt, niet wint.

Кто не рискует, тот не пьёт шампанское.

niet.

нет.

Niet?

- Нет?
- Разве нет?

- Niet eten.
- Eet het niet op.
- Niet opeten.

Не есть.

- Ze praat niet.
- Zij praat niet.
- Ze spreekt niet.
- Zij spreekt niet.

Она не разговаривает.

- Ga niet dood.
- Sterf niet.

Не умирай!

- Niet opnieuw gebruiken!
- Niet hergebruiken!

Не используйте повторно.

- Dat kan niet!
- Niet waar!

- Не может быть!
- Ещё чего!
- Это невозможно!
- Никогда в жизни!
- Быть не может!
- Это исключено!
- Ни в коем случае!
- Ни за что!

Wie niet waagt, niet wint.

Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.

- Ga niet weg.
- Ga niet.

- Не ходи.
- Не ходите.
- Не езди.
- Не ездите.

- Niet denken!
- Denk niet na!

- Не думай.
- Не думайте.

- Rook je niet?
- Rookt u niet?
- Roken jullie niet?

- Ты не куришь?
- Вы не курите?

- Jij skiet niet.
- U skiet niet.
- Jullie skiën niet.

- Ты не катаешься на лыжах.
- Вы не катаетесь на лыжах.

- Ik weet het niet.
- Dat weet ik niet.
- Ik weet niet.
- Weet ik niet.

- Я не знаю.
- Не знаю.
- Этого я не знаю.
- Я этого не знаю.
- Я не в курсе.

- Ik weet het niet.
- Ik weet niet.
- Weet ik niet.

- Я не знаю.
- Не знаю.

Niet echt. Althans, niet voor mij.

Не то. По крайней мере для меня это было совсем не так.

Wie niet waagt, die niet wint.

Если ничем не рискуешь, ничего не получишь.

Niet voor individuen, niet voor gezinnen,

Для человека, для семьи,

- Lang niet gek gedaan.
- Niet slecht.

Неплохо.

- Vergeet mij niet!
- Vergeet mij niet.

Не забывай меня!

- Ga niet weg.
- Ga niet weg!

- Не уходи!
- Не уезжай!
- Не уходите!
- Не уезжайте!

Wat niet weet, wat niet deert.

Меньше знаешь - крепче спишь.

- Verkneukel je niet.
- Glunder niet zo.

- Не злорадствуй.
- Не торжествуйте!

- Wees niet onbeleefd.
- Wees niet onbeleefd!

Не хами!

- Vertrouw hem niet.
- Geloof hem niet.

- Не верь ему.
- Не верь ему!

- Lang niet gezien.
- Lang niet gesproken!

Давно не виделись.

- Niet meer vandaag!
- Vandaag niet meer!

На сегодня хватит!

- U skiet niet.
- Jullie skiën niet.

Вы не катаетесь на лыжах.

- Dwaal niet zo af.
- Niet kletsen.

- Не болтай.
- Не болтайте.

- Niet bewegen.
- Geen beweging!
- Niet bewegen!

- Не двигайся!
- Не двигаться!
- Не двигайтесь!

- Blijkbaar niet.
- Ik denk van niet.

Полагаю, что нет.

- Wees niet verdrietig.
- Wees niet treurig.

Не грусти.

- Het werkt niet.
- Ze loopt niet.

Она не бежит.

- Rook alsjeblieft niet.
- Rook alstublieft niet.

- Не курите, пожалуйста.
- Не кури, пожалуйста.

- Ik twijfelde niet.
- Ik aarzelde niet.

Я не колебался.

- Hij praat niet.
- Hij spreekt niet.

Он не говорит.

- Ze spreekt niet.
- Zij spreekt niet.

Она не говорит.

- Doe niet zo stom.
- Doe niet zo dom.
- Doe niet zo gek.
- Wees niet dom.

Не будь дураком.

- Wat niet weet, wat niet deert.
- Wat het oog niet ziet, het hart niet deert.

- Меньше знаешь — крепче спишь.
- Невежество - это благодать.
- Незнание - это благо.
- Счастье в неведении.

- Hij praatte niet veel.
- Zij praatte niet veel.
- Ik praatte niet veel.
- Hij zei niet veel.
- Zij zei niet veel.
- Ik zei niet veel.

- Он говорил мало.
- Она говорила мало.
- Я говорил мало.

Natuurlijk niet.

Конечно нет.

Niet uitgaan.

Не гасни.

niet werkt.

здесь не работает.

Of niet.

А, может, нет.

Harvard niet.

У Гарварда — нет.

Blaf niet!

- Не гавкайте!
- Не гавкай!
- Не лай!

Helaas niet.

Боюсь, что нет.

Overdrijf niet.

- Не преувеличивай.
- Не переутомляйся.
- Не переутомляйтесь.
- Не переборщи.
- Не переборщите.
- Не перестарайся.
- Не перестарайтесь.
- Не переусердствуй.
- Не переусердствуйте.

Waarom niet?

- Почему нет?
- Почему бы и нет?

Vraag niet.

Не спрашивай.

Niet vallen!

- Не упадите!
- Не упади!

Lieg niet!

Не ври!

Kom niet.

- Не приходи.
- Не приходите.

Wacht niet.

- Не жди.
- Не ждите.

Niet betreden.

- Не входить.
- Вход запрещён.

Rook niet.

- Не кури.
- Не курите.