Translation of "Kan" in Russian

0.009 sec.

Examples of using "Kan" in a sentence and their russian translations:

- Kan zij fietsen?
- Kan ze fietsen?

Она умеет кататься на велосипеде?

- Hij kan lopen.
- Hij kan rennen.

Он умеет бегать.

- Ze kan schaatsen.
- Ze kan skaten.

Она умеет кататься на коньках.

- Ik kan lopen.
- Ik kan rennen.

Я могу бежать.

Kan ik?

- Могу ли я?
- Можно?
- Вы позволите?

Ik kan.

Я могу.

Dat kan.

Это возможно.

- Ja dat kan ik.
- Ja, ik kan.

Да, могу.

- Kan iemand even helpen?
- Kan iemand helpen?

- Кто-нибудь может помочь?
- Кто-то может помочь?

- Ik kan het niet.
- Ik kan niet.

Я не могу.

- Roken kan dodelijk zijn.
- Roken kan doden.

Курение может убить.

- Ik kan niet komen.
- Ik kan niet.

- Я не могу.
- Не могу.

Wie niet kan vragen, kan niet leven.

Кто не может просить, не сможет жить.

- Ik kan uitleggen.
- Ik kan het uitleggen.

Я могу объяснить.

- Ik kan het.
- Ik kan dit doen.

- Я могу это сделать.
- Я могу это сделать!

- Ik kan niet!
- Ik kan het niet!

Не могу!

- Ik kan het niet.
- Ik kan niet.
- Ik kan het niet doen.

- Я не могу сделать это.
- Я не могу сделать этого.
- Я не могу этого.
- Я не могу этого сделать.

- Ik kan je helpen.
- Ik kan jullie helpen.
- Ik kan u helpen.

- Я могу вам помочь.
- Я могу тебе помочь.

- Niemand kan je helpen.
- Niemand kan u helpen.
- Niemand kan jullie helpen.

- Никто не может вам помочь.
- Никто не может тебе помочь.
- Никто не может Вам помочь.
- Тебе никто не может помочь.
- Вам никто не может помочь.

- Kan ik u helpen?
- Kan ik je helpen?
- Kan ik jullie helpen?

- Можно ли вам помочь?
- Я могу вам помочь?
- Я могу тебе помочь?
- Тебе помочь?

- Ik kan je beschermen.
- Ik kan u beschermen.
- Ik kan jullie beschermen.

- Я могу тебя защитить.
- Я могу вас защитить.

- Dat kan niet waar zijn.
- Dit kan onmogelijk waar zijn.
- Dit kan niet kloppen.
- Dat kan niet kloppen.

Это не может быть правдой.

- Dat kan niet waar zijn.
- Dit kan niet kloppen.
- Dat kan niet kloppen.
- Dit kan niet juist zijn.

Это не может быть правдой.

- Hij kan niet zwemmen.
- Ze kan niet zwemmen.

- Он не умеет плавать.
- Она не умеет плавать.

- Hij kan snel zwemmen.
- Ze kan snel zwemmen.

Он умеет быстро плавать.

- Ze kan Japans spreken.
- Hij kan Japans spreken.

Он умеет говорить по-японски.

- Mijn grootmoeder kan vliegen.
- Mijn oma kan vliegen.

Моя бабушка умеет летать.

- Het kan gevaarlijk zijn.
- Dat kan gevaarlijk zijn.

Это может быть опасно.

- Niets kan ons tegenhouden.
- Niets kan ons stoppen.

Нас ничто не может остановить.

- Tom kan nergens heen.
- Tom kan nergens naartoe.

- Тому некуда пойти.
- Тому некуда идти.

- Misschien kan Tom helpen.
- Tom kan misschien helpen.

Возможно, Том мог бы помочь.

- Ik kan niets zien.
- Ik kan niet zien.

- Я ничего не вижу!
- Мне не видно!

- Niemand kan u helpen.
- Niemand kan jullie helpen.

Никто не может вам помочь.

- Het avondeten kan wachten.
- Het diner kan wachten.

Ужин может подождать.

- Dat kan niet.
- Dat kan niet zo zijn.

- Быть не может.
- Не может быть.
- Этого не может быть.

Hoe kan dat?

Как это возможно?

Kan je pianospelen?

- Вы умеете играть на пианино?
- Ты умеешь играть на пианино?

Bob kan koken.

Боб умеет готовить.

Mary kan zwemmen.

Мэри умеет плавать.

Kan je komen?

- Можешь прийти?
- Вы можете прийти?
- Можете прийти?

Kan ze fietsen?

Она умеет ездить на велосипеде?

Hij kan zwemmen.

Он умеет плавать.

Ik kan paardrijden.

Я умею ездить верхом.

Madonna kan zingen.

Мадонна умеет петь.

Hij kan lezen.

- Он может читать.
- Он умеет читать.

Dat kan niet.

- Это невозможно!
- Быть не может!

Kan noten bevatten.

Может содержать орехи.

Ik kan zwemmen.

Я умею плавать.

Ik kan niet.

Я не могу.

Ik kan rennen.

- Я умею бегать.
- Я могу побежать.

Kan ik helpen?

- Могу я помочь?
- Я могу помочь?

Goedkoper kan niet.

Дешевле нельзя.

Tom kan autorijden.

- Том может вести машину.
- Том в состоянии вести машину.

Kan ik eten?

- Я могу есть?
- Я могу поесть?

Kan het wachten?

Это может подождать?

Ik kan autorijden.

Я могу вести автомобиль.

Kan iemand rijden?

- Кто-нибудь умеет водить машину?
- Кто-нибудь может вести машину?

Ik kan skiën.

Я умею кататься на лыжах.

Dat kan niet!

- Не может быть!
- Быть не может!
- Быть этого не может!

Dat kan wachten.

Это может подождать.

Tom kan zwemmen.

- Том может плыть.
- Том умеет плавать.

Hij kan autorijden.

Он умеет водить машину.

Ik kan lezen.

Я умею читать.

Hij kan zingen.

Он умеет петь.

Ik kan springen.

Я могу прыгать.

Kan ik binnenkomen?

- Я могу войти?
- Можно войти?

Kan zij fietsen?

- Она умеет ездить на велосипеде?
- Она умеет кататься на велосипеде?

Hij kan rennen.

Он может бегать.

Ik kan tennissen.

Я умею играть в теннис.

Kan je schaatsen?

Вы умеете кататься на коньках?

Ik kan vliegen.

Я умею летать.

Ik kan lopen.

Я могу идти.

Ik kan wachten.

Я могу подождать.

Kan je naaien?

- Вы умеете шить?
- Ты умеешь шить?

Ik kan gaan.

- Я могу пойти.
- Я могу поехать.