Translation of "Eraan" in Russian

0.010 sec.

Examples of using "Eraan" in a sentence and their russian translations:

Ik kom eraan.

Я иду.

Tom komt eraan.

Том идёт.

Beginnen we eraan?

Мы начинаем?

Ze komen eraan!

Идут!

Hulp komt eraan.

- Помощь уже в пути.
- Помощь идёт.

Ik kom eraan!

- Я уже иду.
- Иду!

Iemand kwam eraan!

Кто-то приближался!

Kerstmis komt eraan.

- Приближается Рождество.
- Скоро Рождество.

Kerstmis komt eraan!

Скоро Рождество!

Ik kom eraan, Dana.

Я иду, Дана!

De trein komt eraan!

Поезд идет!

- Denk eraan!
- Onthou dat!

Вспомни!

Ik ben eraan gewend.

- Я привык.
- Я к этому привыкла.
- Я к этому привык.
- Я к такому привык.

Kerst komt eraan, nietwaar?

Скоро наступит Рождество, правда?

Laten we eraan beginnen.

Давайте приступим к работе.

De lente komt eraan.

Скоро весна.

Kijk! Ze komt eraan!

- Смотри! Она идёт!
- Смотрите! Она идёт!
- Смотри! Идёт!
- Смотрите! Идёт!

De dageraad komt eraan.

День начинается.

Ik hang de larven eraan.

Я надену на него личинок.

Daarna zitten we eraan vast.

После этого назад хода не будет.

Maar we zitten eraan vast.

Но другого выхода нет.

- Ik kom.
- Ik kom eraan.

- Иду.
- Я иду.

- Kerstmis nadert.
- Kerstmis komt eraan.

Приближается Рождество.

Brrr! De winter komt eraan!

Брр! Скоро зима!

Veel mensen zijn eraan onderdoor gegaan.

Я знаю, что это ломает многих.

Roger, komt eraan. Dankjewel. Bear uit.

Вас понял. Уже на подходе. Спасибо. Конец связи.

Hoe sterker de gedachte eraan wordt.

тем дольше он в центре вашего внимания.

Maar mensen gewennen eraan, en dan --

но люди привыкли к ним

Hij denkt eraan zeeman te worden.

Он подумывает стать моряком.

Bedankt dat je me eraan herinnert.

- Спасибо, что напомнили.
- Спасибо, что напомнил мне.
- Спасибо, что напомнили мне.

- Ik kom eraan.
- Ik ben onderweg.

- Я уже иду.
- Я уже еду.
- Я в пути.

- Beginnen we eraan?
- Zullen we beginnen?

- Начнём?
- Начинаем?

De helikopter komt eraan, ik hoor hem.

Вертолет прибыл, я слышу.

Dat drastische en dramatische verandering eraan komt.

Мы знаем, что нас ждут резкие и коренные изменения.

Zij is eraan gewend alleen te leven.

Она привыкла жить одна.

- We zijn ermee bezig.
- We werken eraan.

Мы работаем над этим.

Het einde van de wereld komt eraan.

- Приближается конец света.
- Конец света приближается.

- De zomer komt eraan.
- Het wordt zomer.

- Приближается лето.
- Наступает лето.
- Скоро лето.

- De bus komt eraan.
- De bus komt.

- Автобус идёт.
- Автобус едет.
- Автобус подходит.

"In één nacht," voegde Dima eraan toe.

—За одну ночь,—добавил Дима.

- De dageraad komt eraan.
- De dageraad gloort.

Светает.

- Het is bijna kerst.
- Kerstmis komt eraan.

Скоро Рождество.

Me eraan herinnerd dat ik niet alleen ben.

напоминает мне, что я не одна.

- Het is bijna lente.
- De lente komt eraan.

Скоро будет весна.

Er was niets dat Tom eraan kon doen.

Том ничего не мог с этим поделать.

Alsjeblieft denk eraan dat je deze brief post.

Не забудьте, пожалуйста, отправить письмо.

Ik ben eraan gewend om een vrachtwagen te besturen.

Я привык водить грузовик.

Ik denk eraan naar Canada te gaan volgend jaar.

Я думаю поехать в Канаду в следующем году.

Ik moet eraan denken morgen dat boek te kopen.

Мне надо не забыть завтра купить ту книгу.

- Het is bijna kerst.
- Kerstmis nadert.
- Kerstmis komt eraan.

Близится Рождество.

Als ik het vergeet, gelieve me eraan te herinneren.

Если я забуду, напомни мне, пожалуйста.

- Je went er wel aan.
- Je raakt eraan gewend.

Ты привыкаешь.

We kunnen nu niet meer terug. We zitten eraan vast.

Это точно точка невозврата. Пути назад нет.

Als we iedereen erbij betrekken, als iedereen zich eraan verbindt,

Если вовлечь каждого, объединить всех,

Herinnert ons eraan dat we er allemaal bij betrokken zijn --

напоминая, что все мы вместе —

Alleen al de gedachte eraan maakt je toch ziek, niet?

Как-то не по себе от этих мыслей, правда?

Dit herinnert je eraan hoe gevaarlijk de woestijn kan zijn...

Это напоминание о том, насколько опасной может быть жара пустыни, 

Ze zeggen allemaal: “De dood komt eraan, het is zeker.

Все они говорят: «Смерть приближается, это несомненно.

- Ik zal het proberen te onthouden.
- Ik zal eraan denken.

Я постараюсь запомнить это.

Ik denk eraan om naar Australië te gaan voor Kerstmis.

Я подумываю о том, чтобы поехать на Рождество в Австралию.

De epidemie breidde uit tot meer dan 11.000 mensen eraan stierven.

и эпидемия распространилась, убив больше 11 000 человек.

En eraan werken dit cruciale deel van de oceaan te begrijpen.

и тщательно изучить этот важнейший элемент океана.

Denk eraan je paraplu mee te nemen, voor het geval het regent.

Не забудь взять зонтик, вдруг дождь пойдёт.

Ik denk eraan om naar Duitsland te gaan om geneeskunde te studeren.

Я подумываю поехать в Германию, чтобы изучать там медицину.

Ik kan niet ophouden eraan te denken wat ze mij aangedaan hebben.

Я не могу перестать думать о том, что они со мной сделали.

- De winter is in aantocht.
- De winter komt.
- De winter komt eraan.

- Зима наступает.
- Наступает зима.

- Laten we beginnen.
- Kom, we beginnen eraan.
- Laten we van start gaan.

- Давай начнём.
- Начнём.

Het herinnert me eraan dat dit proces me geleerd heeft risico's te nemen.

Она напоминает мне о том, как я научилась рисковать.

Ik wil je eraan herinneren dat je om half drie een afspraak hebt.

- Хочу тебе напомнить, что у тебя в половине третьего встреча.
- Хочу вам напомнить, что у вас в половине третьего встреча.
- Хочу тебе напомнить, что у вас в половине третьего встреча.

- We komen.
- We komen eraan!
- We komen er zo aan.
- We zijn er zo.

- Мы идём.
- Мы уже идём.
- Уже идём.

Een beet van een ratelslang herinnert je eraan... ...hoe gevaarlijk een missie als deze is.

Укус гремучей змеи — это болезненное напоминание о том, насколько опасна такая миссия.

Een beet van 'n ratelslang herinnert je eraan... ...hoe gevaarlijk een missie als deze is.

Укус гремучей змеи — болезненное напоминание о том, насколько опасной может быть такая миссия.

- Wat levert het mij op?
- Wat heb ik eraan?
- Wat zit er voor mij in?

- А мне что за это будет?
- А мне что с этого перепадёт?

De leraar vroeg me of ik klaar was en voegde eraan toe dat allen bij de schoolpoort op me wachtten.

Учитель спросил, готов ли я, добавив, что все ждут меня у школьных ворот.

- De winter is in aantocht.
- De winter staat voor de deur.
- Het wordt winter.
- De winter komt.
- De winter komt eraan.

Приближается зима.

Vanaf volgende week hebben we tussentijdse examens. Denk eraan dat voor de vragen die je dan krijgt een enkel nachtje blokken onvoldoende is. Je moet echt nu beginnen!

Со следующей недели начинаются полусеместровые экзамены. Зубрить в последнюю ночь тебе не поможет, там будет много сложных вопросов. Тебе нужно начать заниматься сегодня.