Translation of "Zie" in Russian

0.014 sec.

Examples of using "Zie" in a sentence and their russian translations:

- Zie hieronder.
- Zie verder.

Смотри ниже.

Zie hierboven.

Смотри выше.

- Ik zie ze vanavond.
- Ik zie hen vanavond.

Я увижу их сегодня вечером.

- Ik zie hem morgennamiddag.
- Ik zie hem morgenmiddag.

Я увижу его завтра вечером.

- Ik zie jouw paard.
- Ik zie uw paard.

- Я вижу твоего коня.
- Я вижу твою лошадь.
- Я вижу вашу лошадь.
- Я вижу вашего коня.

- Ik zie je vanmiddag.
- Ik zie u vanmiddag.

Увидимся днём.

- Ik zie Tom vaak.
- Ik zie Tom dikwijls.

Я вижу Тома часто.

Ik zie zilver, maar ik zie geen goud.

Я вижу серебро, но не вижу золота.

- Ik zie je morgen.
- Ik zie jullie morgen.

Завтра снова увидимся.

Zie je dat?

Видите?

Zie je hem?

Видите его?

Wat zie ik?

Что я вижу?

Ik zie ze.

Я их вижу.

Ik zie Dan.

Я вижу Дэна.

Ik zie vuurwerk!

Вижу фейерверки!

Zie deze sprong?

Видишь этот прыжок?

Zie je dit?

- Ты это видишь?
- Видишь это?

Ik zie niets.

Я ничего не вижу.

Ik zie het.

Я его вижу.

Ik zie iets.

Я что-то вижу.

Ik zie Tom.

Я вижу Тома.

Ik zie niets!

Ничего не вижу!

Ik zie Dana.

Я вижу Дану.

Ik zie je.

Я тебя вижу.

Zie je wel?

- Видишь?
- Видите?

- Ik zie hem bijna nooit.
- Ik zie hem zelden.

Я редко его вижу.

- Ik zie u later, oké?
- Ik zie jullie later, oké?
- Ik zie je later, oké?

- Я увижусь с тобой позже, хорошо?
- Я увижусь с вами позже, хорошо?
- Я увижусь с тобой позже, идёт?
- Я увижусь с тобой позже, окей?

- Ik zie je morgen?
- Zie ik jullie morgen?
- Zie ik u morgen?
- Zien we elkaar morgen?

Увидимся завтра?

Hier zie je het.

Прямо сейчас.

Zie je de larven?

Видите личинок?

Tandafdrukken. Zie je dat?

Смотрите, следы зубов! Видите?

Ik zie hem niet.

Теперь я ее не вижу.

Wat zie je nu?

Что вы видите сейчас?

Waar zie je hem?

- Где ты видишь его?
- Где вы видите его?

Ik zie je binnenkort.

Скоро увидимся.

Ik zie een jongen.

Я вижу мальчика.

Ik zie de hond.

- Я эту собаку вижу.
- Вижу собаку.
- Я вижу эту собаку.

Ik zie haar zelden.

- Я редко её вижу.
- Я вижу их редко.
- Я редко их вижу.
- Мы редко с ней видимся.
- Мы редко с ними видимся.

Ik zie de jongen.

Я вижу мальчика.

Zie je het verschil?

- Вы видите разницу?
- Видишь разницу?
- Видите разницу?

Ik zie geen verschil.

Я не вижу никакой разницы.

Ik zie het meisje.

- Я вижу девочку.
- Я вижу девушку.

Ik zie de koningin.

Я вижу королеву.

Ik zie een koningin.

Я вижу королеву.

Ik zie de roos.

Я вижу розу.

Zie je mijn boek?

Видишь мою книгу?

Ik zie de hemel.

Я вижу небо.

Ik zie een licht.

Я вижу свет.

Ik zie je huis.

Я вижу твой дом.

Ik zie je thuis.

Увидимся дома.

Zie je de vos?

- Видишь лисицу?
- Лису видишь?

Ik zie dode mensen.

Я вижу мёртвых людей.

Ik zie een leeuw.

Я вижу льва.

Ik zie nergens voetafdrukken.

Я нигде не вижу никаких следов.

Ik zie je maandag.

- Я увижусь с тобой в понедельник.
- Я увижусь с вами в понедельник.
- Увидимся в понедельник.

Ik zie Tom vanavond.

- Я увижу Тома этой ночью.
- Я увижу Тома сегодня вечером.
- Мы с Томом сегодня вечером увидимся.

Zie je hem vaak?

- Ты часто его видишь?
- Ты часто с ним видишься?

Ik zie het doelwit.

Я вижу цель.

Ik zie je boek.

- Я вижу твою книгу.
- Я вижу вашу книгу.

Ik zie je morgen.

Увидимся завтра.