Translation of "Roger" in Russian

0.003 sec.

Examples of using "Roger" in a sentence and their russian translations:

Roger, komt eraan. Dankjewel. Bear uit.

Вас понял. Уже на подходе. Спасибо. Конец связи.

Nog geen spoor van Bear. Roger, blijf zoeken.

Никаких признаков Беара! Принято! Продолжайте поиск.

Roger werkt vanaf de ochtend tot de avond.

Роджер работает с утра до вечера.

Roger werkt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

- Роджер работает от рассвета до заката.
- Роджер работает с рассвета до заката.