Translation of "Ding" in Chinese

0.002 sec.

Examples of using "Ding" in a sentence and their chinese translations:

Laat mij een ding zeggen.

讓我說一件事情。

- Hoeveel kost dat?
- Hoeveel kost dit ding?

这个多少?

Een belangrijke ding om in acht te nemen...

一个重要的考虑是

Het eerste ding dat hij kocht was een wekker.

他买的第一项东西是一个闹钟。

Wat is het hoogstwaarschijnlijke ding dat mis kan gaan?

什么是最有可能出错的事情?