Translation of "Hoeveel" in Chinese

0.041 sec.

Examples of using "Hoeveel" in a sentence and their chinese translations:

Hoeveel?

多少钱?

- Hoeveel is dit?
- Hoeveel kost dit?

這是多少?

- Hoeveel kost het?
- Hoeveel is dit?

- 这个多少?
- 它多貴?

- Hoeveel kost het?
- Hoeveel kost dat?

- 这个多少?
- 它多貴?
- 多少錢?

Hoeveel appels?

- 几只苹果?
- 多少苹果?

- Hoeveel kost dat?
- Hoeveel kost dit ding?

这个多少?

- Hoeveel appels wil je?
- Hoeveel appels wilt u?
- Hoeveel appels willen jullie?

- 你要多少個蘋果?
- 你要幾個蘋果?

- Hoeveel pennen heeft u?
- Hoeveel pennen hebben jullie?

你有多少支铅笔?

- Hoeveel cd's hebt ge?
- Hoeveel cd's heb je?

你有多少张CD?

- Hoeveel pennen heb jij?
- Hoeveel pennen heb je?

你有多少支圓珠筆?

- Hoeveel zussen heb je?
- Hoeveel zussen heb jij?

有多少姐妹呢?

Hoeveel kost het?

- 这个多少?
- 多少錢?

Hoeveel kost dit?

- 这东西多少钱?
- 多少錢?

- Hoeveel moet ik u?
- Hoeveel ben ik u schuldig?

我欠您多少?

- Hoeveel moet ik u?
- Hoeveel ben ik u verschuldigd?

我欠您多少?

- Hoeveel van jullie zijn er?
- Met hoeveel zijn jullie?

你们是几位?

Hoeveel boeken bezit je?

- 你有几本书?
- 你有多少本書?

"Hoeveel sleutels?" vroeg Pepperberg.

「几把钥匙?」Pepperberg 问道。

Hoeveel kost deze pen?

这支钢笔要多少钱?

Hoeveel boeken hebben jullie?

- 你有几本书?
- 你有多少本書?

Hoeveel kost een buskaartje?

公車票價多少錢?

Hoeveel kost die mountainbike?

那辆山地车多少钱?

Hoeveel geld wilt u?

您要多少钱?

Hoeveel zussen hebt gij?

有多少姐妹呢?

Hoeveel broers heb je?

你有幾個兄弟?

Excuseer, hoeveel is dit?

打扰了,这个多少钱?

Hoeveel kost deze paraplu?

這把傘多少錢?

Hoeveel pennen heb jij?

你有多少支圓珠筆?

Hoeveel kinderen heb je?

你有幾個孩子?

Hoeveel potloden heb je?

你有多少支铅笔?

Hoeveel geld heb je?

你有多少錢?

Hoeveel kostte dat bier?

那个啤酒多少钱?

Hoeveel talen spreek jij?

你會說多少種語言?

Hoeveel kost deze pet?

这顶帽子多少钱?

Hoeveel kost deze zakdoek?

请问这个手帕多少钱?

Hoeveel kost deze bank?

这个沙发多少钱?

Hoeveel kost deze balpen?

這支筆多少錢?

Hoeveel appels zijn daar?

- 几只苹果?
- 多少苹果?

Met hoeveel zijn ze?

你们是几位?

Hoeveel boeken heeft hij?

他有多少册图书?

Hoeveel kost deze radio?

這台收音機多少錢?

Hoeveel kost deze fotocamera?

这部相机多少钱?

Hoeveel kost dat bier?

那个啤酒多少钱?

- Hoeveel vrienden heb je op Facebook?
- Hoeveel vrienden heeft u op Facebook?
- Hoeveel vrienden hebben jullie op Facebook?

你在Facebook上有多少朋友?

- Hoeveel tijd besteden jullie op Facebook?
- Hoeveel tijd besteed je op Facebook?

你花多少時間在Facebook上?

Hoeveel talen kan je spreken?

你會說多少種語言?

Hoeveel ogen had de cycloop?

独眼巨人有多少个眼睛?

Hoeveel kost een halve kilogram?

多少钱一斤?

Hoeveel is vier maal zes?

- 6乘以4是多少?
- 6的4倍是多少?

Hoeveel hou je van me?

你有多爱我?

Hoeveel sinaasappelen heeft Tom gegeten?

湯姆吃了多少橘子?

Hoeveel bedraagt je maandelijkse gasrekening?

你每個月的瓦斯費多少錢?

Hoeveel kost de duurste auto?

最贵的车多少钱?

Hoeveel leerlingen heeft jouw school?

你们学校有多少学生?

"Voor hoeveel personen?" "Voor drie."

"幾個人的?" "三個。"

Hoeveel dingen heb je gekocht?

你買了多少東西?

Hoeveel ben ik u verschuldigd?

我欠您多少?

Hoeveel kost een fles bier?

一瓶啤酒多少钱?

Hoeveel inwoners heeft deze stad?

这个城市里有多少居民?

Hoeveel vissen heb je gegeten?

你吃了多少鱼?

Hoeveel verdient hij per maand?

他一個月賺多少?

- Hoeveel kerstkaarten heb je vorig jaar geschreven?
- Hoeveel kerstkaarten hebt u vorig jaar geschreven?
- Hoeveel kerstkaarten hebben jullie vorig jaar geschreven?

你去年寫了多少張聖誕卡?

Vraag haar hoeveel soep ze wil.

問她要多少湯?

- Hoeveel is het?
- Wat doet het?

這做什麽?

Hoeveel tijd blijft er nog over?

还剩多少时间?

Hoeveel uur slaap heb jij nodig?

你需要多少小时的睡眠?

Hoeveel boeken leest ge per maand?

你一個月讀幾本書?

Hoeveel is het voor een persoon?

一个人多少钱?

Hoeveel broers en zussen heb je?

你有多少個兄弟姊妹?

Hoeveel letters telt het Engelse alfabet?

英文字母中有几个字母?

Hoeveel geeft hij uit per maand?

他一個月花費多少?

Hoeveel landen zijn er in Afrika?

非洲有多少国家?

Hoeveel fooi geef je in Spanje?

在西班牙小费给多少?

Hoeveel prefecturen zijn er in Japan?

日本有多少個縣?

Hoeveel kamers zijn er in je huis?

你们家有几个房间?

Hoeveel keer ben je in Europa geweest?

你去過歐洲幾次?

Hoeveel jongens zijn er in deze klas?

这个班有多少男生?