Translation of "Laat" in Chinese

0.012 sec.

Examples of using "Laat" in a sentence and their chinese translations:

- Laat maar!
- Laat het!
- Laat staan!

放下!

- Laat het achter.
- Laat het liggen.
- Geef het op!
- Laat maar!
- Laat het!
- Laat maar zitten!
- Laat dat!

住手。

- Laat zien.
- Laat me even kijken.
- Laat me eens zien.

让我想一想。

- Laat hem vrij.
- Laat hem vrij!

放开他。

- Laat zien!
- Laat het me zien.

让我看看。

- Laat zien.
- Laat me even kijken.

- 讓我看看。
- 讓我看看它。

Te laat.

太晚了。

Laat me.

让我一个人呆会儿。

Laat maar.

算了。

- Laat hem alleen.
- Laat hem met rust.

让他一个人待着。

- Kom niet te laat!
- Wees niet te laat!

不要迟到。

- Laat mij eens proberen.
- Laat mij het proberen.

- 让我试试。
- 让我来。

- Laat me even nadenken.
- Laat me eens nadenken.

讓我想一想。

- Laat me het proberen.
- Laat me eens proberen.

让我试试。

- Beter laat dan nooit.
- Liever laat dan nooit!

- 迟做总比不做好。
- 亡羊补牢。
- 迟到总比不到好。

Het is laat.

很晚了。

Laat ons spelen.

让我们玩耍吧。

Laat me binnen.

让我进去。

Laat me sterven.

让我去死。

Laat ons bidden.

让我们开始祈祷吧。

Laat hem binnen.

让他进来。

Laat Bob koken.

讓Bob煮。

Laat ons wandelen.

我们走走吧。

Laat me vrij!

釋放我!

We zijn laat.

我們遲到了。

Laat hem alleen.

让他一个人待着。

- Hoe laat is het?
- Hoe laat is het nu?

现在几点?

- Laat me dat eens zien.
- Laat me dat zien.

讓我看看。

- Hoe laat heb je dienst?
- Om hoe laat begint uw dienst?
- Hoe laat hebt u dienst?
- Om hoe laat begint jouw dienst?

你幾點值班?

- Pardon, hoe laat is het?
- Sorry, hoe laat is het?

请问,现在什么时候?

- Ik ben vanmorgen laat opgestaan.
- Ik ben vanochtend laat opgestaan.

我今早晚了起床。

- Laat dat maar aan mij over.
- Laat mij dit afhandelen.

讓我來處理。

Laat me eens proberen.

让我试试。

O! Laat eens zien.

哦!请给我看看。

Hoe laat begint het?

什么时候开始?

Waarom was je laat?

你为什么迟到?

Laat me het zien.

讓我看看。

Laat me het proberen.

让我试试。

Hoe laat is het?

几点了?

Laat het me weten.

讓我知道。

Laat me mezelf voorstellen.

請允許我自我介紹一下。

Laat me het uitleggen.

让我解释。

Laat haar niet rijden.

不要让她开车。

Beter laat dan nooit.

- 迟做总比不做好。
- 亡羊补牢。

Wees niet te laat!

不要迟到。

Laat me alleen gaan.

讓我一個人去。

Laat het feest beginnen.

讓我們開始這個派對吧。

Laat me niet alleen!

不要留下我一个人!

Laat me je helpen.

- 讓我來幫你吧。
- 让我帮助你们啊!

Laat me met rust!

- 让我静一静!
- 别来烦我。
- 让我一个人待着。

Ze is laat opgestaan.

她晚了起床。

Ge waart laat zeker?

你遲到了,不是嗎?

Laat me even kijken.

讓我看看。

Is het te laat?

来迟了吗?

Sommigen kwamen te laat.

有几个人来迟了。

- Hoe laat staat gij op?
- Om hoe laat sta je op?

你几点起床?

- Laat de televisie niet aan staan.
- Laat de tv niet aanstaan.

不要让电视机开着。

- Mijn vader kwam vannacht laat thuis.
- Mijn vader kwam gisteravond laat thuis.

我父親昨晚很晚才回家。

- Ik was te laat op school.
- Ik kwam te laat op school.

我上学迟到了。

- Laat me je rijbewijs zien, alsjeblieft.
- Laat me alstublieft je rijbewijs zien.

請讓我看看您的駕駛執照。

- Hoe laat vertrekt ge naar school?
- Hoe laat ga je naar school?

你幾點鐘去學校?

- Hoe laat staat ge gewoonlijk op?
- Hoe laat sta je gewoonlijk op?

你通常幾點起床?

Laat me dat eens zien.

让我看看。

Het is nu te laat.

现在太迟了。

Laat de deur niet open.

不要把门开着。

Laat de deur op slot.

让门锁着。

Laat hem het niet aanraken.

不要让他碰它。

Hoe laat is school uit?

什么时候放学?

Mary is gisteravond laat opgebleven.

瑪麗昨晚熬夜。

Bob kwam zeer laat thuis.

鮑勃很晚回家。

Laat me alsjeblieft met rust.

请让我静一静。

Helden komen altijd te laat.

英雄總是來得太遲。

Oei, wat is het laat!

哦!已经这么晚了。

Je bent altijd te laat.

你总是迟到。

Hoe laat is uw vliegtuig?

你的飞机什么时候起飞呢?

Hoe laat is ze geboren?

她幾點出生?

Laat de hond niet binnenkomen.

别让狗进来。

- Laat maar.
- Doe geen moeite.

不用麻烦了。