Translation of "Mij" in Chinese

0.009 sec.

Examples of using "Mij" in a sentence and their chinese translations:

- Wacht op mij.
- Wacht op mij!

等等我。

Voor mij.

归我了。

- Judy bekeek mij.
- Judy keek naar mij.

Juddy 看着我。

- Breng het mij.
- Breng het naar mij.

把它带给我。

- Zij hielp mij.
- Zij heeft mij geholpen.

她帮助过我。

- Hoor je mij?
- Hoort u mij?
- Hoor je me?
- Horen jullie mij?

你听得见吗?

- Laat mij eens proberen.
- Laat mij het proberen.

- 让我试试。
- 让我来。

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

不要和我說話!

- Zij noemt mij Kenji.
- Ze noemt mij Kenji.

她叫我賢治。

- Plots zag hij mij.
- Plotseling zag hij mij.

他突然看见了我。

Vergeet mij niet.

別忘了我。

- Pardon?!
- Excuseer mij?!

抱歉?

Niemand geloofde mij.

没有人相信我。

Onderschat mij niet.

你可别低估我。

Ik was mij.

我正在洗澡。

Hij verraadde mij.

他出卖了我。

Wacht op mij!

等等我。

Buitenlanders verbluffen mij.

外国人使我惊讶。

Volg mij niet.

别跟着来啊。

Haat je mij?

你讨厌我吗?

Bedoelt u mij?

你在说我吗?

Spreek mij daarover.

跟我說。

Gelooft gij mij?

你相信我吗?

Wacht op mij.

等等我。

- Spreekt ge tegen mij?
- Heb je het tegen mij?

- 你在跟我说话吗?
- 你是在对我说吗?

- Hebt ge het over mij?
- Heb je het over mij?
- Hebben jullie het over mij?

你在说我吗?

- Volg mij alstublieft.
- Volgt u mij maar, als het u belieft.
- Volgt u mij, alstublieft.

请跟我来。

- Maak mij een milkshake alstublieft.
- Maak mij een klutsmelk alstublieft.
- Maak alsjeblieft een milkshake voor mij.

請幫我做個奶昔。

- Dat behoort nu aan mij.
- Nu is het van mij.

它现在归我了。

- Laat dat maar aan mij over.
- Laat mij dit afhandelen.

讓我來處理。

- Jij bent alles voor mij.
- Je betekent alles voor mij.

你是我的一切。

Zij noemt mij Kenji.

她叫我賢治。

Ik voel mij opgelucht.

我感觉轻松了。

Geef het mij, alstublieft.

請把它給我。

Geef mij het boek.

- 給我這本書。
- 把书给我。

Hij bezoekt mij soms.

他有时会来看我。

Wie kan mij helpen?

谁能帮帮我?

Dat heeft mij verrast.

這讓我感到很驚訝。

Ze gelooft mij altijd.

她一直都相信我。

Eerst geloofde niemand mij.

起初誰也不相信我。

Spreekt ge tegen mij?

你在跟我说话吗?

Geef mij het nummer.

把那个号码给我。

Je moet mij bedanken.

你應該感謝我。

Dat is van mij.

那是我的。

Wees blij voor mij.

为我感到高兴吧。

Dit is van mij.

这是我的。

Luister goed naar mij.

仔细听着。

Mag ik mij voorstellen?

我可以自我介紹嗎?

Ze lieten mij gaan.

他們讓我走。

Geef mij een voorbeeld.

给我个例子。

Niemand kan mij helpen.

- 谁也不能帮我。
- 没有人能帮我。

Hebt ge mij gemist?

你想我了?

Teken mij een schaap.

给我画只绵羊。

Hij kwam mij redden.

他拯救了我。

Zijn woorden verbaasden mij.

他的話讓我吃驚。

Hou je van mij?

你愛我嗎?

Bob heeft mij geholpen.

Bob帮助了我。

Geef het aan mij.

给我!

Mij gaat het goed.

我很好。

Vraag mij iets gemakkelijkers.

问我简单些的。

Breng het naar mij.

把它带给我。

Plots zag hij mij.

他突然看见了我。

Jij bent van mij.

你是我的。

Luister naar mij, oké?

聽我說,好嗎?

Mij om het even.

我无所谓。

Het gaat mij slecht.

我身体不适。

Slavische talen fascineren mij.

斯拉夫语让我着迷。

Kom met mij mee.

跟我来!

Kan je mij vergeven?

可以原谅我吗?

Uw auto bevalt mij.

- 我喜欢您的车。
- 我喜欢你的车。

- Bob heeft mij geholpen.
- Bob heeft me geholpen.
- Bob hielp mij.

Bob帮助了我。

- Maak je geen zorgen over mij.
- Maak je geen zorgen om mij.
- Maak u maar geen zorgen over mij.

不要擔心我。

- Hij schrijft mij eens per week.
- Hij schrijft mij eenmaal per week.

他每週寫一封信給我。

- Luistert gij eigenlijk wel naar mij?
- Luister je eigenlijk wel naar mij?

你到底有没有在听我说话?