Translation of "Een" in Chinese

0.026 sec.

Examples of using "Een" in a sentence and their chinese translations:

Een vijand van een vijand is een vriend.

敌人的敌人就是同伴。

- Een draak is een schepsel van fantasie.
- Een draak is een fantasiedier.

龍是人幻想出來的動物。

Een dolfijn is een zoogdier.

海豚是哺乳動物。

Een regenboog is een natuurfenomeen.

彩虹是一種自然現象。

Er zijn 3 slaapkamers, een keuken, een eetkamer, een salon en een badkamer.

有三個臥房、一個廚房、一個飯廳、一個客廳及一個浴室。

- Dit is een foto van een luchthaven.
- Dit is een foto van een vliegveld.

這是一張機場的照片。

Een dolfijn is een soort zoogdier.

海豚是一種哺乳動物。

- Bel een ziekenwagen.
- Bel een ambulance.

叫救护车。

Een computer is een ingewikkelde machine.

电脑是个复杂的机器。

Een olifant heeft een lange neus.

大象有長鼻子。

Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.

彩虹是一種自然現象。

Een vos is een wild dier.

狐狸是一種野生動物。

Een maansverduistering is een zeldzaam fenomeen.

月食是一種罕見的現象。

Een volzin is een syntactische eenheid.

短语是句法单位。

Een hond achtervolgt een kat, en de kat achtervolgt een muis.

狗追猫,猫追鼠。

Nog een!

再来一个!

Waar een wil is, is een weg.

有志者事竟成。

Een hond rende achter een kat aan.

一条狗追着一只猫跑。

Een beer kan in een boom klimmen.

熊会爬树。

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

會有意外發生。

Een maancyclus duurt korter dan een maand.

大月比月短。

Is dat een kat of een hond?

那是一隻狗, 還是貓?

Een zuiver geweten is een allerzachtst kussen.

問心無愧是一個非常柔軟的枕頭。

Een gedeelde vreugde is een dubbele vreugde.

与人分享的喜悦是加倍的。

Een vriend vandaag is morgen een vijand.

今日的朋友是明日的敌人。

Ik heb een hond en een kat.

我有一隻狗和一隻貓。

Is dit een hengst of een merrie?

那是一匹公馬還是母馬?

Mary kocht een rok en een blouse.

玛丽买了一件衬衫和一条连衣裙。

Tom zou een een vegetariër kunnen zijn.

湯姆可能是素食者。

Het is een fluitje van een cent.

这很容易。

Een man maakt keuzes; een slaaf gehoorzaamt.

人有選擇的權利,但是奴隸卻只有服從的份兒。

Een leugenaar heeft een goed geheugen nodig.

说谎的人需要很好的记忆力。

Is dit een kat of een hond?

这是猫还是狗?

- Heb je een pen?
- Heeft u een pen?
- Hebben jullie een pen?

你有筆嗎?

Een vector is een eenheidsvector als zijn norm gelijk is aan een.

模为1的向量是单位向量。

- Hebben jullie een garage?
- Heeft u een garage?
- Heb je een garage?

你有車庫嗎?

- Heeft u een mes?
- Heb jij een mes?
- Hebben jullie een mes?

你有刀吗?

- Deel je een kamer?
- Deelt u een kamer?
- Delen jullie een kamer?

你们共住一个房间吗?

- Hebt ge een gsm?
- Heb je een mobieltje?
- Hebt u een mobieltje?
- Heb je een mobiele telefoon?

- 你有没有手机?
- 你有手機嗎?

- Dat is kinderspel.
- Het is een fluitje van een cent.
- Dat is een fluitje van een cent.

小菜一碟。

- Dat is als een speld zoeken in een hooiberg.
- Je kunt evengoed een naald in een hooiberg zoeken.

这好比大海捞针。

- Heb je een mobieltje?
- Heb je een gsm?
- Heb je een mobiele telefoon?

您有手机吗?

- Heb je een mobieltje?
- Hebt u een mobieltje?
- Heb je een mobiele telefoon?

- 您有手机吗?
- 你有手機嗎?

Hij creëert een storm in een glas water.

他小题大作。

- Ik ben een man.
- Ik volg een man.

我是个男人。

- Ik ben een jongen.
- Ik volg een jongen.

我是一个男孩。

- Heb je een fototoestel?
- Hebt ge een fototoestel?

你有照相机吗?

- Heb je een mobieltje?
- Heb je een gsm?

- 你有没有手机?
- 你有手機嗎?

- Dit is een paard.
- Dit is een ros.

這是馬。

- Het is een val!
- Het is een valstrik!

这是一个陷阱!

Zij is eerder een kennis dan een vriendin.

与其说她是我的朋友,不如说她只是一个我认识的人。

- Ik ben een vrouw.
- Ik ben een persoon.

我是女人。

- Heb je een kind?
- Hebben jullie een kind?

你有孩子嗎?

Een kalf ging weg, een rund kwam weer.

小牛不見了, 再回來卻是一頭牛。

- Dit is een tv.
- Dit is een televisie.

这是一台电视机。

Heeft een hond een Boeddha-natuur of niet?

狗子還有佛性也無?

Zij is een vrouw met een sterke persoonlijkheid.

她是一個性格堅強的女人。

- Heeft u een aansteker?
- Heb je een aansteker?

您有打火机吗?

- Heb je een auto?
- Hebben jullie een auto?

- 你有车吗?
- 您有车吗?

- Heb je een potlood?
- Hebben jullie een potlood?

你有铅笔吗?

- Ik ben een verliezer.
- Ik ben een mislukkeling.

我是個不成器的人。

- Je bent een vrouw.
- U bent een vrouw.

你是个女人。

- Dit is een boek.
- Dat is een boek.

那是一本書。

Een kat heeft een staart en vier benen.

一隻貓有一條尾巴和四隻腳。

- Heb jij een schoentrekker?
- Hebt u een schoentrekker?

你有鞋拔子吗?

- Heb je een woordenboek?
- Hebt u een woordenboek?

你有字典嗎?

Is je kind een jongen of een meisje?

您的孩子是男是女?

Beter een goede buur dan een verre vriend.

- 远亲不如近邻。
- 一個好鄰居勝於一個遙遠的朋友。

- Ik ben een kok.
- Ik ben een chef.

我是一名厨师。

Is het boeddhisme een religie of een filosofie?

佛教是宗教还是哲学?

- Er ontbreekt een pagina.
- Er ontbreekt een bladzijde.

有一页缺了。

Schrijf met een pen, niet met een potlood.

用钢笔写,不要用铅笔写。

- Ze heeft een hartkwaal.
- Ze heeft een hartaandoening.

她心脏病发了。

- Heeft u een aansteker?
- Hebt ge een aansteker?

您有打火机吗?

- Ik heb een dochter.
- Ik heb een meisje.

我有一个女儿。

Dat lijkt wel een scène uit een speelfilm.

這件事情像是電影情節。

Beter een half ei dan een lege dop.

- 半個麵包總比沒有好。
- 聊勝於無、有比沒有好。

Dit is een postkantoor, en dat een bank.

这是邮局,那是银行。