Translation of "Een" in Chinese

0.008 sec.

Examples of using "Een" in a sentence and their chinese translations:

Een vijand van een vijand is een vriend.

敌人的敌人就是同伴。

- Een draak is een schepsel van fantasie.
- Een draak is een fantasiedier.

龍是人幻想出來的動物。

Een dolfijn is een zoogdier.

海豚是哺乳動物。

Een regenboog is een natuurfenomeen.

彩虹是一種自然現象。

Er zijn 3 slaapkamers, een keuken, een eetkamer, een salon en een badkamer.

有三個臥房、一個廚房、一個飯廳、一個客廳及一個浴室。

- Dit is een foto van een luchthaven.
- Dit is een foto van een vliegveld.

這是一張機場的照片。

- Bel een ziekenwagen.
- Bel een ambulance.

叫救护车。

Een computer is een ingewikkelde machine.

电脑是个复杂的机器。

Een olifant heeft een lange neus.

大象有長鼻子。

Een vos is een wild dier.

狐狸是一種野生動物。

Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.

彩虹是一種自然現象。

Een dolfijn is een soort zoogdier.

海豚是一種哺乳動物。

Een maansverduistering is een zeldzaam fenomeen.

月食是一種罕見的現象。

Een volzin is een syntactische eenheid.

短语是句法单位。

Nog een!

再来一个!

Een hond achtervolgt een kat, en de kat achtervolgt een muis.

狗追猫,猫追鼠。

Een hond rende achter een kat aan.

一条狗追着一只猫跑。

Een beer kan in een boom klimmen.

熊会爬树。

Waar een wil is, is een weg.

有志者事竟成。

Ik heb een hond en een kat.

我有一隻狗和一隻貓。

Een vriend vandaag is morgen een vijand.

今日的朋友是明日的敌人。

Tom zou een een vegetariër kunnen zijn.

湯姆可能是素食者。

Is dit een hengst of een merrie?

那是一匹公馬還是母馬?

Een man maakt keuzes; een slaaf gehoorzaamt.

人有選擇的權利,但是奴隸卻只有服從的份兒。

Het is een fluitje van een cent.

这很容易。

Is dat een kat of een hond?

那是只猫还是只狗?

Mary kocht een rok en een blouse.

玛丽买了一件衬衫和一条连衣裙。

Een zuiver geweten is een allerzachtst kussen.

問心無愧是一個非常柔軟的枕頭。

Een gedeelde vreugde is een dubbele vreugde.

与人分享的喜悦是加倍的。

Een maancyclus duurt korter dan een maand.

大月比月短。

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

會有意外發生。

Is dit een kat of een hond?

这是猫还是狗?

Een leugenaar heeft een goed geheugen nodig.

说谎的人需要很好的记忆力。

- Heb je een pen?
- Heeft u een pen?
- Hebben jullie een pen?

你有筆嗎?

Een vector is een eenheidsvector als zijn norm gelijk is aan een.

模为1的向量是单位向量。

- Deel je een kamer?
- Deelt u een kamer?
- Delen jullie een kamer?

你们共住一个房间吗?

- Hebben jullie een garage?
- Heeft u een garage?
- Heb je een garage?

你有車庫嗎?

- Heeft u een mes?
- Heb jij een mes?
- Hebben jullie een mes?

你有刀吗?

- Dat is kinderspel.
- Het is een fluitje van een cent.
- Dat is een fluitje van een cent.

小菜一碟。

- Hebt ge een gsm?
- Heb je een mobieltje?
- Hebt u een mobieltje?
- Heb je een mobiele telefoon?

- 你有没有手机?
- 你有手機嗎?

- Dat is als een speld zoeken in een hooiberg.
- Je kunt evengoed een naald in een hooiberg zoeken.

这好比大海捞针。

- Heb je een mobieltje?
- Hebt u een mobieltje?
- Heb je een mobiele telefoon?

- 您有手机吗?
- 你有手機嗎?

- Heb je een mobieltje?
- Heb je een gsm?
- Heb je een mobiele telefoon?

您有手机吗?

- Heb je een fototoestel?
- Hebt ge een fototoestel?

你有照相机吗?

- Heeft u een aansteker?
- Hebt ge een aansteker?

您有打火机吗?

- Ik heb een dochter.
- Ik heb een meisje.

我有一个女儿。

- Ze heeft een hartkwaal.
- Ze heeft een hartaandoening.

她心脏病发了。

Zij is eerder een kennis dan een vriendin.

与其说她是我的朋友,不如说她只是一个我认识的人。

Schrijf met een pen, niet met een potlood.

用钢笔写,不要用铅笔写。

Dat lijkt wel een scène uit een speelfilm.

這件事情像是電影情節。

Beter een half ei dan een lege dop.

- 半個麵包總比沒有好。
- 聊勝於無、有比沒有好。

Hij creëert een storm in een glas water.

他小题大作。

- Ik ben een man.
- Ik volg een man.

我是个男人。

- Ik ben een verliezer.
- Ik ben een mislukkeling.

我是個不成器的人。

- Je bent een vrouw.
- U bent een vrouw.

你是个女人。

- Dit is een boek.
- Dat is een boek.

那是一本書。

- Heb je een potlood?
- Hebben jullie een potlood?

你有铅笔吗?

- Heb je een auto?
- Hebben jullie een auto?

- 你有车吗?
- 您有车吗?

Zij is een vrouw met een sterke persoonlijkheid.

她是一個性格堅強的女人。

Een kat heeft een staart en vier benen.

一隻貓有一條尾巴和四隻腳。

- Dit is een paard.
- Dit is een ros.

這是馬。

- Heb jij een schoentrekker?
- Hebt u een schoentrekker?

你有鞋拔子吗?

Beter een goede buur dan een verre vriend.

- 远亲不如近邻。
- 一個好鄰居勝於一個遙遠的朋友。

- Ik ben een kok.
- Ik ben een chef.

我是一名厨师。

- Schrijf je een brief?
- Schrijft ge een brief?

你在寫信嗎?

- Het is een geheim.
- 't Is een geheim.

它是個秘密。

- Een avondjurk is gewenst.
- Een avondkleding is gewenst.

希望有一套晚礼服。

Een elektrische gitaar klikt anders dan een akoestische.

電結他的聲音和木結他不同。

- Heb je een probleem?
- Hebt u een probleem?

你有什么问题?

- Gij zijt een persoon.
- Jij bent een persoon.

你是人。

Ook een leraar maakt al eens een fout.

老师也会犯错。

- Ik heb een snotneus.
- Ik heb een loopneus.

我流鼻涕。

Is het boeddhisme een religie of een filosofie?

佛教是宗教还是哲学?

- Heb je een woordenboek?
- Hebt u een woordenboek?

你有字典嗎?

Is je kind een jongen of een meisje?

您的孩子是男是女?

- Ik ben een jongen.
- Ik volg een jongen.

我是一个男孩。

Dit is een postkantoor, en dat een bank.

这是邮局,那是银行。

- Hier is een ziekenhuis.
- Dit is een ziekenhuis.

这是医院。

- Dit is een tv.
- Dit is een televisie.

这是一台电视。