Translation of "Mis" in Chinese

0.005 sec.

Examples of using "Mis" in a sentence and their chinese translations:

- Ik mis je verschrikkelijk.
- Ik mis je enorm.
- Ik mis je ontzettend.

我非常想你。

Ik mis je.

- 我很想你。
- 我想念你。

Mis je me?

你想我吗?

Ik mis hem.

我想念他。

Ik mis Boston.

我想念波士頓。

- Ik mis je enorm.
- Ik mis je heel erg.

- 我很掛念你。
- 我非常想你。

- Ik mis je verschrikkelijk.
- Ik mis je heel erg.

我非常想你。

Ik mis je enorm.

我非常想你。

Mis de bus niet.

不要错过公车。

Heb ik het mis?

我錯了嗎?

Ik mis mijn kinderen.

我想念我的孩子。

Is er iets mis?

不行吗?

Ik mis je voortdurend.

我从早到晚都想念你。

Wat is er mis?

哪裡有問題?

Je hebt het duidelijk mis.

顯然的,你錯了。

Wat is er mis met jullie?

- 你到底怎么回事嘛
- 你怎么了?

Er is niets mis met hem.

他没事。

- Wat is er mis met je?
- Wat is er mis met u?
- Wat is er mis met jullie?
- Wat mankeert jou?
- Wat is jouw probleem?

- 你到底怎么回事啊?
- 你到底怎麼回事啊?

Loop sneller anders mis je de trein.

走快一點,不然你會錯過火車。

Er is iets mis met de remmen.

剎車出了問題。

- Tom heeft het mis.
- Tom heeft ongelijk.

湯姆錯了。

Wat is er mis met je hond?

你的狗怎麼了?

- Hebt ge mij gemist?
- Mis je me?

你想我了?

Er is iets mis met de motor.

引擎有些不好了。

- Heb ik het mis?
- Heb ik het fout?

我錯了嗎?

Als je niet opschiet mis je de laatste trein.

再不快点你就要赶不上末班车了。

Wat is het hoogstwaarschijnlijke ding dat mis kan gaan?

什么是最有可能出错的事情?

- Ik mis je.
- Ik wil het zien.
- Ik wil je zien.

我很想你。

Wanneer ik dit lied hoor, denk ik aan jou en mis ik je.

當我聽到這首歌,我想起了你,並想念著你。

- Wat is er aan de hand?
- Wat is er?
- Wat is er mis?

- 怎么了?
- 發生了甚麼事?
- 怎麼了?

Wat ik het meest mis aan het leven in de stad is de sterrenhemel 's nachts.

住在城市里最让我怀念的,是夜晚的星空。

- Schiet op, anders mis je de bus.
- Schiet op, anders mist u de bus.
- Schiet op, anders missen jullie de bus.

快點,否則你會錯過公車。