Translation of "Hij" in Chinese

0.009 sec.

Examples of using "Hij" in a sentence and their chinese translations:

- Hij rende weg.
- Hij rende.
- Hij liep.

他跑了。

- Hij denkt dat hij alles weet.
- Hij gelooft dat hij alles weet.

他以为什么都知道。

- Hij werd kwaad.
- Hij werd woedend.
- Hij werd razend.

他生气了。

- Hij zegt dat hij niet komt.
- Hij zegt dat hij niet zal komen.

他說他不會來。

- Gedetailleerd vertelde hij wat hij zag.
- Gedetailleerd vertelde hij wat hij gezien had..

他鉅細靡遺地說明自己所見。

- Hij is zelf gekomen.
- Hij kwam zelf.
- Hij kwam persoonlijk.

他亲自来了。

- Hij gaf het op.
- Hij nam ontslag.
- Hij trad af.

他辞职了。

Hij praat alsof hij alles weet.

他說起話來好像他什麼都知道。

Hij doet alsof hij gay is.

他装同性恋。

Hij spreekt alsof hij alles weet.

他说话的样子好像知道你所有的事情。

Hij deed alsof hij niet luisterde.

- 他裝作沒在聽。
- 他假装听不见。

- Hij is leraar.
- Hij is onderwijzer.

- 他是个教师。
- 他是教师。
- 他是老师。

- "Zwijg," fluisterde hij.
- "Stil!", fluisterde hij.

“闭嘴。”他嗫嚅道。

Hij zegt dat hij niet komt.

他說他不會來。

- Hij studeert Chinees.
- Hij leert Chinees.

他学习汉语。

- Is hij lang?
- Is hij groot?

他长得高吗?

- Hij werd kwaad.
- Hij werd woedend.

他生气了。

- Hij is hier!
- Daar is hij!

他在這兒!

- Hij is vertrokken.
- Hij is weg.

他走了。

- Hij nam ontslag.
- Hij stopte ermee.

他辞职了。

- Hij werd geïrriteerd.
- Hij raakte geïrriteerd.

他開始生氣了。

Hij bekende dat hij gelogen had.

他承认他撒谎了。

- Hij zal terugkomen.
- Hij komt terug.

他会回来的。

- Hij stalkt u.
- Hij stalkt jullie.

他在跟踪你。

Hij probeert.

他来试试。

Hij liegt.

他說謊。

Hij rende.

他跑了。

Hij versnelde.

他提速了。

Ademt hij?

他在呼吸嗎?

Hij verdronk.

他溺水而亡。

Hij slaapt.

他睡着了。

Hij kwam.

他来了。

Hij lachte.

他笑了。

Slaapt hij?

他在睡觉吗?

Hij sprak.

- 他开口了。
- 他说话了。

Hij leest.

他在看书。

Hij rent.

他跑。

- Hij verdient meer geld dan hij kan opdoen.
- Hij verdient meer geld dan hij kan uitgeven.

他賺那麼多錢,根本用不完。

- Hij zei geen woord.
- Hij zei niets.

他甚麼也沒說。

Hij doet alsof hij een koning was.

他做得好像自己是国王一样。

- Hij is politieagent geworden.
- Hij werd politieagent.

他成为了一个警察。

Hij spreekt alsof hij dat geheim kent.

他說得好像他知道一樣。

- Hij studeert.
- Hij is aan het studeren.

- 他在讀書。
- 他在读书。

- Hij is een auteur.
- Hij is schrijver.

他是作家。

Heeft hij toegegeven dat hij fout zat?

他承认他错了吗?

- Hij is aan het eten.
- Hij eet.

他在吃饭。

- Hij zwemt graag.
- Hij houdt van zwemmen.

他喜欢游泳。

Hij denkt dat hij het kan bewijzen.

他相信他能证明它。

- Hij heeft gezichtsverlies geleden.
- Hij leed gezichtsverlies.

他丢脸了。

Hij antwoordde dat hij het niet wist.

他回答说他不知道。

Hoewel hij arm was, was hij gelukkig.

他雖然窮,但生活卻過得很快樂。

- Is hij een leerkracht?
- Is hij leraar?

他是老师吗?

- Hij leest.
- Hij is aan het lezen.

他在看书。

Gedetailleerd vertelde hij wat hij gezien had..

他详细地解释了他看到的事。

Hij gleed terwijl hij de straat overstak.

过马路的时候,他滑了一跤。

- Hij maakte schulden.
- Hij liep schulden op.

他负债了。

- Hij is rijk geworden.
- Hij werd rijk.

他變富有了。

Hij stierf toen hij 54 jaar was.

他54歲時去世。

Hij deed alsof hij een dokter was.

他假裝是一名醫生。

Hij gelooft dat hij een dokter is.

他相信他是醫生。

Hij weet niet hoe hij moet antwoorden.

他不知道怎麼回答。

- Hij is een rechtenstudent.
- Hij is een student rechten.
- Hij is rechtenstudent.

他是法学院学生。

- Hij is niet mijn broer. Hij is mijn kozijn.
- Hij is mijn broer niet. Hij is mijn neef.

他不是我的兄弟。他是我的表弟。

Waar werd hij geboren en groeide hij op?

他在哪裡出生長大?

- Hij is niet gek.
- Hij is niet dom.

- 他不蠢。
- 他不是傻子。

Hij is uiteraard arm, maar hij is gelukkig.

他确实很穷,但是他很幸福。

- Hij houdt van sinaasappels.
- Hij houdt van appelsienen.

他喜欢橙子。

Hij is rijk. Hij heeft geen geld nodig.

他很富有,他不需要钱!

- Misschien was hij ziek.
- Hij was misschien ziek.

他可能病了。

Hij is rijk maar hij is niet gelukkig.

虽然他很有钱,但他不幸福。

- Hij zal deze namiddag komen.
- Hij komt vanmiddag.

他今天下午会来的。

- Hij speelt zeer goed.
- Hij speelt erg goed.

- 他玩得很好。
- 他弹得很好。

Hij studeert Engels, maar hij studeert ook Duits.

他学英语,但他也学德语。

- Hij is al vertrokken.
- Hij is al weg.

- 他已经走了。
- 他已经离开了。

- Plots zag hij mij.
- Plotseling zag hij mij.

他突然看见了我。

- Hij spreekt te snel.
- Hij praat te snel.

他说话太快了。

- Waarom is hij kwaad?
- Waarom is hij boos?

- 为什么他生气?
- 他为啥生气?

- Hij rijdt heel snel.
- Hij rijdt heel vlug.

他開車速度非常快。

- Hij wordt snel moe.
- Hij is snel vermoeid.

他很容易觉得累。

- Hij is mijn buur.
- Hij is mijn buurman.

他是我邻居。

- Hij is gehumeurd.
- Hij is in slecht humeur.

他心情不好。