Translation of "Het" in Chinese

0.023 sec.

Examples of using "Het" in a sentence and their chinese translations:

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

天下着倾盆大雨。

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

下了雨。

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

- 下雨了。
- 在下雨。

- Het sneeuwt.
- Het is aan het sneeuwen.

- 下雪了。
- 正在下雪。

- Probeer het!
- Probeer het.

试试吧。

- Het eet.
- Het vreet.

它吃。

- Het kookt!
- Het is kokend!
- Het is bloedheet!

热死了!

- Het schip vaarde door het Suezkanaal.
- Het schip voer door het Suezkanaal.

船開過蘇伊士運河。

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

又下雨了!

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het regent heel hard.

雨下得很大。

Het is het proberen waard.

它值得一試。

Zeg het in het Engels.

用英语说。

Zeg het in het Grieks!

用希腊语说吧!

- Het rinkelde.
- Het heeft gerinkeld.

响了。

- Het regent weer!
- Het is weer aan het regenen!

又下雨了!

- Oh, het sneeuwt!
- Oh, het is aan het sneeuwen!

哇,下雪了!

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.

又下雨了!

- Leg het boek terug waar het lag.
- Leg het boek terug waar het stond.
- Leg het boek terug waar het was.

把書放回它原來的地方。

- Het werkte.
- We hebben het gedaan.
- Ik heb het gehaald.
- Ik heb het gedaan.

我做到了!

- Het is gloednieuw.
- Het is splinternieuw.
- Het is volledig nieuw.

这是全新的。

- Het is van het huis.
- Deze is van het huis.

这是免费的。

- Het spookt in dat huis.
- Het spookt in het huis.

這房子鬧鬼。

Hoe ver is het van het vliegveld naar het hotel?

從機場到旅館多遠?

- Hoeveel is het?
- Wat doet het?

這做什麽?

Het kind sprong op het bed.

這個孩子跳上了床。

- Het is eten.
- Het is voedsel.

它是食物。

- Geef het op!
- Geef het op.

放棄吧。

- Het is lente.
- Het is voorjaar.

春天了

- Ik begrijp het.
- Ik snap het.

我明白。

Uit het oog, uit het hart.

- 眼不见,心不烦。
- 眼不见,心不想。

- Is het klaar?
- Is het gedaan?

好了吗?

- Zet het op.
- Doe het aan.

穿上.

Het woord komt uit het Grieks.

這個詞源自于希臘語。

- Zet het af.
- Zet het uit.

把它关掉。

"Wie is het?" "Ik ben het."

「是誰?」「是我。」

Het vliegtuig vloog naar het oosten.

飞机飞向东方。

Hoe gaat het met het werk?

工作怎么样?

- Het is frisjes.
- Het is kil.

好冷啊。

- Doe het zelf!
- Doe het zelf.

你自己做吧!

- Het is gevaarlijk!
- Het is gevaarlijk.

它是危險的!

- Het is oké.
- Het is goed.

- 没关系。
- 没有关系呀。

Het was in het jaar tweeduizend.

这是在两千年。

Het Gronings is aan het uitsterven.

格罗宁根方言快消亡了。

Oh, het is aan het sneeuwen!

哇,下雪了!

- Doe het boek toe.
- Doe het boek dicht.
- Sluit het boek.

把書合上。

Het miezerde.

細雨輕飄。

Het regent.

- 下雨了。
- 在下雨。

Het hagelt.

正在下雹。

Het sneeuwde.

下雪了。

Neem het.

拿走吧。

Regent het?

下雨吗?

Houd het.

留着吧。

Het regende.

下了雨。

Blokkeer het!

把它挡住。

Kus het.

亲吧。

- Het ligt op het puntje van mijn tong.
- Het ligt op het topje van mijn tong.

- 就要说出口了。
- 话在嘴边
- 话到舌尖,呼之欲出

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe maak je het?
- Hoe is het ermee?
- Hoe gaat het met jullie?

- 你好吗?
- 怎麼樣?

Het lijkt op sneeuw, is het niet?

看起來要下雪了,不是嗎?

Het spijt me, maar het is onmogelijk.

我很抱歉, 但它是不可能的。

"Wie is het?" "Het is je moeder."

- “是谁?”“是你妈妈。”
- “您是哪一位? ”“我是妈妈”

Religie is het opium van het volk.

宗教是人民的鸦片。

Wie het laatst lacht, lacht het best.

最後笑的人,才是笑得最得意的人。

Het was liefde op het eerste gezicht.

那是一见钟情。

Het is geen bloed. Het is biet.

这不是血。这是甜菜。

- Vandaag is het zaterdag.
- Het is zaterdag.

今天是星期六。

Het is zichtbaar met het blote oog.

肉眼可见。

- Waarover gaat het?
- Waar gaat het over?

它是關於什麼?

- Regent het nog?
- Regent het nog steeds?

還在下雨嗎?

- Het is ongelofelijk.
- Het is ongelooflijk.
- Ongelofelijk!

真是难以置信。

- Ik beloof het.
- Ik beloof het je.

我向你保证。