Translation of "Het" in Chinese

0.010 sec.

Examples of using "Het" in a sentence and their chinese translations:

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

天下着倾盆大雨。

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

- 下雨了。
- 在下雨。

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

下了雨。

- Het sneeuwt.
- Het is aan het sneeuwen.

- 下雪了。
- 正在下雪。

- Probeer het!
- Probeer het.

试试吧。

- Het eet.
- Het vreet.

它吃。

- Het kookt!
- Het is kokend!
- Het is bloedheet!

热死了!

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

又下雨了!

- Het schip vaarde door het Suezkanaal.
- Het schip voer door het Suezkanaal.

船開過蘇伊士運河。

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het regent heel hard.

雨下得很大。

Zeg het in het Engels.

用英语说。

Het is het proberen waard.

它值得一試。

Zeg het in het Grieks!

用希腊语说吧!

- Het rinkelde.
- Het heeft gerinkeld.

响了。

- Het regent weer!
- Het is weer aan het regenen!

又下雨了!

- Oh, het sneeuwt!
- Oh, het is aan het sneeuwen!

哇,下雪了!

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.

又下雨了!

- Leg het boek terug waar het lag.
- Leg het boek terug waar het stond.
- Leg het boek terug waar het was.

把書放回它原來的地方。

- Het werkte.
- We hebben het gedaan.
- Ik heb het gehaald.
- Ik heb het gedaan.

我做到了!

- Het is van het huis.
- Deze is van het huis.

这是免费的。

- Het is gloednieuw.
- Het is splinternieuw.
- Het is volledig nieuw.

这是全新的。

Hoe ver is het van het vliegveld naar het hotel?

從機場到旅館多遠?

- Het spookt in dat huis.
- Het spookt in het huis.

這房子鬧鬼。

- Zet het af.
- Zet het uit.

把它关掉。

"Wie is het?" "Ik ben het."

「是誰?」「是我。」

Het vliegtuig vloog naar het oosten.

飞机飞向东方。

- Hoeveel is het?
- Wat doet het?

這做什麽?

- Geef het op!
- Geef het op.

放棄吧。

- Het is lente.
- Het is voorjaar.

春天了

- Ik begrijp het.
- Ik snap het.

我明白。

- Het is oké.
- Het is goed.

- 没关系。
- 没有关系呀。

Uit het oog, uit het hart.

眼不见,心不烦。

- Het is gevaarlijk!
- Het is gevaarlijk.

它是危險的!

- Doe het zelf!
- Doe het zelf.

你自己做吧!

- Is het klaar?
- Is het gedaan?

好了吗?

Hoe gaat het met het werk?

工作怎么样?

- Het is frisjes.
- Het is kil.

好冷啊。

- Zet het op.
- Doe het aan.

穿上.

Het was in het jaar tweeduizend.

这是在两千年。

Het kind sprong op het bed.

這個孩子跳上了床。

- Het is eten.
- Het is voedsel.

它是食物。

Het woord komt uit het Grieks.

這個詞源自于希臘語。

Oh, het is aan het sneeuwen!

哇,下雪了!

Het Gronings is aan het uitsterven.

格罗宁根方言快消亡了。

Het miezerde.

細雨輕飄。

Neem het.

拿走吧。

Regent het?

下雨吗?

Het sneeuwde.

下雪了。

Het hagelt.

正在下雹。

Houd het.

留着吧。

Het regent.

下雨了。

Het regende.

下了雨。

Blokkeer het!

把它挡住。

Kus het.

亲吧。

- Doe het boek toe.
- Doe het boek dicht.
- Sluit het boek.

把書合上。

- Het ligt op het puntje van mijn tong.
- Het ligt op het topje van mijn tong.

- 就要说出口了。
- 话在嘴边
- 话到舌尖,呼之欲出

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe maak je het?
- Hoe is het ermee?
- Hoe gaat het met jullie?

- 你好吗?
- 怎麼樣?

Het lijkt op sneeuw, is het niet?

看起來要下雪了,不是嗎?

Religie is het opium van het volk.

宗教是人民的鸦片。

- Het is gloednieuw.
- Het is volledig nieuw.

这是全新的。

Het Frans ontwikkelde zich vanuit het Latijn.

法语是从拉丁语发展过来的。

Ligt het hotel dicht bij het vliegveld?

酒店离机场远不远?

- Hou het wisselgeld!
- Hou het wisselgeld maar!

不用找零钱了。

Het ongeval kostte hem bijna het leven.

事故差点让他丢了性命。

Het spijt me, maar het is onmogelijk.

我很抱歉, 但它是不可能的。

- Regent het nog?
- Regent het nog steeds?

還在下雨嗎?

"Wie is het?" "Het is je moeder."

“是谁?”“是你妈妈。”

- Het is ongelofelijk.
- Het is ongelooflijk.
- Ongelofelijk!

真是难以置信。

- Ik beloof het.
- Ik beloof het je.

我向你保证。

Het concertticket kost meer dan het bioscoopticket.

演唱会门票比电影票贵。

Hoe ver is het naar het vliegveld?

到机场有多远?

- Vandaag is het maandag.
- Het is maandag.

- 今天是星期一。
- 今天是周一。
- 今天是礼拜一

Deze week is het het ontzettend druk.

这周我非常忙。