Translation of "Wekker" in Chinese

0.002 sec.

Examples of using "Wekker" in a sentence and their chinese translations:

Het eerste ding dat hij kocht was een wekker.

他买的第一项东西是一个闹钟。

Gisteren is de wekker niet afgelopen en Kurt is niet wakker geworden.

昨天闹钟没响,Kurt也就没醒过来。

Het is veel beter wakker te worden van de vogels dan van de wekker.

被闹钟唤醒没有被鸟唤醒的好。