Translation of "Gaan" in Korean

0.011 sec.

Examples of using "Gaan" in a sentence and their korean translations:

We gaan.

갑시다!

Dus we gaan vechten? Daar gaan we.

싸우자고요? 좋아요, 갑니다

We gaan verder.

자, 계속 나아갑시다

Laten we gaan.

갑시다

Daar gaan we.

자, 갑니다

We gaan snel.

엄청 빠릅니다!

Oké, we gaan.

좋습니다, 가시죠

Of we gaan...

가령...

Kom, we gaan.

가봅시다

Wat gaan we doen? SJ: We gaan hier rustig zitten.

MR: 이제 뭘 하죠? SJ: 음...조용히 앉아있죠.

Oké. Daar gaan we.

자, 갑니다

Kom op, we gaan.

자, 어서 가시죠!

Laten we gaan kijken.

가시죠, 어디 봅시다!

We gaan in positie.

자, 자리를 잡읍시다

Oké, daar gaan we.

좋아요, 갑니다

We gaan naar binnen.

자, 이제 들어가 보죠

Wat gaan we doen?

자, 어떻게 할까요?

Laten we verder gaan.

계속 갑시다

Dus we gaan rennen?

도망치자고요?

Oké, laten we gaan.

좋아요, 갑시다

Langs de deuren gaan.

집집마다 찾아 가거나,

Hij moet ervoor gaan.

‎한번 해볼 수밖에요

Ze kan beter gaan.

‎떠나는 게 좋습니다

Ze gaan gebouwen binnen...

‎건물 내부로 잠입하죠

Daar gaan we. Oké.

좋아요, 갑니다 좋습니다

...om achteruit te gaan.

‎조심스레 물러났죠

Dit gaat bliksemsnel gaan.

제 강연은 정말 짧을 겁니다.

Misschien de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

확인해볼 만할지 모르겠네요 가시죠, 어디 봅시다!

Hoe gaan we dat doen?

그러면 이것을 어떻게 할까요?

Het is weer gaan sneeuwen.

또 눈이 오기 시작하네요

We gaan deze kant op.

이쪽으로 가죠

Dus je wil onderweg gaan?

움직이시겠다고요?

Tijd om te gaan slapen.

잘 시간입니다

Oké, we moeten gaan. Hé.

자, 어서 가요! 이봐요!

Vanaf hier... ...gaan we landinwaarts.

여기서부터 내륙으로 갑니다

We gaan het bos in.

자, 그럼 숲으로 내려가죠

Laten we hier in gaan.

좋습니다, 들어가시죠

Kom op, laten we gaan.

자, 어서 갑시다

gaan mensen je anders behandelen.

사람들은 여러분을 다르게 대합니다.

Ze moeten meer gaan doen.

그들도 자신들만의 싸움을 준비해야 합니다.

Dus als jullie gaan werken

여러분들은 출근할 거고

Hoe gaan we starheid ontmantelen

자 그러면 어떻게 딱딱함을 버리고

Ik moest adem gaan halen.

‎저는 숨이 차서

Wat gaan we hier doen?

어떻게 시작해야 할까요?

Vlak voor ze in winterslaap gaan, gaan deze zwarte beren de stad in.

‎동면에 들어가기 직전 ‎흑곰들이 도심을 덮칩니다

Misschien is het de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

확인해볼 만할지 모르겠네요 가시죠, 어디 봅시다!

Wanneer ze gaan zoals we willen,

우리 생각대로 진행될 때,

Het hoeft niet zo te gaan.

이대로여야만 하는 건 아닙니다.

Zo is het goed. We gaan.

됐습니다, 가시죠

Oké, daar gaan we. Dat werkte.

좋아요, 갑니다 성공입니다!

Oké, daar gaan we. Kom op.

좋아요, 그럼 가보시죠

"Ik wil gaan studeren en reizen

"저는 대학에 가고, 여행을 다니며

Waarover moet het dan wel gaan?

그럼 우리는 대체 무엇에 대해서 이야기를 해야 하는 거죠?

Naar een pro-waarheid wereld gaan.

선진실 사회로 나아갈 수 있습니다.

We gaan ook toekomstige toepassingen ontwikkelen

그리고 미래 응용 기술을 개발하여

We gaan door met dit werk

우리는 멈추지 않을 것입니다.

Deze vijf mannetjes gaan op nachtpatrouille.

‎수컷 다섯 마리가 ‎야간 순찰에 나섭니다

We blijven deze kant op gaan.

이쪽으로 계속 갑시다

Ja, het zou kunnen gaan regenen.

에. 오늘 비가 올 것 같네요.

En dan gaan ze in de vuilnisbak.

쓰레기통에 던져버리죠.

Of de angstgevoelens die ermee gepaard gaan.

불안으로 가득한 무의식에 휘둘리지않아도 됩니다.

Hij zegt dat wanneer dingen goed gaan,

그가 말씀하시길 일들이 잘 풀릴 때,

Laten we naar de andere kant gaan.

자, 건너가겠습니다

Sterke kern, sterke benen. Daar gaan we.

강한 중심 근육과 다리 근육요 자, 갑니다

Het is tijd om te gaan. Oké.

비행할 시간입니다! 좋아요

Kruip je met me mee? We gaan.

기어갈 준비 됐어요? 갑시다!

...om de wrijving tegen te gaan. Oké.

가리키는 말입니다 자