Translation of "Gaan" in Korean

0.045 sec.

Examples of using "Gaan" in a sentence and their korean translations:

We gaan.

자, 갑시다

Dus we gaan vechten? Daar gaan we.

싸우자고요? 좋아요, 갑니다

Daar gaan we.

됐습니다

Laten we gaan.

가시죠!

Of we gaan...

가령...

Kom, we gaan.

가봅시다

Oké, we gaan.

자, 내려갑시다

We gaan snel.

엄청 빠릅니다!

We gaan verder.

자, 계속 나아갑시다

Wat gaan we doen? SJ: We gaan hier rustig zitten.

MR: 이제 뭘 하죠? SJ: 음...조용히 앉아있죠.

Langs de deuren gaan.

집집마다 찾아 가거나,

Oké, daar gaan we.

좋아요, 갑니다

...om achteruit te gaan.

‎조심스레 물러났죠

Dus we gaan rennen?

도망치자고요?

Oké, laten we gaan.

좋아요, 갑시다

Daar gaan we. Oké.

좋아요, 갑니다 좋습니다

Hij moet ervoor gaan.

‎한번 해볼 수밖에요

Ze kan beter gaan.

‎떠나는 게 좋습니다

Ze gaan gebouwen binnen...

‎건물 내부로 잠입하죠

Oké. Daar gaan we.

자, 갑니다

Kom op, we gaan.

자, 어서 가시죠!

Laten we gaan kijken.

가시죠, 어디 봅시다!

We gaan in positie.

자, 자리를 잡읍시다

Wat gaan we doen?

자, 어떻게 할까요?

We gaan naar binnen.

자, 이제 들어가 보죠

Laten we verder gaan.

계속 갑시다

Dit gaat bliksemsnel gaan.

제 강연은 정말 짧을 겁니다.

Misschien de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

확인해볼 만할지 모르겠네요 가시죠, 어디 봅시다!

Hoe gaan we dat doen?

그럼 어떻게 해야 할까요?

Ze moeten meer gaan doen.

그들도 자신들만의 싸움을 준비해야 합니다.

gaan mensen je anders behandelen.

사람들은 여러분을 다르게 대합니다.

Dus als jullie gaan werken

여러분들은 출근할 거고

Tijd om te gaan slapen.

잘 시간입니다

Oké, we moeten gaan. Hé.

자, 어서 가요! 이봐요!

Ik moest adem gaan halen.

‎저는 숨이 차서

We gaan het bos in.

자, 그럼 숲으로 내려가죠

Laten we hier in gaan.

좋습니다, 들어가시죠

Kom op, laten we gaan.

자, 어서 갑시다

Hoe gaan we starheid ontmantelen

자 그러면 어떻게 딱딱함을 버리고

Het is weer gaan sneeuwen.

또 눈이 오기 시작하네요

We gaan deze kant op.

이쪽으로 가죠

Dus je wil onderweg gaan?

움직이시겠다고요?

Vanaf hier... ...gaan we landinwaarts.

여기서부터 내륙으로 갑니다

Wat gaan we hier doen?

어떻게 시작해야 할까요?

Vlak voor ze in winterslaap gaan, gaan deze zwarte beren de stad in.

‎동면에 들어가기 직전 ‎흑곰들이 도심을 덮칩니다

Misschien is het de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

확인해볼 만할지 모르겠네요 가시죠, 어디 봅시다!

Het hoeft niet zo te gaan.

이대로여야만 하는 건 아닙니다.

Wanneer ze gaan zoals we willen,

우리 생각대로 진행될 때,

Naar een pro-waarheid wereld gaan.

선진실 사회로 나아갈 수 있습니다.

Waarover moet het dan wel gaan?

그럼 우리는 대체 무엇에 대해서 이야기를 해야 하는 거죠?

"Ik wil gaan studeren en reizen

"저는 대학에 가고, 여행을 다니며

Oké, daar gaan we. Dat werkte.

좋아요, 갑니다 성공입니다!

Oké, daar gaan we. Kom op.

좋아요, 그럼 가보시죠

We blijven deze kant op gaan.

이쪽으로 계속 갑시다

We gaan ook toekomstige toepassingen ontwikkelen

그리고 미래 응용 기술을 개발하여

We gaan door met dit werk

우리는 멈추지 않을 것입니다.

Deze vijf mannetjes gaan op nachtpatrouille.

‎수컷 다섯 마리가 ‎야간 순찰에 나섭니다

Zo is het goed. We gaan.

됐습니다, 가시죠

Ja, het zou kunnen gaan regenen.

에. 오늘 비가 올 것 같네요.

Bedrijven gaan gemakkelijk voor de onmiddellijke winst

기업이 단기적 수익창출에 혈안이 되어, 미래의 투자를 등한시하는 것도

Even terug gaan naar die slimme huid.

전에 얘기했던 똑똑한 피부에 대해 잠시 얘기해봅시다.

Hij zegt dat wanneer dingen goed gaan,

그가 말씀하시길 일들이 잘 풀릴 때,

Om uit te gaan van het hart,

마음으로부터 시작하는 거예요.

Waardoor het steeds weer fout kan gaan.

우리를 무너뜨릴 끊임없는 위험에 놓여있죠.

...om de wrijving tegen te gaan. Oké.

가리키는 말입니다 자

We gaan verder... ...zo ver we komen.

그냥 계속해서 밀고 나가든

Moeten we springen? Of gaan we abseilen?

뛰어내릴까요? 로프를 타고 내려갈까요?