Translation of "Kost" in Chinese

0.005 sec.

Examples of using "Kost" in a sentence and their chinese translations:

- Hoeveel kost het?
- Hoeveel kost dat?

- 这个多少?
- 它多貴?
- 多少錢?

- Hoeveel kost dat?
- Hoeveel kost dit ding?

这个多少?

Hoeveel kost het?

- 这个多少?
- 多少錢?

Hoeveel kost dit?

- 这东西多少钱?
- 多少錢?

Hoeveel kost deze pen?

这支钢笔要多少钱?

Hoeveel kost een buskaartje?

公車票價多少錢?

Hoeveel kost die mountainbike?

那辆山地车多少钱?

Hoeveel kost deze paraplu?

這把傘多少錢?

Wat kost deze stropdas?

這條領帶多少錢?

Hoeveel kost deze pet?

这顶帽子多少钱?

Hoeveel kost deze zakdoek?

请问这个手帕多少钱?

Hoeveel kost deze bank?

这个沙发多少钱?

Hoeveel kost deze balpen?

這支筆多少錢?

Hoeveel kost deze radio?

這台收音機多少錢?

Het kost te veel.

这太贵了。

Hoeveel kost deze fotocamera?

这部相机多少钱?

Hoeveel kost dat bier?

那个啤酒多少钱?

Hoeveel kost een halve kilogram?

多少钱一斤?

Hoeveel kost de duurste auto?

最贵的车多少钱?

Dit hemd kost tien dollar.

這襯衫要十元。

Hoeveel kost een fles bier?

一瓶啤酒多少钱?

De pilav met vlees kost acht yuan. De vegetarische pilav kost maar vier yuan.

抓饭肉是八块钱。素抓饭只是四块钱。

- Hoeveel is dit?
- Hoeveel kost dit?

這是多少?

- Hoeveel kost het?
- Hoeveel is dit?

- 这个多少?
- 它多貴?

Het concertticket kost meer dan het bioscoopticket.

演唱会门票比电影票贵。

Vier meter van deze stof kost negen frank; dus twee meter kost vier en een halve frank.

這個東西四公尺要價九法郎; 所以兩公尺要四塊五法郎。

De zwarte telefoon kost meer dan de witte.

黑的电话比白的花钱多。

Hoeveel kost de reis van Osaka naar Akita?

从大阪到秋田的车费是多少?

- De busrit kost tijd.
- De busrit duurt even.

乘公交车费时。

Het kost veel tijd om een taal onder de knie te krijgen.

精通一门外语需要很长时间。

Daarom kost struisvogelvlees meer dan twee keer zoveel als rund- en varkensvlees.

這就是駝鳥肉比牛肉和豬肉貴兩倍多的原因了。

- Dat is te duur!
- Het is te duur.
- Het kost te veel.

- 太贵了吧!
- 这太贵了。

Heb je de prijs van deze telefoon gezien? Hij kost stukken van mensen!

你看到这部电话的价格了吧!这也太贵了!

Men zou een dorp in Afrika kunnen voeden van het geld dat een iPhone-abonnement kost.

一支iPhone的月租費可以養活非洲一個村莊的人。