Translation of "Kocht" in Chinese

0.004 sec.

Examples of using "Kocht" in a sentence and their chinese translations:

Tom kocht sokken.

汤姆买了袜子。

Ik kocht een boek.

我買了一本書。

Ik kocht 24 potloden.

我买了二十四支铅笔。

Meg kocht een blik tomaten.

- 梅格買一罐番茄。
- 梅格买了一罐西红柿。

Ze kocht twee paar sokken.

她買了兩雙襪子。

Ik kocht twee flessen melk.

我買了兩瓶牛奶。

Ik kocht een antieke lamp.

我买了一盏古老的灯。

Ik kocht een elektrische fiets.

我买了一辆电动自行车。

Wat ze kocht was heel duur.

她買的東西很昂貴。

Ik kocht ze elk een cadeau.

我買給了他們每人一份禮物。

Hij kocht een nieuw paar handschoenen.

他买了一双新手套。

Tom kocht een cadeautje voor Mary.

汤姆给玛丽买了件礼物。

Waarom kocht je zo'n duur woordenboek?

为什么你买了一本那么贵的词典?

Mijn moeder kocht twee flessen sinaasappelsap.

我母亲买了两瓶橙汁。

Ik kocht het voor ongeveer twaalf dollar.

我用12美元买的。

Hij kocht een klein huis in Kyoto.

他在京都買了一個小房子。

Ik kocht een fototoestel voor dertig dollar.

我花30美元買了一台照相機。

Onze buurman kocht zich een schattig paard.

我們的鄰居買給他自己一匹迷人的馬。

Karen kocht veel dingen op de rommelmarkt.

凱倫在跳蚤市場買了很多東西。

Mary kocht een rok en een blouse.

玛丽买了一件衬衫和一条连衣裙。

Hij kocht voor zijn dochter een nieuwe jurk.

他買了新衣服給他的女兒。

Het eerste ding dat hij kocht was een wekker.

他买的第一项东西是一个闹钟。

Mijn moeder kocht een gele paraplu voor mijn broer.

妈妈给弟弟买了个黄雨伞。

- Ik heb die auto gekocht.
- Ik kocht die auto.

我買了那輛車。

- Gisteren heb ik een boek gekocht.
- Gisteren kocht ik een boek.

我昨天買了一本書。

- Ik kocht twee flessen melk.
- Ik heb twee flessen melk gekocht.

我買了兩瓶牛奶。

O, als ik rijk was, kocht ik een huis in Spanje.

喔, 如果我有錢, 我要在西班牙買間房子。

- Ik heb een elektrische fiets gekocht.
- Ik kocht een elektrische fiets.

我买了一辆电动自行车。

- Ik kocht haar een nieuwe auto.
- Ik heb haar een nieuwe auto gekocht.
- Ik heb een nieuwe auto voor haar gekocht.

我给她买了辆新车。