Translation of "Dit" in Chinese

0.023 sec.

Examples of using "Dit" in a sentence and their chinese translations:

- Dit is makkelijk.
- Dit is eenvoudig.

这很容易。

- Hoeveel is dit?
- Hoeveel kost dit?

這是多少?

- Kopieer dit alstublieft.
- Kopieer dit alsjeblieft.

麻煩拷貝這個。

- Is dit nep?
- Is dit vals?

这个是假的吗?

Probeer dit.

试试这个。

Voel dit.

来感受一下这个。

Gebruik dit!

请用这个。

Pak dit.

抓住这个。

Lees dit.

念这个。

- Dit is uw sleutel.
- Dit is jouw sleutel.
- Dit is jullie sleutel.
- Dit is je sleutel.

這是您的鑰匙。

- Wanneer gebeurde dit?
- Wanneer is dit gebeurd?

- 这件事是什么时候发生的?
- 這是什麼時候發生的?

- Hoe noem je dit?
- Hoe heet dit?

这个叫什么?

- Ken je dit liedje?
- Kent u dit liedje?
- Kennen jullie dit liedje?

- 知道这首歌吗?
- 你知道這首歌嗎?

- Is dit jouw pen?
- Is dit uw pen?
- Is dit jullie pen?

這是你的筆嗎?

- Is dit jouw fiets?
- Is dit uw fiets?

这是你的自行车吗?

- Dit is een paard.
- Dit is een ros.

這是馬。

- Dit is een tv.
- Dit is een televisie.

这是一台电视机。

- Is dit uw familie?
- Is dit jouw familie?

这是你的家人吗?

- Is dit jouw boek?
- Is dit uw boek?

這是你的書嗎?

- Is dit jouw paraplu?
- Is dit jullie paraplu?

這把傘是不是你的?

- Dit vlees is kippenvlees.
- Dit vlees is kip.

那個肉是雞肉。

- Dit bier smaakt bitter.
- Dit bier is bitter.

这种啤酒有苦味。

- Ga jij dit gebruiken?
- Gebruik je het?
- Ga je dit gebruiken?
- Gaat u dit gebruiken?
- Gaan jullie dit gebruiken?

你要用這個嗎?

- Wat moet dit voorstellen?
- Wat is dit in hemelsnaam?
- Wat is dit in godsnaam?

这是什么东西?

- Dit uurwerk is waterbestendig.
- Dit horloge is waterdicht.
- Dit horloge is bestand tegen water.

這手錶是防水的。

Lees dit boek.

看这本书。

Wat is dit?

- 這是什麼啊?
- 这是什么?

Dit smaakt goed.

很美味。

Waartoe dient dit?

这有什么用?

Dit klinkt verdacht.

这是可疑的。

Dit is moeilijk.

这很难。

Dit is Edward.

是Edward。

Dit is ijs.

這是冰塊。

Dit is nieuw.

这是新的。

Dit is goedkoop.

这个很便宜。

Hoeveel kost dit?

- 这东西多少钱?
- 多少錢?

Dit is communisme.

這是共產主義。

Lees dit nu.

现在读这个。

Drink dit sap!

喝這果汁。

Ze willen dit.

他們想要這個。

Dit is onmogelijk.

这不可能。

Dit lawaai stoort.

這噪音很煩人。

Dit is verrassend.

這是令人吃驚的。

Dit is Japan.

这是日本。

Dit is koud.

这是冷的。

Wat betekent dit?

- 这意味着什么?
- 這是甚麼意思?
- 这是什么意思?

Controleer dit eens!

检查一下!

Dit is eenvoudig.

这很容易。

Dit is keurig.

这很棒。

- Dit is een waargebeurd verhaal.
- Dit verhaal is waar.

这个故事是真的。

- Wiens woordenboek is dit?
- Van wie is dit woordenboek?

這本字典是誰的?

Dit is van mij, en dit is van jou.

这是我的,那才是你的。

- Dit is nog niks.
- Dit is nog maar het begin.

这还算什么!

- Dit kan niet waar zijn.
- Dit kan onmogelijk waar zijn.

这不可能是真的。

- Wat is dit nu weer?
- Wat is dit in hemelsnaam?

這是什麼啊?

- Dit shirt moet gestreken worden.
- Dit hemd moet gestreken worden.

这衬衫需要熨。

- Dit boek was erg interessant.
- Dit boek was zeer interessant.

這本書很有意思。

- Wil je dit shirt hebben?
- Wil je dit overhemd hebben?

你想要這件襯衫嗎?

- Heb je dit nieuw boek?
- Heeft u dit nieuw boek?

你有这本新书吗?

- Dit is een oud apparaat.
- Dit is een oud toestel.

这是台旧设备。

Dit is een primeur in de geschiedenis van dit land.

这是这国家历史上第一次。

Dit sap smaakt zuur.

這個果汁喝起來酸酸的。

Wiens shirt is dit?

這是誰的襯衫。

Dit brood is heerlijk.

这种面包很美味。

Dit glas bevat water.

這個杯子裡有水。

Dit vuurwerk is spectaculair!

这些焰火真壮观!

Dit boek is nieuw.

这本书是新的。

Dit bier smaakt bitter.

这种啤酒有苦味。

Dit is een hond.

这是一条狗。

Dit is te groot.

這個太大了。

Dit is hun huis.

这是他们家。

Dit is te lang.

這個太長了。

Dit is een kaart.

這是一幅地圖。

Wiens kamer is dit?

这间房间是谁的?

Wiens paraplu is dit?

这把伞是谁的?

Wiens potlood is dit?

这支铅笔是谁的?

Dit is mijn fiets.

这是我的自行车。

Dit is mijn woordenboek.

这是我的字典。

Wie heeft dit gebroken?

誰把這個弄壞了?

Dit zijn mijn boeken.

这些是我的书。

Dit zijn mijn potloden.

这些是我的铅笔。

Mag ik dit gebruiken?

我可以用嗎?

Houd dit a.u.b. geheim.

请保密。

Kan ik dit eten?

我可以吃这个吗?

Tom begrijpt dit niet.

湯姆不明白這事。

Dit medicijn smaakt bitter.

這個藥有個苦味。

Dit is mijn moeder.

这是我的妈妈。

Dit is zo saai.

这太无聊了。