Translation of "Dit" in Chinese

0.008 sec.

Examples of using "Dit" in a sentence and their chinese translations:

- Kopieer dit alstublieft.
- Kopieer dit alsjeblieft.

麻煩拷貝這個。

- Hoeveel is dit?
- Hoeveel kost dit?

這是多少?

- Is dit nep?
- Is dit vals?

这个是假的吗?

- Dit is makkelijk.
- Dit is eenvoudig.

这很容易。

Probeer dit.

试试这个。

Gebruik dit!

请用这个。

Voel dit.

来感受一下这个。

Pak dit.

抓住这个。

Lees dit.

念这个。

- Dit is uw sleutel.
- Dit is jouw sleutel.
- Dit is jullie sleutel.
- Dit is je sleutel.

這是您的鑰匙。

- Hoe noem je dit?
- Hoe heet dit?

这个叫什么?

- Wanneer gebeurde dit?
- Wanneer is dit gebeurd?

- 这件事是什么时候发生的?
- 這是什麼時候發生的?

- Is dit jouw pen?
- Is dit uw pen?
- Is dit jullie pen?

這是你的筆嗎?

- Ken je dit liedje?
- Kent u dit liedje?
- Kennen jullie dit liedje?

- 知道这首歌吗?
- 你知道這首歌嗎?

- Is dit uw familie?
- Is dit jouw familie?

这是你的家人吗?

- Dit is een paard.
- Dit is een ros.

這是馬。

- Dit bier smaakt bitter.
- Dit bier is bitter.

这种啤酒有苦味。

- Dit vlees is kippenvlees.
- Dit vlees is kip.

那個肉是雞肉。

- Is dit jouw fiets?
- Is dit uw fiets?

这是你的自行车吗?

- Is dit jouw boek?
- Is dit uw boek?

這是你的書嗎?

- Is dit jouw paraplu?
- Is dit jullie paraplu?

這把傘是不是你的?

- Dit is een tv.
- Dit is een televisie.

这是一台电视。

- Ga jij dit gebruiken?
- Gebruik je het?
- Ga je dit gebruiken?
- Gaat u dit gebruiken?
- Gaan jullie dit gebruiken?

你要用這個嗎?

Dit is Edward.

是Edward。

Dit klinkt verdacht.

这是可疑的。

Waartoe dient dit?

这有什么用?

Dit is ijs.

這是冰塊。

Dit is goedkoop.

这个很便宜。

Dit is nieuw.

这是新的。

Hoeveel kost dit?

- 这东西多少钱?
- 多少錢?

Dit is communisme.

這是共產主義。

Lees dit nu.

现在读这个。

Dit is Japan.

这是日本。

Dit is koud.

这是冷的。

Dit is onmogelijk.

这不可能!

Dit is verrassend.

這是令人吃驚的。

Controleer dit eens!

检查一下!

Wat betekent dit?

- 这意味着什么?
- 這是甚麼意思?
- 这是什么意思?

Wat is dit?

- 这是什么?
- 这是啥?
- 這是什麼?

Drink dit sap!

喝這果汁。

Ze willen dit.

他們想要這個。

Lees dit boek.

看这本书。

Dit lawaai stoort.

這噪音很煩人。

Dit is moeilijk.

这很难。

Dit smaakt goed.

很美味。

Dit is eenvoudig.

这很容易。

Dit is keurig.

这很棒。

- Wat moet dit voorstellen?
- Wat is dit in hemelsnaam?
- Wat is dit in godsnaam?

这是什么东西?

- Dit uurwerk is waterbestendig.
- Dit horloge is waterdicht.
- Dit horloge is bestand tegen water.

這手錶是防水的。

- Wiens woordenboek is dit?
- Van wie is dit woordenboek?

這本字典是誰的?

- Dit is een waargebeurd verhaal.
- Dit verhaal is waar.

这个故事是真的。

Dit is van mij, en dit is van jou.

这是我的,那才是你的。

- Wat is dit nu weer?
- Wat is dit in hemelsnaam?

這是什麼啊?

- Heb je dit nieuw boek?
- Heeft u dit nieuw boek?

你有这本新书吗?

- Wil je dit shirt hebben?
- Wil je dit overhemd hebben?

你想要這件襯衫嗎?

- Dit boek was erg interessant.
- Dit boek was zeer interessant.

這本書很有意思。

- Dit shirt moet gestreken worden.
- Dit hemd moet gestreken worden.

这衬衫需要熨。

- Dit kan niet waar zijn.
- Dit kan onmogelijk waar zijn.

这不可能是真的。

- Dit is nog niks.
- Dit is nog maar het begin.

这还算什么!

- Dit is een oud apparaat.
- Dit is een oud toestel.

这是台旧设备。

Dit is een primeur in de geschiedenis van dit land.

这是这国家历史上第一次。

Houd dit a.u.b. geheim.

请保密。

Kan ik dit eten?

我可以吃这个吗?

Dit klinkt erg interessant.

聽起來很有趣。

Wat betekent dit woord?

- 这个词是什么意思?
- 这个单词是什么意思?

Dit is kamer 839.

这是839号房间。

Dit is mijn boek.

这是我的书。

Dit is een bloem?

这是花吗?

Wiens boek is dit?

这是谁的书?

Kan je dit beantwoorden?

你能回答吗?

Is dit jouw boek?

這是你的書嗎?

Wiens gitaar is dit?

这个吉他是谁的?

Dit is mijn broer.

他是我兄弟。

Dit is een ei.

这是个蛋。

Is dit jouw potlood?

這是你的鉛筆嗎?

Dit potlood is wit.

這支鉛筆是白色的。

Wiens thee is dit?

这是谁的茶?

Van wie is dit?

这是谁的?

Dit is je lot.

这是你的命运。

Is dit jasmijn thee?

这是不是茉莉花茶?

Mag ik dit gebruiken?

能让我用这个吗?

Excuseer, hoeveel is dit?

打扰了,这个多少钱?

Dit is van mij.

这是我的。

Dit is geen tijger.

这不是老虎。