Translation of "Keuze" in Polish

0.014 sec.

Examples of using "Keuze" in a sentence and their polish translations:

- Maak uw keuze.
- Maak je keuze.
- Maak jullie keuze.

Wybierz.

Geen keuze lijken?

nie wydaje nam się w ogóle aktem wyboru?

Dit is jouw keuze.

Pamiętaj, to twój wybór.

Goede keuze. Hard werken.

Dobra decyzja! Ciężka praca.

Welke keuze had ik dan?

Jaki miałem wybór?

De keuze is aan u.

- Wybór jest pana.
- Wybór jest pani.

Dit was een hele goede keuze.

To był świetny wybór.

Omdat ze geen andere keuze hebben.

Nie mają wyboru.

Pak je afstandbediening en maak een keuze.

Więc weź pilota i dokonaj wyboru.

Pak je touchscreenapparaat en maak een keuze.

Dokonaj wyboru i dotknij ekranu.

Ik vrees dat we geen keuze hebben.

Obawiam się, że nie mamy wyboru.

- Heb je gekozen?
- Heb je een keuze gemaakt?

Wybrałeś?

Ik had geen andere keuze dan te blijven.

Nie miałem innego wyboru niż zostać.

Laten we hem aansteken. Kijk eens. Een goede keuze.

Okej, podpalmy. Popatrzcie! Dobry wybór.

Pak je gamecontroller en maak een keuze. Helikopter of vliegtuig?

Weź kontroler gier i dokonaj wyboru. Helikopter czy samolot?

Het lijkt niet de verstandigste keuze om uit te rusten.

Może się wydawać, że to nie za dobry pomysł.

Dat was een goede keuze. Kruipen verdeelt het gewicht goed...

To był świetny wybór. Czołganie rozkłada ciężar ciała równomiernie

Ik had geen andere keuze dan het voorstel te aanvaarden.

Nie miałem innego wyjścia jak przyjąć tę propozycję.

Ik had geen andere keuze dan het aanbod te accepteren.

Nie miałem innego wyjścia jak przyjąć tę propozycję.

- Ik laat het aan jou.
- Ik laat jou de keuze.

Zostawię to tobie.

Ik heb een grove fout gemaakt bij de keuze van mijn vrouw.

Zrobiłem wielki błąd przy wyborze żony.

En dan steken we hem in de brand. Kijk eens. Een goede keuze.

Okej, podpalmy. Popatrzcie! Dobry wybór.

Het ziet er somber uit. Ik weet niet of dat wel de beste keuze was.

Jest tu dość ponuro. Nie wiem, czy to był najlepszy wybór.