Translation of "Jullie" in Polish

0.022 sec.

Examples of using "Jullie" in a sentence and their polish translations:

Jullie kennen jullie superkrachten.

Znacie własne supermoce.

- Wisten jullie dit?
- Wisten jullie dat?

Wiedzieliście to?

Jullie eten.

Jecie.

Jullie liegen!

- Kłamiecie.
- Wy kłamiecie.

Roken jullie?

Palicie?

Jullie kopen.

Wy kupujecie.

- Jullie werken te veel!
- Jullie werken te veel.

Pracujecie za dużo.

Jullie moeten wachten.

Będziesz musiał zaczekać.

Hebben jullie haast?

Spieszysz się?

Hebben jullie zussen?

Czy ma pan siostrę?

Jullie zijn verbazingwekkend.

Jesteście niesamowici.

Waren jullie bang?

Baliście się?

Kent ze jullie?

Czy ona cię zna?

Jullie zijn gestoord!

Jesteście szaleni!

Jullie zijn gevangenen.

Jesteście więźniami.

Jullie werken mee.

Współpracujesz.

Zijn jullie zussen?

Jesteście siostrami?

Zijn jullie broers?

Jesteście braćmi?

Zijn jullie dakloos?

Jesteś bezdomny?

Jullie zijn moe.

Jesteś zmęczony.

Jullie zijn mooi.

- Jesteście piękne.
- Jesteście piękni.

Jullie hebben gewonnen.

Wygrałeś.

Horen jullie dat?

Słyszysz to?

Zijn jullie Chinees?

Jesteś Chińczykiem/Chinką?

Waarom lachen jullie?

Czemu się wszyscy śmiejecie?

Wat lezen jullie?

Co pan czyta?

Zijn jullie gelukkig?

Czy jesteś szczęśliwy?

Jullie zijn dokters.

Państwo są lekarzami.

Vertrouwen jullie haar?

- Ufacie jej?
- Czy wy jej ufacie?

Wanneer leren jullie?

Kiedy się uczycie?

Kennen jullie elkaar?

Znacie się?

Waren jullie bezig?

Byliście zajęci?

Kunnen jullie lezen?

Potraficie czytać?

Hebben jullie rijst?

Czy macie ryż?

Jullie moeten beginnen.

Musicie zacząć!

Woonden jullie hier?

Mieszkaliście tutaj?

Jullie moeten helpen.

Musicie pomóc!

Hebben jullie dekens?

Czy macie koce?

Wisten jullie dit?

Wiedzieliście o tym?

- Jullie wachtten.
- Jullie waren aan het wachten.
- U wachtte.

- Oczekiwałeś.
- Oczekiwałaś.
- Oczekiwałyście.
- Oczekiwaliście.

Volgen jullie het nog?

Nadążacie?

Ik toon het jullie.

Pozwólcie, że udowodnię.

Bedankt voor jullie kritiek.

Dziękuję za waszą krytykę.

Het is jullie schuld.

To twoja wina.

Waar is jullie zuster?

Gdzie jest twoja siostra?

- Bestaan jullie?
- Bestaat u?

Istniejesz?

Jullie hebben het nodig.

Potrzebujecie tego.

Ik denk aan jullie.

Myślę o was.

Waar is jullie vader?

Gdzie jest wasz ojciec?

Jullie zijn geen honden.

Nie jesteście psami.

Willen jullie iets eten?

Chcecie coś zjeść?

Jullie hebben twee broers.

Macie dwóch braci.

Jullie zijn niet uitgenodigd.

Nie jesteś zaproszony.

- Jij neuriet.
- Jullie neuriën.

- Nucisz.
- Śpiewasz pod nosem.

Jullie zijn mijn vrienden.

Jesteście moimi przyjaciółmi.

Ik heb jullie gezien.

Widziałem was.

Jullie zullen moeten gaan.

Będziesz musiał iść.

Kunnen jullie het openen?

Czy możecie to otworzyć?

- En u?
- En jullie?

- A Pan?
- A Pani?
- A wy?

Jullie kunnen tv kijken

Możecie oglądać telewizję.

Bezitten jullie een apotheek?

Posiadacie aptekę?

Ik nodig jullie uit.

Zapraszam cię.

Willen jullie wat ijs?

Chcecie lody?

Waar gaan jullie naartoe?

- Dokąd idziesz?
- Dokąd jedziesz?
- Dokąd się udajesz?
- Gdzie się kierujesz?

Jullie zijn nog jong.

Ty wciąż jesteś młody.

Jullie zijn Duitsers, toch?

Jesteście Niemcami, tak?

Wat is jullie telefoonnummer?

Jaki jest Twój numer telefonu?

Hebben jullie geen dorst?

Nie napije się pan czegoś?

Waar wonen jullie allemaal?

Gdzie wy mieszkacie?

Wat gaan jullie doen?

Co zrobisz?

Waarvoor interesseren jullie je?

Czym się interesujecie?

Hoeveel pennen hebben jullie?

Ile macie długopisów?

Jullie huis is groot.

Wasz dom jest duży.

Wie heeft jullie gevonden?

Kto was znalazł?

Jullie zijn een probleem.

Jesteście problemem.

- Vist u?
- Vissen jullie?

- Czy pan wędkuje?
- Czy łowi pan ryby?

Tom houdt van jullie.

Tom kocha was.

Waarom zijn jullie thuis?

Dlaczego jesteście w domu?

- U stinkt.
- Jullie stinken.

Śmierdzicie.

Hebben jullie hulp nodig?

Potrzebujecie pomocy?

Houden jullie van peren?

Lubicie gruszki?

Jullie zijn zo lui!

Jesteście tacy leniwi!

Bedankt voor jullie liefde. En vooral bedankt voor jullie diepe kameraadschap...

Dziękuję za waszą miłość. A przede wszystkim dziękuję za waszą solidarność

Jullie zouden hier moeten staan en wij moeten voor jullie applaudisseren.

Wy powinniście stać tutaj. A my powinniśmy wiwatować na waszą cześć.

- Jij beslist.
- Jij bepaalt.
- U bepaalt.
- U beslist.
- Jullie bepalen.
- Jullie beslissen.

Ty zdecyduj.

- Je verraadde jouw land.
- U verraadde uw land.
- Jullie verraadden jullie land.

Zdradziłeś swój kraj.

- Kijk je televisie?
- Kijkt u tv?
- Kijken jullie tv?
- Kijken jullie televisie?

- Ogląda pan telewizję?
- Czy oglądasz telewizję?

- Wat kook je?
- Wat koken jullie?
- Wat zijn jullie aan het koken?

Co gotujesz?

Maar dat weten jullie al.

Ale to już wiecie.

...terwijl ik jullie president was.

podczas swojej kadencji.

Ik sta aan jullie zijde...

będę po waszej stronie,