Translation of "Jouw" in Polish

0.031 sec.

Examples of using "Jouw" in a sentence and their polish translations:

- Wie is jouw lievelingsleraar?
- Wie is jouw favoriete leraar?

Kto jest twoim ulubionym nauczycielem?

- Nu is het jouw beurt.
- Het is nu jouw beurt.

Teraz Twoja kolej.

Dit is jouw avontuur.

Pamiętaj, to twoja przygoda.

Wat is jouw probleem?

Co z wami nie tak?

Dit is jouw keuze.

Pamiętaj, to twój wybór.

Is dit jouw potlood?

Czy ten ołówek jest twój?

Is dat jouw auto?

Czy to jest Twój samochód?

Is dit jouw fiets?

Czy to twój rower?

Waar is jouw hond?

- Gdzie twój pies?
- Gdzie jest twój pies?

Wat is jouw lievelingsauto?

Jaki jest twój ulubiony samochód?

Wat is jouw lievelingstongbreker?

Jaka jest twoja ulubiona łamigłówka słowna?

Wat is jouw lievelingsshampoo?

Jaki jest twój ulubiony szampon?

Wat is jouw lievelingsdrank?

Jaki jest twój ulubiony napój?

Zijn dit jouw dingen?

Czy to twoje rzeczy?

Wie is jouw lievelingsacteur?

Jaki jest wasz ulubiony aktor?

Is jouw auto zwart?

Czy twój samochód jest czarny?

Wat is jouw lievelingsfilm?

Jaki jest Twój ulubiony film?

Wie is jouw vriendin?

Kim jest twoja dziewczyna?

Het was jouw fout.

To był twój błąd.

Ik lees jouw boek.

Czytam twoją książkę.

Is Maria jouw dochter?

Czy Maria jest twoją córką?

Jouw kat is zwart.

Twój kot jest czarny.

Ik ben jouw zon.

Jestem twoim słońcem.

Ik ken jouw broer.

Znam twojego brata.

Dit is jouw hond.

To twój pies.

Jouw hoofd is rood.

Masz czerwoną twarz.

Wie is jouw lievelingsspeler?

Kto jest twoim ulubionym sportowcem?

Dat is jouw verantwoordelijkheid.

To twoja odpowiedzialność.

Wat is jouw telefoonnummer?

Jaki jest twój numer telefonu?

Hier is jouw tas.

Tutaj jest twoja torba.

Vergeet jouw geld niet.

Nie zapomnij swoich pieniędzy.

Is dat jouw mama?

To twoja mamusia?

Is dat jouw huis?

Czy to twój dom?

- Uw antwoord is juist.
- Jouw antwoord is juist.
- Jouw antwoord is goed.

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Onthoud, dit is jouw beslissing.

Pamiętaj, to twoja decyzja.

Jouw beslissing. Wat wordt het?

Więc co wybieracie?

Ik ben van jouw leeftijd.

Jestem w twoim wieku, kolego.

Mijn huis is jouw huis.

Mój dom jest twoim domem.

Al jouw katten zijn grijs.

Wszystkie wasze koty są szare.

Hallo, wat is jouw naam?

Cześć, jak się nazywasz?

Jouw computer is volledig onbeschermd.

Twój komputer w ogóle nie jest zabezpieczony.

We hebben jouw steun nodig.

Potrzebujemy twojego wsparcia.

Jouw gezicht is rood hoor.

- Masz czerwoną twarz.
- Rumienisz się.
- Zaczerwieniłaś się.
- Jesteś czerwona.
- Masz rumieńce.

Houdt jouw vriendin van bloemen?

Czy twoja dziewczyna lubi kwiaty?

Het is niet jouw beslissing.

To nie jest twoja decyzja.

Nu is het jouw beurt.

Teraz Twoja kolej.

Mag ik jouw hand vasthouden?

Mogę trzymać cię za rękę?

Dat zijn jouw zaken niet.

To nie jest twój interes.

Hoe groot is jouw huis?

Jak duży jest twój dom?

Mag ik jouw potlood gebruiken?

Czy mogę użyć twojego ołówka?

Mag ik jouw radio lenen?

Czy mogę pożyczyć twoje radio?

Is dat jouw favoriete golfclub?

Czy to twój ulubiony klub golfowy?

Geef me jouw opinie, alsjeblieft.

Chciałbym usłyszeć twoje zdanie.

Mag ik jouw telefoon gebruiken?

Czy mogę użyć twojego telefonu?

Wat is jouw favoriete zin?

Jakie jest twoje ulubione zdanie?

Hoe oud is jouw oom?

Ile lat ma Twój wujek?

Het is nu jouw beurt.

Twoja kolej.

We hebben jouw hulp nodig.

Potrzebujemy twojej pomocy.

- Zijn er veel clubs in jouw stad?
- Zijn er veel verenigingen in jouw stad?

Czy jest dużo klubów w twoim mieście?

Vergeet niet, dit is jouw avontuur.

Pamiętaj, to twoja przygoda.

Lastige afweging. Het is jouw beslissing.

Ta trudna decyzja należy do was!

Ik heb echt jouw hulp nodig.

Bardzo potrzebuję twojej pomocy.

Jouw verleden kan me niets schelen.

- Nie obchodzi mnie twoja przeszłość.
- Twoja przeszłość mnie nie interesuje.

Het ongeluk is niet jouw schuld.

Nie jesteś winien tego wypadku.

Jouw naam staat bovenaan de lijst.

Twoje imię jest na początku listy.

Er zit iets in jouw haar.

Masz coś na włosach.

Ik weet wat jouw naam is.

Wiem, jak się nazywasz.

Ik heb jouw hulp niet nodig.

Nie potrzebuję twojej pomocy.

- Ik denk dat jouw theorie niet steekhoudend is.
- Ik vind dat jouw theorie niet steekhoudend is.

Uważam, że twoja teoria nie trzyma się kupy.

- Is dat jouw moeder?
- Is dat je moeder?
- Is zij jouw moeder?
- Is zij jullie moeder?

Czy to twoja matka?

Dit is jouw avontuur. Je kunt het.

Pamiętaj, to twoja przygoda. Możesz to zrobić!

Jouw hoest is het gevolg van roken.

Twój kaszel jest przyczyną palenia.

Jouw bril is op de vloer gevallen.

Upadły ci okulary na podlogę.

Er is geen antwoord op jouw vraag.

Twoje pytanie nie ma odpowiedzi.

Ik kan jouw gedrag niet meer uitstaan.

Nie mogę już znieść twojego zachowania.

Geef me jouw versie van de feiten.

Opowiedz mi swoją wersję wydarzeń.

Jouw ogen doen me denken aan sterren.

Twoje oczy przypominają mi gwiazdy.

Jouw fiets lijkt op die van mij.

Twój rower podobny jest do mojego.