Translation of "Jouw" in Polish

0.008 sec.

Examples of using "Jouw" in a sentence and their polish translations:

- Wie is jouw lievelingsleraar?
- Wie is jouw favoriete leraar?

Kto jest twoim ulubionym nauczycielem?

- Nu is het jouw beurt.
- Het is nu jouw beurt.

Teraz Twoja kolej.

Wat is jouw probleem?

Co z wami nie tak?

Dit is jouw keuze.

Pamiętaj, to twój wybór.

Dit is jouw avontuur.

Pamiętaj, to twoja przygoda.

Jouw hoofd is rood.

Masz czerwoną twarz.

Zijn dit jouw dingen?

Czy to twoje rzeczy?

Is dit jouw fiets?

Czy to twój rower?

Wie is jouw lievelingsacteur?

Jaki jest wasz ulubiony aktor?

Is jouw auto zwart?

Czy twój samochód jest czarny?

Wat is jouw lievelingsfilm?

Jaki jest Twój ulubiony film?

Ik ben jouw zon.

Jestem twoim słońcem.

Ik ken jouw broer.

Znam twojego brata.

Hier is jouw tas.

Tutaj jest twoja torba.

Dit is jouw hond.

To twój pies.

Wat is jouw telefoonnummer?

Jaki jest twój numer telefonu?

Dat is jouw verantwoordelijkheid.

To twoja odpowiedzialność.

Vergeet jouw geld niet.

Nie zapomnij swoich pieniędzy.

Is Maria jouw dochter?

Czy Maria jest twoją córką?

Wie is jouw lievelingsspeler?

Kto jest twoim ulubionym sportowcem?

Ik lees jouw boek.

Czytam twoją książkę.

Wie is jouw vriendin?

Kim jest twoja dziewczyna?

Het was jouw fout.

To był twój błąd.

Jouw kat is zwart.

Twój kot jest czarny.

Is dit jouw potlood?

Czy ten ołówek jest twój?

Is dat jouw auto?

Czy to jest Twój samochód?

Wat is jouw lievelingsauto?

Jaki jest twój ulubiony samochód?

Wat is jouw lievelingsdrank?

Jaki jest twój ulubiony napój?

Wat is jouw lievelingsshampoo?

Jaki jest twój ulubiony szampon?

Wat is jouw lievelingstongbreker?

Jaka jest twoja ulubiona łamigłówka słowna?

Waar is jouw hond?

- Gdzie twój pies?
- Gdzie jest twój pies?

Is dat jouw mama?

To twoja mamusia?

Is dat jouw huis?

Czy to twój dom?

- Uw antwoord is juist.
- Jouw antwoord is juist.
- Jouw antwoord is goed.

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Onthoud, dit is jouw beslissing.

Pamiętaj, to twoja decyzja.

Jouw beslissing. Wat wordt het?

Więc co wybieracie?

Ik ben van jouw leeftijd.

Jestem w twoim wieku, kolego.

Mag ik jouw potlood gebruiken?

Czy mogę użyć twojego ołówka?

Mag ik jouw radio lenen?

Czy mogę pożyczyć twoje radio?

Geef me jouw opinie, alsjeblieft.

Chciałbym usłyszeć twoje zdanie.

Is dat jouw favoriete golfclub?

Czy to twój ulubiony klub golfowy?

Jouw computer is volledig onbeschermd.

Twój komputer w ogóle nie jest zabezpieczony.

Hallo, wat is jouw naam?

Cześć, jak się nazywasz?

Al jouw katten zijn grijs.

Wszystkie wasze koty są szare.

Houdt jouw vriendin van bloemen?

Czy twoja dziewczyna lubi kwiaty?

Nu is het jouw beurt.

Teraz Twoja kolej.

Het is nu jouw beurt.

Twoja kolej.

Hoe oud is jouw oom?

Ile lat ma Twój wujek?

Mijn huis is jouw huis.

Mój dom jest twoim domem.

Wat is jouw favoriete zin?

Jakie jest twoje ulubione zdanie?

We hebben jouw hulp nodig.

Potrzebujemy twojej pomocy.

We hebben jouw steun nodig.

Potrzebujemy twojego wsparcia.

Jouw gezicht is rood hoor.

- Masz czerwoną twarz.
- Rumienisz się.
- Zaczerwieniłaś się.
- Jesteś czerwona.
- Masz rumieńce.

Mag ik jouw telefoon gebruiken?

Czy mogę użyć twojego telefonu?

Dat zijn jouw zaken niet.

To nie jest twój interes.

Het is niet jouw beslissing.

To nie jest twoja decyzja.

Mag ik jouw hand vasthouden?

Mogę trzymać cię za rękę?

Hoe groot is jouw huis?

Jak duży jest twój dom?

- Zijn er veel clubs in jouw stad?
- Zijn er veel verenigingen in jouw stad?

Czy jest dużo klubów w twoim mieście?

Lastige afweging. Het is jouw beslissing.

Ta trudna decyzja należy do was!

Vergeet niet, dit is jouw avontuur.

Pamiętaj, to twoja przygoda.

Jouw naam staat bovenaan de lijst.

Twoje imię jest na początku listy.

Het ongeluk is niet jouw schuld.

Nie jesteś winien tego wypadku.

Er zit iets in jouw haar.

Masz coś na włosach.

Ik heb jouw hulp niet nodig.

Nie potrzebuję twojej pomocy.

Ik heb echt jouw hulp nodig.

Naprawdę potrzebuję twojej pomocy.

Ik weet wat jouw naam is.

Wiem, jak się nazywasz.

Jouw verleden kan me niets schelen.

- Nie obchodzi mnie twoja przeszłość.
- Twoja przeszłość mnie nie interesuje.

- Ik denk dat jouw theorie niet steekhoudend is.
- Ik vind dat jouw theorie niet steekhoudend is.

Uważam, że twoja teoria nie trzyma się kupy.

- Is dat jouw moeder?
- Is dat je moeder?
- Is zij jouw moeder?
- Is zij jullie moeder?

Czy to twoja matka?

Dit is jouw avontuur. Je kunt het.

Pamiętaj, to twoja przygoda. Możesz to zrobić!

Jouw fiets lijkt op die van mij.

Twój rower podobny jest do mojego.

Jouw ogen doen me denken aan sterren.

Twoje oczy przypominają mi gwiazdy.

Geef me jouw versie van de feiten.

Opowiedz mi swoją wersję wydarzeń.

Ik ben zeer dankbaar voor jouw hulp.

Jestem ci bardzo wdzięczny za pomoc.

Jouw fiets is beter dan de mijne.

Twój rower jest lepszy niż mój.

Hoeveel leerlingen zitten er in jouw klas?

Ilu uczniów jest w twojej klasie?

Jouw hoest is het gevolg van roken.

Twój kaszel jest przyczyną palenia.