Translation of "Hebben" in Japanese

0.009 sec.

Examples of using "Hebben" in a sentence and their japanese translations:

- Ze hebben afgezegd.
- Zij hebben afgezegd.
- Ze hebben geannuleerd.
- Zij hebben geannuleerd.

彼らはキャンセルした。

- Wij hebben honger.
- We hebben honger.

私たちはお腹がすいています。

Muren hebben oren, papieren schuifdeuren hebben ogen.

壁に耳あり障子に目あり。

We hebben 11 talenversies, we hebben miljoenen kijkers,

サイトは11の言語に対応しており 数百万回 閲覧されています

- Wij hebben twee kinderen.
- We hebben twee kinderen.

私たちは子供がふたりいる。

De muren hebben oren, de deuren hebben ogen.

壁に耳あり、障子に目あり。

- Wij hebben twee kinderen.
- We hebben twee zoons.

- 私たちは子供がふたりいる。
- 私たちは子どもがふたりいます。
- 私たちには二人の子どもがいます。

We hebben gekozen.

選(えら)んだな

Velen hebben beweerd

さて 多くの人が

hebben nooit liefdesverdriet,

心も痛めず

Hebben jullie zussen?

- 女性の御兄弟がおありですか。
- 女の兄弟がいますか。
- 姉妹がいますか。
- あなたには姉妹がいますか。

Ze hebben tweelingdochters.

彼らには双子の娘がいます。

Ze hebben honger.

彼らは空腹を感じた。

Vogels hebben vleugels.

鳥には翼がある。

We hebben haast.

私達は急いでいます。

We hebben verloren.

負けた・・・。

Ze hebben gelogen.

彼らは嘘をついた。

We hebben gewonnen!

勝った!

Jullie hebben gewonnen.

- あんたの勝ちだ。
- おまえの勝ちだ。

Hebben jullie haast?

急いでるの?

Boerderijen hebben schuren.

農業住宅には納屋がある。

Hebben jullie kinderen?

- お子さんがおありですか。
- お子さんはいらっしゃるの?

We hebben tijd.

私たちには時間がある。

- Kinderen hebben liefde nodig.
- Kinderen hebben behoefte aan liefde.

- 子供は、人に愛されることが必要なのです。
- 子供には愛が必要だ。

- De afwezigen hebben altijd ongelijk.
- Afwezigen hebben altijd ongelijk.

いない者がいつも悪者になる。

- We hebben regels nodig!
- We hebben nood aan regels!

ルールがないと駄目だ!

- We hebben een vuurtje nodig.
- We hebben vuur nodig.

火が必要だ。

- Wij hebben uw hulp nodig.
- We hebben jouw hulp nodig.
- We hebben jullie hulp nodig.

私たちは君の援助を必要としている。

Ze hebben geen moordneigingen zoals mensen en chimpansees die hebben.

人やチンパンジーにある “殺しのスイッチ”がない

- Waarom hebben koalaberen geen navel?
- Waarom hebben koala's geen navel?

コアラにはどうしておへそがないの?

- We hebben geen room meer.
- We hebben geen crème meer.

クリームを使い切ってしまった。

- We hebben echt geen tijd.
- Wij hebben echt geen tijd.

私たちには本当に時間がありません。

hebben een positief randje.

どこかに良い面が存在しています

We hebben het gered.

やったな

We hebben een visgat.

穴が開いたぞ

Wat hebben we hier?

何だ?

We hebben een missie.

任務があるんだ

Zo, we hebben hem.

つかまえたぞ

Vrouwen hebben zoveel remmingen.

わかるでしょ 女性って すごく抑圧されているのです

Onderzoekers hebben dit bestudeerd

研究者はこの調査も行い

Vele hebben kilometers gereisd.

‎遠くから歩いて来る

Biggetjes hebben haar voorkeur.

‎子ブタは絶好の獲物だ

We hebben een helikopter.

ヘリコプターもね

Daar hebben we het.

あったぞ

We hebben vooruitgang geboekt,

かなり進んだぞ

Meubels hebben nu prioriteit.

目下必要なのは家具です

We hebben vergeefs geprotesteerd.

抗議はしたが無駄だった。

Konijnen hebben lange oren.

うさぎの耳は長い。

Hoeveel boeken hebben jullie?

- 君は何冊の本をお持ちですか。
- あなたは何冊の本を持っていますか。
- 本は何冊持ってるの?

We hebben dezelfde principes.

我々は同じ主義を抱いている。

Koningen hebben lange armen.

王の腕は長い。

We hebben geen tijd.

- もう時間はない。
- うちらには時間がないんだよ。

We hebben twee dochters.

私達には娘が二人います。

We hebben genoeg water.

水は十分ある。

Japanners hebben donkere ogen.

日本人は目が黒い。

Wij hebben genoeg tijd.

時間は十分にある。

We hebben geen suiker.

砂糖がない。

We hebben twee zoons.

我が家には2人の息子がいます。

We hebben ons klaargemaakt.

私たちは用意をした。

Vogels hebben scherpe ogen.

鳥は鋭い目をもっている。

We hebben geld nodig.

- 私達はお金が必要なのです。
- 私達はお金が必要です。

Ze hebben niets gemeen.

- 彼らは共通点が何も無い。
- 彼らは共通した物をもっていない。

Hebben jullie het druk?

忙しいんですか?

Ze hebben iets gemeen.

彼らは似たところがある。

Kinderen hebben liefde nodig.

子供には愛が必要だ。

We hebben veel tijd.

時間はたくさんあります。

We hebben gisteren gehonkbald.

私たちはきのう野球をしました。

We hebben gisteren getennist.

私たちは昨日テニスをした。

We hebben genoeg tijd.

- 時間はたっぷりあります。
- 私たちは時間がたくさんある。

We hebben veel vrienden.

私たちはたくさんの友達がいます。

We hebben een paus.

われらは教皇を得た。

We hebben veel druiven.

私たちはぶどうをたくさん手に入れた。

Ze hebben het begrepen.

彼らは理解した。

We hebben gele appels.

私たちは黄色のりんごを持っています。

Echte vrouwen hebben rondingen.

本当の女性には曲線がある。

We hebben iets gemeen.

私たちには共通点があります。