Translation of "Verkeerd" in Korean

0.009 sec.

Examples of using "Verkeerd" in a sentence and their korean translations:

Begrijp me niet verkeerd.

아니요 오해하지 마세요.

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

고의적인 허위 정보임을 밝혀냈습니다.

We hebben het helemaal verkeerd.

우리는 지금껏 전부 잘못해왔습니다.

Dat zei ik verkeerd om.

이 말은 사실 다른 뜻이기도 하죠. 그녀는 영어를 잘 못했습니다.

Maar als er iets verkeerd gaat ...

하지만 무언가 잘못되면,

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

우리는 남성입니다. 일을 망칠 것이고

De helft van de zogenaamde deskundigen zit dan verkeerd.

소위 전문가라는 사람들 중 절반은 틀린 소리를 하는겁니다.

Omdat mensen zichzelf ervan overtuigden dat ze niets verkeerd deden.

백인들은 스스로 아무 잘못도 없다고 확신했어요.

Dus leren ze erover van verkeerd geïnformeerde vrienden en al fluisterend.

그래서 결국 아이들은 잘못 알고 있는 친구들에게서 배울 수 밖에 없습니다.

90 procent van wat ze zeggen kan naar jouw mening verkeerd zijn.

여러분의 생각으론 그들이 하는 말의 90%는 틀렸을 겁니다.