Translation of "Opzettelijk" in Korean

0.004 sec.

Examples of using "Opzettelijk" in a sentence and their korean translations:

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

고의적인 허위 정보임을 밝혀냈습니다.

Ze gaan niet achter mensen aan om ze opzettelijk te bijten...

왕지네는 일부러 인간을 쫓아 물지는 않지만