Translation of "Dan" in German

0.028 sec.

Examples of using "Dan" in a sentence and their german translations:

- Spreek dan!
- Zeg dan iets!

Dann sprich doch!

Kijk dan.

Seht euch das an!

Wie dan?

- Wer dann?
- Wer denn dann?

Goedenacht, Dan.

Gute Nacht, Dan.

En dan?

- Na und?
- Na, was denn?

En dan!

Und dann!

Waarom dan?

Aber warum?

Dan, en pas dan, komt er hoop.

Dann, und nur dann, wird Hoffnung kommen.

- Beter laat dan nooit.
- Liever laat dan nooit!

- Besser spät als nie.
- Lieber spät als nie.
- Besser spät als gar nicht.
- Lieber spät, als gar nicht.
- Besser spät als nie!

Tom kent Maria beter dan wie dan ook.

- Tom kennt Maria besser als irgendwen sonst.
- Tom kennt Maria besser als irgendwer sonst.
- Tom kennt Maria besser als irgendein anderer.
- Tom kennt Maria besser als irgendeinen anderen Menschen.
- Tom kennt Maria besser als jeder andere.

- Beter benijd dan beschreid.
- Beter benijd dan beklaagd.

Besser beneidet als beklagt.

Ik ken hem beter dan wie dan ook.

- Ich kenne ihn besser, als alle anderen.
- Ich kenne ihn besser, als alle anderen es tun.

Ik ken Tom beter dan wie dan ook.

Ich kenne Tom besser als jeder andere.

En maandag dan?

Wie sieht es aus mit Montag?

En dan, bam.

Und dann, bum!

...en dan aantrekken.

und zusammenziehen.

Zij zien Dan.

Sie sehen Dan.

Vooruit dan maar!

- Dann fangen wir mal an.
- Los dann!

Ik zie Dan.

Ich sehe Dan.

Hoe dan ook.

Wie auch immer.

Zeg dan iets!

Dann sprich doch!

Wie dan ook.

Egal wer.

- Goed!
- Goed dan!

Großartig!

Mijn moeder staat vroeger op dan wie dan ook.

Meine Mutter steht früher auf als jeder andere.

- Iets is beter dan niets.
- Beter iets dan niets.

Besser etwas, als gar nichts.

Ik ken mijn dochter beter dan wie dan ook.

Ich kenne meine Tochter besser als irgendjemanden sonst.

Er is niets ouder dan dan krant van gisteren.

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern.

Bananen zijn eerst groen, dan geel en dan bruin.

Bananen sind erst grün, dann gelb und dann braun.

- Ik ben slimmer dan jij.
- Ik ben slimmer dan u.
- Ik ben slimmer dan jullie.

Ich bin schlauer als du.

- Je bent beter dan ik.
- U bent beter dan ik.
- Jullie zijn beter dan ik.

Du bist besser als ich.

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan jullie.
- Ik ben kleiner dan u.

- Ich bin kleiner als du.
- Ich bin kleiner als ihr.
- Ich bin kleiner als Sie.

- Wil je me dan helpen?
- Wilt u me dan helpen?
- Willen jullie me dan helpen?

Hilfst du mir denn?

- Jullie zijn sterker dan wij.
- Jij bent sterker dan wij.
- U bent sterker dan wij.

- Ihr seid stärker als wir.
- Sie sind stärker als wir.
- Du bist stärker als wir.

Als acties meer waard zijn dan woorden, waarom is de pen dan machtiger dan het zwaard?

Wenn Taten mehr bedeuten als Worte, warum verletzt dann der Schreibstift mehr als das Schwert?

Hij is rijker dan wie dan ook in deze stad.

Er ist reicher als jeder andere in dieser Stadt.

- U bent langer dan ik.
- Jij bent groter dan ik.

Du bist größer als ich.

- Edward is jonger dan Robert.
- Eduardo is jonger dan Roberto.

Edward ist jünger als Robert.

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

Qualität ist wichtiger als Quantität.

- Dat wordt dan 30 euro.
- Dat wordt dan dertig euro.

Das wird dreißig Euro kosten.

- Hij is slimmer dan zij.
- Hij is intelligenter dan zij.

- Er ist intelligenter als sie.
- Er ist klüger als sie.

- Zij is groter dan jij.
- Zij is groter dan u.

- Sie ist größer als du.
- Sie ist größer als ihr.
- Sie ist größer als Sie.

- Ze is slimmer dan hij.
- Ze is intelligenter dan hij.

Sie ist intelligenter als er.

- Waar gaan jullie dan naartoe?
- Waar gaan jullie dan heen?

Wo wollt ihr denn eigentlich hin?

- Dan strijkt zijn dassen altijd.
- Dan strijkt steeds zijn stropdassen.

Dan bügelt immer seine Krawatten.

- We gingen sneller dan gewoonlijk.
- We liepen sneller dan gewoonlijk.

Wir sind schneller gegangen als üblich.

- Ik ben bij Dan op bezoek geweest.
- Ik bezocht Dan.

Ich habe Dan besucht.

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan u.

Ich bin kleiner als du.

- Niemand is verstandiger dan hij.
- Niemand is intelligenter dan hij.

Niemand ist intelligenter als er.

- Jij bent sterker dan wij.
- U bent sterker dan wij.

- Sie sind stärker als wir.
- Du bist stärker als wir.

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben knapper dan jij.
- Ik zie er beter uit dan jij.

- Ich bin schöner als du.
- Ich bin hübscher als du.

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- De kwaliteit is belangrijker dan de hoeveelheid.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

Qualität ist wichtiger als Quantität.

- Beter een half ei dan een lege dop.
- Iets is beter dan niets.
- Beter iets dan niets.

- Besser als nichts.
- Etwas ist besser als nichts.

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben mooier dan jullie.
- Ik zie er beter uit dan jij.

- Ich bin schöner als ihr.
- Ich bin schöner als du.
- Ich bin schöner als Sie.

Voel je dat dan?

Fühlen Sie das?

Zeg het dan maar.

Sagen Sie: "Ja, nur zu."

Waarom dan de Aarde?

Also warum die Erde?

Maar hoe dan ook.

Aber na ja.

Stel je dan voor

können Sie sich vorstellen,

En dan verandert ze...

Dann verwandelt er sich

...kies dan 'Opnieuw proberen'.

wähle 'Nochmal versuchen'.

Meer dan 50 stuks.

Es sind über 50 Tiere.

Kijk dit dan allemaal.

Sieh dir das hier an.

...kies dan 'Volgende aflevering'.

dann wähle 'Nächste Folge'.

Dan maakt graag modelauto's.

Daniel baut gerne Modellautos.

Eerst Frankrijk, dan Irak.

Zuerst Frankreich, dann der Irak.

Beter iets dan niets.

Es ist besser als nichts.

Nu meer dan ooit!

Nun erst recht!

Tot vanavond dan. Doei!

Wir sehen uns heute Abend! Bis gleich!

Hier zijn we dan.

So, da wären wir!