Translation of "Dan" in Hungarian

0.049 sec.

Examples of using "Dan" in a sentence and their hungarian translations:

Wie dan?

- Akkor ki?
- Hát ki?

En dan?

- Na és?
- Na, és akkor?

Waarom dan?

Miért is?

Jij dan?

- És te?
- És veled mi a helyzet?
- És veled mi van?

Dan, en pas dan, komt er hoop.

És akkor, de csak akkor, megjelenik a remény.

- Beter laat dan nooit.
- Liever laat dan nooit!

Jobb későn, mint soha.

Ik ken hem beter dan wie dan ook.

- Jobban ismerem őt, mint mindenki más.
- Mindenki másnál jobban ismerem őt.

En dan alles,

teljes egészében,

En dan, bam.

Aztán hopsz!

Wie dan ook.

- Mindegy, ki.
- Bárki.
- Akárki.
- Teljesen mindegy, hogy ki.

- Waarom zwijg je dan?
- Waarom zeg je dan niets?

Miért hallgatsz hát?

Ik ken mijn dochter beter dan wie dan ook.

Jobban ismerem a lányomat, mint bárki más.

- Ik ben slimmer dan jij.
- Ik ben slimmer dan u.
- Ik ben slimmer dan jullie.

Okosabb vagyok nálad.

- Je bent beter dan ik.
- U bent beter dan ik.
- Jullie zijn beter dan ik.

Jobb vagy, mint én.

- Ik ben kleiner dan jij.
- Ik ben kleiner dan jullie.
- Ik ben kleiner dan u.

Alacsonyabb vagyok nálad.

- Edward is jonger dan Robert.
- Eduardo is jonger dan Roberto.

Eduardo fiatalabb, mint Roberto.

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

A minőség fontosabb, mint a mennyiség.

- Beter een half ei dan een lege dop.
- Iets is beter dan niets.
- Beter iets dan niets.

Jobb a valami, mint a semmi.

- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
- De kwaliteit is belangrijker dan de hoeveelheid.
- Kwaliteit is belangrijker dan hoeveelheid.

A minőség többet számít, mint a mennyiség.

- Ik ben mooier dan jij.
- Ik ben mooier dan jullie.
- Ik zie er beter uit dan jij.

Szebb vagyok, mint te.

dan word je onaantastbaar.

legyőzhetetlenné válunk.

Voel je dat dan?

Szokták ezt érezni?

Zeg het dan maar.

Vallják csak be!

Waarom dan de Aarde?

Miért épp a Föld?

Maar hoe dan ook.

Na mindegy.

Dan begint het juist.

Inkább a kezdete.

Gezondheid beter dan ziekte,

az egészség a betegségnél,

Overvloed beter dan armoede,

a jólét a szűkölködésnél;

En dan verandert ze...

Aztán átváltozik

Meer dan 50 stuks.

Ötvennél is többen vannak.

Beter iets dan niets.

A semminél jobb.

Hier zijn we dan.

Megvolnánk!

Beter laat dan nooit.

Jobb későn, mint soha.

Ach, wat dan ook.

Áh, mindegy.

Liever laat dan nooit!

Jobb későn, mint soha.

Beter lachen dan huilen.

Inkább nevetek, mint sírok.

Tot vanavond dan. Doei!

- Akkor ma este. Szia!
- Akkor este találkozunk. Szia!

Eerst denken, dan zeggen.

- Ne járjon a nyelv gyorsabban az észnél.
- A nyelv előtt dolgozzon az ész.

Eerst zien, dan geloven.

Hiszem, ha látom.

- Maar waarom?
- Waarom dan?

- De miért?
- Na de miért?

Wat is dat dan?

- Hát ez meg mi?
- Hát ez mi?

En meer dan de helft van de patiënten ouder dan 85,

és a 85 év felettiek több mint fele

Meer dan wie dan ook in de geschiedenis van de berg.

többször, mint bárki más a hegy történetében.

- Het is moeilijker dan je denkt.
- Het is moeilijker dan u denkt.
- Het is moeilijker dan jullie denken.

- Ez nehezebb, mint gondolnád.
- Nehezebb, mint gondolod.

Dan zie je de subtiele verschillen. Dan leer je de natuur kennen.

De csak így láthatod meg a finom különbségeket. És csak így ismerheted meg a vadont.

- Hij is veel groter dan gij.
- Hij is veel groter dan jij.

Ő magasabb, mint te.

- Ik ben later dan gewoonlijk gearriveerd.
- Ik ben later dan gebruikelijk aangekomen.

A szokásosnál később érkeztem.

- Ik heb verser brood dan gij.
- Ik heb verser brood dan jij.

Az én kenyerem frissebb, mint a tied.

Meer dan een eeuw oud,

amit több mint egy százada készítettek

En meer dan genoeg tijd.

és a rengeteg idő.

Zegt meer dan driekwart nee.

Az emberek több mint háromnegyede nemmel felel.

Nou, dan komt onze deeleconomie,

Itt jön a képbe megosztásalapú gazdaságunk,

Me dan snel zouden bevrijden.

hamarosan felszabadítanak.

Dan was ze heel nieuwsgierig.

Aztán előjött, és nagyon kíváncsi volt.

Niets is beter dan dat.

Nincs a világon ennél nagyszerűbb érzés.

Maar dan besef je je...

De aztán rájöttem,

En dan zie ik haar...

És akkor megpillantottam őt,

Dan pakt de haai haar.

A következő percben a cápa elkapta.

En dan... Terug voor meer.

Aztán vissza... tovább gyűjteni.

Meer dan 40.000 Caraïbische flamingo's.

Több mint 40 000 karibi flamingó.

Wat is er dan veranderd?

De akkor mi is változott valójában?

Hij is intelligenter dan zij.

Ő intelligensebb, mint a többiek.

Veel beter dan de mercator.

Sokkal jobb, mint a Mercator-térképen.

Canada is groter dan Japan.

Kanada nagyobb, mint Japán.

Goud is zwaarder dan ijzer.

- Az arany nehezebb, mint a vas.
- Az arany nehezebb a vasnál.

Niets is belangrijker dan gezondheid.

- Az egészségnél semmi sem fontosabb.
- Nincs fontosabb, mint az egészség.

Ik ben beter dan hij.

Én jobb vagyok, mint ő.

Ik ben mooier dan jij.

Szebb vagyok, mint te.

Tom is ouder dan ik.

Tom idősebb nálam.

Mama is ouder dan papa.

Anya idősebb papánál.

Dan hebben we een probleem...

Akkor van egy kis gond...

Zij is ouder dan hij.

Idősebb nála.

Ze is langer dan hij.

Magasabb nála.

Japan is kleiner dan Canada.

Japán kisebb Kanadánál.

Jij bent groter dan zij.

Magasabb vagy nála.

Goud is zwaarder dan zilver.

- Az arany nehezebb mint az ezüst.
- Az arany nehezebb az ezüstnél.

Edward is jonger dan Robert.

- Edward fiatalabb, mint Robert.
- Edward fiatalabb Robertnél.

Ze is slimmer dan hij.

Okosabb, mint ő.

China is groter dan Japan.

Kína nagyobb, mint Japán.

Zij is ouder dan Tom.

Idősebb Tomnál.

Bloed is dikker dan water.

- A vér nem válik vízzé.
- A vér sűrűbb a víznél.

Parijs is dichterbij dan Berlijn.

Párizs közelebb van, mint Berlin.

Wat is er dan gebeurd?

Tehát mi történt?

Laten we dan maar beginnen.

- Kezdjünk hát!
- Akkor, kezdjünk.

Ik ben ouder dan jij.

Idősebb vagyok nálad.

Zij is jonger dan ik.

Ő fiatalabb, mint én.