Translation of "Helft" in Korean

0.007 sec.

Examples of using "Helft" in a sentence and their korean translations:

Bij de andere helft verlaagde het.

나머지 절반의 활동량은 줄어들었습니다.

De helft begon meteen te lachen

반정도의 아이들은 바로 웃기 시작했고요.

Ruim de helft bestaat uit jongen.

‎절반 이상이 어린 사자들이죠

De helft van de zogenaamde deskundigen zit dan verkeerd.

소위 전문가라는 사람들 중 절반은 틀린 소리를 하는겁니다.

Bij de helft van de centra observeerden we alleen,

절반의 센터에서는 기본적인 관찰만 했고

Meer dan de helft van de mensheid woont in dat gebied.

인류의 절반 이상이 이곳에 살고 있습니다.

En meer dan de helft van de patiënten ouder dan 85,

85세 이상의 환자 중 절반은

Omdat de helft van de koolstof die we uitstoten in de atmosfeer

그 이유는 우리가 대기권에 배출하는 탄소의 절반은

En de andere helft schreeuwt naar haar omdat ze iets kwetsends heeft gezegd.

나머지 반은 애비에게 비난하듯 소리치고 있어요.

De helft van de grond van de wereld wordt momenteel als aangetast beschouwd.

전세계의 토양의 반이 분해된 것으로 간주되고 있습니다.