Translation of "Mannen" in Korean

0.007 sec.

Examples of using "Mannen" in a sentence and their korean translations:

Mannen,

남자분들!

De historische bron van de verkettering van zwarte mannen en blanke mannen

흑인 남성과 백인 남성을 악으로 규정 하는 역사적 배경은

Stereotype rollen van mannen en vrouwen.

전통적인 가족의 가치를 소중히 생각하며 전형적인 남성과 여성의

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

우리는 남성입니다. 일을 망칠 것이고

Dit zijn de rijkste en machtigste mannen ter wereld,

세상에서 가장 부유하고 힘을 가진 이들이

Het is cool voor mannen om mij te volgen

남성들이 저를 팔로윙 하는 건 완전 멋진 거죠.

Ze zegt dat ze soms wel zulke mannen tegenkomt,

가끔 그런 남자를 만나곤 하는데

Het gaat dus niet enkel om mannen die vrouwen bespioneren.

이것은 단순히 남자가 여자를 감시하는 사건이 아니였던 거죠.

Als we terrein winnen op gelijkheid van mannen en vrouwen,

성 형평성에 한 발 더 다가가면

Ik ontmoette mannen die tot 's werelds beste spoorvolgers behoren.

‎당시에 저는 ‎최고의 사냥꾼이라 할 만한 ‎사람들을 만났죠

Waar we echter ook zijn, die emotie is met name van mannen.

그러나 우리가 어디에 있든 감정은 색을 입습니다.

20.000 mannen gedood, gewond of gevangen genomen - 40% van het leger van Bennigsen.

베니히센 군대의 40%인 약 20,000명이 사망하거나 부상당했고, 포로가 되었다.

Bij zijn terugkeer naar Perzië executeerde Alexander verschillende van zijn onderkoningen en gouverneurs - mannen

페르시아로 돌아온 알렉산드로스는 그동안 현지에서 폭정을 자행하고

Weinig mannen hebben ooit zo'n impact gehad op de loop van de geschiedenis als Alexander de Grote.

알렉산드로스 대왕처럼 역사의 흐름에 영향을 끼친 인물은 드물다.