Translation of "Situaties" in Japanese

0.008 sec.

Examples of using "Situaties" in a sentence and their japanese translations:

Situaties worden extremer:

異常気象現象が増えます

Weet welke situaties rood zijn.

何が「赤」かを知りましょう

Al de verwevenheid van verwante situaties.

関係するシチュエーションのすべてを お互いにつなぎ合わせることです

En krijgen voortdurend te maken met levensbedreigende situaties

生命を可能にする秩序の わずかな勝算を前に

"Ik weet het, onze situaties verschillen," schreef hij in zijn brief,

「俺たち状況は違うけど

Is door mezelf in situaties te plaatsen waarin ik kwetsbaar moet zijn.

自分からすすんで 自らを弱い立場に追いやることです