Translation of "Het" in Japanese

0.015 sec.

Examples of using "Het" in a sentence and their japanese translations:

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

- 土砂降りの雨だよ。
- 激しく雨が降っている。
- 雨が土砂降りだ。
- 雨が激しく降っている。
- ひどい雨降りだ。

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

雨が降っていた。

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

雨が降っている。

- Het sneeuwt.
- Het is aan het sneeuwen.

- 雪がふっています。
- 雪が降っている。

Het vrouwtje begrijpt het.

‎メスが気づいた

- Het kietelt.
- Het kriebelt.

くすぐったいよ。

- Laat het liggen.
- Geef het op!
- Laat het.

- 諦めてしまえ。
- 諦めろ。

- Het komt voor.
- Het gebeurt wel.
- Het gebeurt.

よくあることだよ。

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.
- Het is weer aan het regenen!

また雨だ。

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

- また雨だ。
- また雨が降っている!

- Het schip vaarde door het Suezkanaal.
- Het schip voer door het Suezkanaal.

船はスエズ運河を通り抜けた。

- Het is vuilnis.
- Het is rotzooi.
- Het is afval.
- Het is rommel.

これはゴミです。

- Herstel het alsjeblieft.
- Herstel het alstublieft.
- Regel het alsjeblieft.
- Regel het alstublieft.

なおして下さい。

Het is wat het is.

なっちゃったんです

Is het het waardeloze eten?

味気ない食事?

Is het het dure parkeren?

高い駐車料金?

Zeg het in het Engels.

それを英語で言ってごらん。

- Het stinkt.
- Het ruikt slecht.

超臭いよ。

- Regent het?
- Regent het nu?

今雨は降っていますか。

Het regent dat het giet.

- 激しく雨が降っている。
- 雨が激しく降っている。
- ひどい雨降りだ。
- 土砂降りです。

Het maakt al het verschil.

それは大変な差である。

- Was het nuttig?
- Hielp het?

あれって、役に立った?

Het is aan het regenen.

雨が降っている。

- Het was heel dichtbij.
- Het was op het nippertje.

接戦でしたね。

- Je verdient het.
- U verdient het.
- Jullie verdienen het.

君の身から出た錆だ。

- Het ijs is aan het smelten.
- Het ijs smelt.

氷が溶けている。

- Het regent weer!
- Het is weer aan het regenen!

- また雨だ。
- また雨が降っている!

- Het sneeuwt weer.
- Het is weer aan het sneeuwen.

また雪が降ってるよ。

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.

また雨だ。

- Leg het boek terug waar het lag.
- Leg het boek terug waar het stond.
- Leg het boek terug waar het was.

- 本はもとあった場所に戻しておきなさい。
- その本をもとあった場所に返しておきなさい。

- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.
- Het is hard aan het regenen.
- Het regent enorm.

- 激しく雨が降っている。
- 雨が激しく降っている。
- ひどい雨降りだ。

- Misschien gaat het sneeuwen.
- Het is mogelijk dat het gaat sneeuwen.
- Misschien zal het sneeuwen.
- Misschien sneeuwt het.

雪が降るかもしれません。

- Hij vertaalde het vers in het Engels.
- Hij vertaalde het couplet in het Engels.

彼はその一節を英語に翻訳した。

- Het werkte.
- We hebben het gedaan.
- Ik heb het gehaald.
- Ik heb het gedaan.

やった。

- Toen ik het probeerde, was het makkelijk.
- Toen ik het probeerde, was het simpel.

やってみたら簡単でした。

- Het was aangenaam leven in het huis.
- Het was aangenaam wonen in het huis.

その家は住むのに快適だった。

Hier is het tijdelijke het nieuwe permanente aan het worden.

そこでは「一時的」が 「永続的」になっています

Ik had het moeilijk met het bericht over het vliegtuigongeval.

飛行機事故のニュースを聞いて不安になった。

Zij vertaalde het boek vanuit het Japans naar het Engels.

彼女はその本を日本語から英語に翻訳した。

- Het is van het huis.
- Deze is van het huis.

こちらはサービスでございます。

- Het is het proberen waard.
- Het is een poging waard.

それはやってみる価値があるね。

- Het zit op slot.
- Het is afgesloten.
- Het is vergrendeld.

鍵がかかっている。

- Het is geweldig.
- Het is te gek.
- Het is super.

素晴らしいですね。

- Het is gloednieuw.
- Het is splinternieuw.
- Het is volledig nieuw.

ピカピカの新製品です。

Hoe ver is het van het vliegveld naar het hotel?

空港からホテルまでどのくらいありますか。

- Het spookt in dat huis.
- Het spookt in het huis.

あの家には幽霊がでる。

Het betekent 'hoop' in het Arabisch.

アラビア語で「希望」という意味です

Jij hebt het voor het zeggen.

任せるよ

Onder het ijs ligt het grondgesteente.

氷の下には基盤岩があります

het krioelende leven in het bos,

生命あふれる森のダイナミズム

- Het komt voor.
- Het gebeurt wel.

もう一息というところです。

- Zet het af.
- Zet het uit.

それ消して。

Plooi het blad in het midden.

その紙をまん中で折りなさい。

Het vuur verwoestte het hoge gebouw.

その火事が高いビルを破壊した。

"Wie is het?" "Ik ben het."

- 「どなたですか」「私です」
- 「どなたですか?」「俺だよ」

- Verzeker het, alsjeblieft.
- Verzeker het, alstublieft.

保険をかけて下さい。

Het vliegtuig vloog naar het oosten.

飛行機は東に向かって飛んだ。

Hij wist het vanaf het begin.

彼はそのことを初めから分かっていた。

- Nu sneeuwt het.
- Het sneeuwt nu.

今、雪が降っている。

Het meisje stond voor het lokaal.

彼女は教室の前の方に立っていた。

- Geef het op!
- Geef het op.

- 諦めてしまえ。
- 諦めろ。

- Het is ongelofelijk.
- Het is ongelooflijk!

そいつは凄い!

- Het is ongelofelijk.
- Het is ongelooflijk.

信じられないわ。

Het regent veel, het jaar door.

一年中雨が多い。

Het is tijd voor het avondeten!

夕食の時間ですよ。

- Het is verouderd.
- Het is achterhaald.

それは時代遅れです。

- Vervang het alsjeblieft.
- Vervang het alstublieft.

取り替えてください。

- Het is zelfgemaakt.
- Het is huisgemaakt.

自家製です。

Volgens het weerbericht sneeuwt het morgen.

天気予報によると、明日は雪が降ります。

- Je kunt het!
- Jullie kunnen het.

- できるよ!
- 大丈夫、出来ますよ。
- 君ならできる。
- あなたがやれば。

- Het is oké.
- Het is goed.

大丈夫ですよ。

- Het is gevaarlijk!
- Het is gevaarlijk.

危ない!

Het bos hoort, het veld ziet.

壁に耳あり、障子に目あり。

- Het was steenhard.
- Het was bikkelhard.

それはまるで岩のように堅かった。

- Het is makkelijk.
- Het is simpel.

楽勝だよ。

Uit het oog, uit het hart.

去る者は日々に疎し。

- Is het klaar?
- Is het gedaan?

- 出来上がった?
- できた?

Het is me om het even.

私はどちらでも構わない。

Het stadhuis is in het centrum.

市役所は市の中心にある。

Hoe gaat het met het werk?

- 仕事は調子でているかい?
- 仕事はどう?
- どう、仕事は?

- Het is frisjes.
- Het is kil.

肌寒いです。

- Het is vreemd.
- Het is raar.

妙だな。

- Het regent weer.
- Het regent weer!

- また雨だ。
- また雨が降っている!