Translation of "Hij" in Japanese

0.009 sec.

Examples of using "Hij" in a sentence and their japanese translations:

- Hij rende weg.
- Hij rende.
- Hij liep.

彼は走った。

- Hij rende.
- Hij liep.

- 彼は走った。
- 彼が走った。

- Hij spreekt alsof hij alles weet.
- Hij praat alsof hij alles weet.

- 彼はまるで何でも知っているかのような口ぶりだ。
- 彼はあたかもすべてを知っているかのように話す。

Hij zegt wat hij denkt.

彼は思ったことを口にする。

- Hij speelde vals.
- Hij bedroog.

彼は浮気していた。

Hij weifelde voordat hij antwoordde.

- 彼は答える前にためらった。
- 彼は答える前に一瞬ためらった。
- 彼が答える前に一瞬の間があった。

- Hij heeft hem vermoord.
- Hij vermoordde hem.
- Hij heeft hem gedood.
- Hij doodde hem.

彼はその男を殺した。

Hij zei dat hij zou komen, en hij is gekomen.

彼は来ると言ったが、その通りやって来た。

- Hij is zelf gekomen.
- Hij kwam zelf.
- Hij kwam persoonlijk.

彼本人がやってきた。

Hij was uitgeput toen hij thuiskwam.

- 彼は家に帰った時には疲れ果てていた。
- 彼は、家に帰ったときつかれ果てていた。
- 彼が家に帰った時はくたくただった。

- Hij spreekt goed.
- Hij praat goed.

彼は実に話すのがうまいよ。

Hij eet tot hij vol zit.

彼は腹いっぱい食べる。

- Hij wreekte zich.
- Hij nam weerwraak.

彼は復讐した。

Hij voelde dat hij opgetild werd.

彼は身体が持ち上げられるのを感じた。

Hij spreekt alsof hij alles weet.

- 彼は何でも知っているように話す。
- 彼は何でも知っているかのような話し方をする。
- 彼は何でも知っているかのような口ぶりだ。
- 彼はまるで何でも知ってるかのようにはなす。
- 彼はまるで何でも知っているように話す。
- 彼はまるで何でも知っているかのような口ぶりだ。
- 彼はまるで何でも知っているかのように話す。
- 彼はあたかもすべてを知っているかのように話す。

Hij praat alsof hij alles weet.

- 彼は何でも知っているような口振りだ。
- 彼はまるで何もかも知っているかのように話す。

- Hij is vriendelijk.
- Hij is aardig.

- 優しい人です。
- いい人です。
- 彼は親切な人です。

- Hij stond op.
- Hij ging staan.

- 彼は立ち上がりました。
- 彼は立った。

- Hij heeft opgehangen.
- Hij hing op.

彼は電話を切った。

- Hij is ingedommeld.
- Hij dommelde in.

彼は居眠りをした。

- Hij schrijft scripts.
- Hij schrijft scenario's.

彼は脚本を書いている。

- Hij speelt daar.
- Daar speelt hij.

彼はそこで遊んでいます。

Hij zegt dat hij niet komt.

彼は来ないと言っている。

- Hij studeert Chinees.
- Hij leert Chinees.

彼は、中国語を勉強します。

- Hij kan komen.
- Hij mag komen.

- 彼は来る事が出来る。
- 彼なら来られる。
- 彼は来れるよ。

- Hij slaapt waarschijnlijk.
- Waarschijnlijk slaapt hij.

彼は眠っているだろう。

- Hij ging snel.
- Hij liep snel.

彼はどんどん歩いていった。

- Hij had koppijn.
- Hij had hoofdpijn.

彼は頭痛がした。

- Hij is homo.
- Hij is gay.

彼はゲイです。

Hij deed alsof hij niet luisterde.

彼は聞いてないふりをした。

- Hij is leraar.
- Hij is onderwijzer.

彼は教師です。

- Hij is onbeleefd.
- Hij is onbeschoft.

彼はばか丁寧だ。

- Hij verafschuwt spinnen.
- Hij haat spinnen.

彼はクモが大嫌いだ。

- Waar is hij?
- Waar zit hij?

彼はどこだ?

- Hij knuffelde haar.
- Hij omhelsde haar.

彼は彼女を抱きしめた。

- Is hij lang?
- Is hij groot?

彼は背が高いですか。

- Hij werd kwaad.
- Hij werd woedend.

- 彼は腹をたてた。
- 彼は腹を立てた。

- Hij nam ontslag.
- Hij stopte ermee.

やめた。

Hij weet zeker dat hij komt.

彼はきっと来ると思う。

- Hij werd geïrriteerd.
- Hij raakte geïrriteerd.

- 彼は腹をたてた。
- 彼は腹を立てた。
- 彼はイライラしていた。
- 彼は苛立っていた。

- Hij zal terugkomen.
- Hij komt terug.

彼は戻ってくる。

- Hij was volhardend.
- Hij was hardnekkig.

彼は辛抱強かった。

Hij liegt dat hij zwart ziet.

顔に嘘って書いてあるよ。

- Hij is precies op tijd.
- Hij is op tijd.
- Hij is punctueel.
- Hij is bijtijds.

彼は時間を守る人だ。

- Hij zei dat hij het kon doen.
- Hij zei dat hij het zou kunnen doen.

彼はそれができるといった。

hij zegt:

彼は こう言いました

Hij lispelt.

- その子は舌足らずに話す。
- 彼は舌足らずな喋り方をする。

Hij loopt.

彼女は歩く。

Slaapt hij?

彼は寝ているのですか。

Hij lachte.

彼は笑った。

Hij probeert.

- 彼は、試す。
- 彼がやってみるんだ。

Hij liegt.

彼は嘘をついている。

Ademt hij?

彼は息をしていますか。

Hij zweeg.

- 彼は黙っていた。
- 彼は黙ったままだった。
- 彼はずっと黙っていた。

Hij eet.

彼は食べています。

Hij rende.

- 彼は走った。
- 彼が走った。

Hij versnelde.

彼はスピードを上げた。

Hij slaapt.

彼は眠っている。

Hij kwam.

- 彼は来ました。
- 彼は来た!

Hij stond.

彼は立っていた。

Hij huilde.

彼は泣いていた。

Hij rent.

彼は走る。

Hij stottert.

彼は吃音する。

Hij denkt dat hij iemand is, maar eigenlijk is hij niemand.

彼は自分では偉いつもりでいるが、実際はとるに足らぬ人だ。

- Hij zei dat hij mij geld zou lenen.
- Hij zei dat hij me geld zou lenen.

彼は私に金を貸してくれるといった。

- Hij raakte zo opgewonden dat hij nonsens vertelde.
- Hij raakte zo opgewonden dat hij onzin uitkraamde.

彼はとても興奮したので、彼の言う事は全く意味を成さなかった。

- Hij draaide zich om.
- Hij heeft zich omgedraaid.
- Hij keerde zich om.
- Hij heeft zich omgekeerd.

彼はぐるりとふりかえった。

- Hij verdient meer geld dan hij kan opdoen.
- Hij verdient meer geld dan hij kan uitgeven.

- 彼は使い切れない程のお金を稼ぐ。
- 彼は使いきれないほどの金を稼ぐ。

- Hij heeft het geschopt.
- Hij schopte het.
- Hij schopte er tegenaan.
- Hij heeft er tegenaan geschopt.

彼はそれを蹴飛ばした。

"Val!" riep hij toen hij haar herkende.

彼は彼女に気付くと「バル!」と叫んだ。

- Hij heeft hard gewerkt.
- Hij werkte hard.

一生懸命働いた。