Translation of "Zijn" in Japanese

0.010 sec.

Examples of using "Zijn" in a sentence and their japanese translations:

Zijn schoenen zijn bruin.

彼の靴は茶色だ。

Zijn ogen zijn blauw.

彼の目は青い。

Zijn voorspellingen zijn uitgekomen.

彼の予感があたった。

Zijn antennes zijn zo gevoelig...

‎オスの触角は感度が高く‎―

Kan zijn verhaal waar zijn?

一体彼の話は本当だろうか。

Zijn beide grootvaders zijn dood.

彼の祖父は2人ともなくなっている。

Zijn kinderen zijn groot geworden.

彼の子供たちは成長した。

Zijn foto's zijn erg bekend.

彼の絵はとても有名です。

Zijn beide ouders zijn dood.

彼の両親は2人ともなくなっている。

Zijn beide broers zijn leraren.

彼の兄弟は二人とも、先生です。

- Zijn er dagtochten?
- Zijn er dagtrips?
- Zijn er excursies?

一日のツアーはありますか。

- Toms ogen zijn blauw.
- Tom zijn ogen zijn blauw.

- トムは目が青い。
- トムは青い目をしている。
- トムの目は青い。

- Toms ogen zijn groen.
- Tom zijn ogen zijn groen.

トムは目が青い。

- Zowel zijn vader als moeder zijn gestorven.
- Zijn vader en moeder zijn beiden dood.

彼の父も母もともに死んでしまった。

- Zijn ogen zijn groter dan zijn maag.
- Je ogen zijn groter dan je maag.

目は胃袋より大きい。

- Daar zijn ze.
- Dat zijn ze.

お迎えが来た。

- Zij zijn dokters.
- Zij zijn artsen.

彼らは、医者です。

Zijn vader schijnt advokaat te zijn.

彼の父は弁護士であるようだ。

Zijn ideeën zijn moeilijk te begrijpen.

彼の考えは理解しにくい。

We zijn zeker van zijn succes.

私達は彼の成功を確信している。

- Ze zijn binnen.
- Zij zijn binnen.

彼らは中にいる。

- Zij zijn zangers.
- Zij zijn zangeressen.

彼らは、歌手です。

- Waar zijn we?
- Waar zijn wij?

我々はどこにいますか?

- Buitenlanders zijn interessant.
- Buitenlanders zijn vermakelijk.

外国人って面白いなあ。

- We zijn studenten.
- We zijn leerlingen.

私たちは学生です。

- We zijn mannen.
- Wij zijn mannen.

私たちは男です。

- Eendenkuikentjes zijn schattig.
- Babyeendjes zijn schattig.

アヒルの赤ちゃん、可愛いね。

zijn geestestoestanden;

心の状態である

zijn eindeloos.

限りない可能性があります

zijn onvermijdelijk.

どれも避けられないものではありません

...zijn ontvangen.

‎仲間に届いた

- Waar zijn je spullen?
- Waar zijn jouw spullen?
- Waar zijn uw spullen?
- Waar zijn jullie spullen?

君の持ち物はどこにあるのですか。

- Zijn dat jullie paarden?
- Zijn dit uw paarden?
- Zijn dit jouw paarden?
- Zijn dit jullie paarden?

これはあなたの馬ですか。

Hij promoot zijn kracht met zijn geur.

‎匂いで力を誇示する

Maar zijn problemen zijn pas net begonnen.

‎だが まだ問題は山積みだ

Van zijn standpunt en zijn troonsafstand afdwong.

の現実と対峙し、 退位を強要し た最初の 人物の1人でした。

Ben stak zijn handen in zijn broekzakken.

ベンは両手をポケットへつっこんだ。

Zijn jullie voor of tegen zijn idee?

- 彼の考えに賛成ですかそれとも反対ですか。
- 君は彼の提案に賛成か反対か。
- あなたは彼の考えに賛成ですか、反対ですか。

Sommige jongens zijn ijverig, andere zijn lui.

勤勉な少年もいれば、怠け者もいる。

- Spoilers zijn niet toegestaan.
- Spoilers zijn verboden.

ネタばれは禁止です。

Vleermuizen zijn geen vogels, het zijn zoogdieren.

蝙蝠は鳥ではなく哺乳類だ。

Hij wijdde zijn leven aan zijn bedrijf.

彼はかれの会社に彼の人生をささげました。

Zijn vader en moeder zijn beiden dood.

彼の父も母もともに死んでしまった。

Er zijn enkele onduidelijkheden in zijn voorstel.

彼の提案はいくつか分かりにくい点がある。

De bloemen in zijn tuin zijn verwelkt.

彼の庭の花はいま枯れてしまった。

Zijn hobby's zijn gitaar spelen en zingen.

彼の趣味はギターを弾いて歌う事だ。

Tien jaar zijn verstreken sinds zijn dood.

彼の死後10年が過ぎ去った。

Hij kan trots zijn op zijn vader.

- 彼が父を誇りに思うのも当然だろう。
- 彼が父を誇りに思うのも当然だ。
- 彼がお父上を自慢するのももっともだ。
- 彼が、お父さんのことを誇りにしているのも当然だ。

- Wij zijn goede vrienden.
- Wij zijn boezemvriendinnen.

- 私たちは良い友達です。
- 私たちね、仲良しなんだ。

- Zijn er vragen?
- Zijn er nog vragen?

- 質問はおありですか。
- 質問がありますか。
- 質問はありますか?

- Bloemen zijn geel.
- De bloemen zijn geel.

花は黄色い。

Zowel zijn vader als moeder zijn gestorven.

彼の父も母もともに死んでしまった。

Hij gaf zijn leven voor zijn land.

彼は国のために一生を捧げた。

- Hier zijn we dan.
- Hier zijn we!

さあ着いたぞ。

- Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie.
- Zijn of niet zijn, daar gaat het om.
- Zijn of niet zijn, dat is de vraag.

生きるか死ぬか、それが問題だ。

- Je schoenen zijn hier.
- Uw schoenen zijn hier.
- Jullie schoenen zijn hier.

君の靴はここにある。

- Waar zijn uw paarden?
- Waar zijn jullie paarden?
- Waar zijn jouw paarden?

あなたの馬はどこ?

- Waar zijn jouw ooms?
- Waar zijn jullie ooms?
- Waar zijn uw ooms?

あなたのおじさんはどこ?

- We zijn praktisch gezien familie.
- We zijn praktisch familie.
- We zijn nagenoeg familie.

家族みたいなものだしね。

- Zijn kleren stinken altijd.
- Zijn kleren ruiken altijd slecht.
- Zijn kleding stinkt altijd.

彼の服はいつもいやなにおいがする。

Hij legde zijn vinger op zijn lippen als teken om stil te zijn.

彼は静かにしなさいという合図として指を唇に当てた。

- Zijn vader schijnt advokaat te zijn.
- Het schijnt dat zijn vader advocaat is.

彼の父は弁護士であるようだ。

Ze zijn niet grijs omdat ze onzeker zijn,

彼らが中間なのは 不確かだからではなく

- Zijn je regels normaal?
- Zijn je maandstonden normaal?

生理は順調ですか。

Hij heeft zijn fototoestel aan zijn vriend gegeven.

彼は友人にカメラをやってしまった。

Uw schoenen zijn hier. Waar zijn de mijne?

- 君の靴はここにある。僕の靴はどこだろう。
- あなたの靴はここですよ。私のはどこだろう。

- Dinosaurussen zijn nu uitgestorven.
- Dinosauriërs zijn nu uitgestorven.

恐竜は現在では死滅してしまった。

Maria kende noch zijn naam, noch zijn telefoonnummer.

マリアは彼の名前も電話番号も知らなかった。

Zijn vader wijdde zijn leven aan de wetenschap.

彼女の父は科学に一生を捧げた。

- Hij heeft lange benen.
- Zijn benen zijn lang.

- 彼は足が長い。
- 彼の足は長い。

- Zijn verhaal klinkt raar.
- Zijn verhaal klinkt vreemd.

- 彼の話は奇妙に聞こえる。
- 彼の話はおかしい。

Zijn tanden zijn geel van te veel roken.

彼の歯は煙草の吸いすぎで黄色くなっている。

- Zijn prestaties werden erkend.
- Zijn prestaties genoten erkenning.

彼の功績は認められた。

Hoe kunnen we zeker zijn van zijn eerlijkheid?

彼が正直だなどとどうして確信できましょうか。

- Wil je rijk zijn?
- Willen jullie rijk zijn?

金持ちになりたいですか。

- Zijn verhaal klinkt raar.
- Zijn verhaal lijkt vreemd.

彼の話はおかしい。

- Zijn dat geen Engelsmannen?
- Zijn dat geen Engelsen?

彼らはイギリス人ではありませんか。

- Zijn mantel is versleten.
- Zijn overjas is versleten.

彼のオーバーは擦り切れている。

- Je lippen zijn rood.
- Jouw lippen zijn rood.

あなたの唇は赤いです。

- Waar zijn je kleinkinderen?
- Waar zijn jouw kleinkinderen?

あなたの孫たちはどこ?

- Je moet behoedzaam zijn.
- Je moet voorzichtig zijn.

あなたは注意深くする必要がありますよ。

- We zijn allemaal blij.
- We zijn allemaal gelukkig.

私達はみんな幸せです。

"Wiens boeken zijn dit?" "Die zijn van Alice."

「これらの本は誰のですか」「アリスのです」

- Duitsers zijn zeer sluw.
- Duitsers zijn zeer gewiekst.

ドイツ人はとてもずる賢い。