Translation of "Klagen" in Japanese

0.004 sec.

Examples of using "Klagen" in a sentence and their japanese translations:

Klagen zal niets veranderen.

文句を言っても始まらないだろ。

Wij hebben niets te klagen.

不平はまったくない。

Ik heb niets te klagen.

私には不満はない。

Veel huisvrouwen klagen over de hoge prijzen.

物価が高いと不平を言う主婦が多い。

Hoelang ben je nog van plan te klagen?

いつまで文句を言うつもりなんだい?

Hou op met klagen en doe wat men u zegt!

文句を言うのはやめて、言われた通りにやりなさい。

Mijn vader is aan het klagen; hij is constant bezig geweest sinds vorige week.

先週からずっと忙しいお父さんは文句を言っている。

- Als je geen zonnebrandcrème wilt opdoen, is dat jouw probleem, maar kom niet klagen als je zonnebrand krijgt.
- Of je zonnebrandcrème op wilt smeren of niet, dat is je eigen zaak, maar kom niet klagen als je zonnebrand krijgt.

日焼け止めを塗りたくないならそれは君の問題だからいいけれど、でも日焼けしたからって僕に不満を言うのは止めてくれよ。

Als je geen zonnebrandcrème op wilt doen, is dat jouw probleem. Maar kom dan niet klagen als je bent verbrand.

日焼け止めを塗りたくないならそれは君の問題だからいいけれど、でも日焼けしたからって僕に不満を言うのは止めてくれよ。