Translation of "Aan" in Japanese

0.010 sec.

Examples of using "Aan" in a sentence and their japanese translations:

- Hij paste zich aan de omstandigheden aan.
- Hij paste zich aan aan zijn omgeving.

彼は環境に順応した。

Doneer aan voedselbanken. Doneer aan daklozenorganisaties.

必要な人に食料を配る団体に寄付する。ホームレスを助ける団体に寄付する。

...aan gruzelementen.

粉々だよ

Aan gruzelementen.

粉々だよ

Kalm aan.

- 落ち着いて。
- 落ちつきな。

Hij paste zich aan aan zijn omgeving.

彼は環境に順応した。

Hij paste zich aan de omstandigheden aan.

彼は環境に順応した。

- Denk je aan Tom?
- Denkt u aan Tom?
- Denken jullie aan Tom?

トムのこと考えてるの?

- Ik denk aan je.
- Ik denk aan u.
- Ik denk aan jullie.

私は君の事を考えている。

- Trek je pyjama aan.
- Doe je pijama aan.

パジャマを着なさい。

- Rustig.
- Rustig aan.
- Rustig maar.
- Fijn.
- Kalm aan.

冷静に。

- Ontspan u!
- Rustig aan.
- Rustig maar.
- Kalm aan.

- 落ち着けよ。
- 落ち着いて。
- 落ちつけよ。
- 落ちついて。
- 無理しないでね。
- 気楽にやりなさい。
- のんびり行こう。
- もっと気楽に生きなよ。

- Kleed je alsjeblieft aan.
- Kleed u alstublieft aan.

着替えてください。

- Doe de radio aan.
- Zet de radio aan.

ラジオをつけなさい。

- Hij keek me aan.
- Zij keek me aan.

彼女は私を見た。

Rustig aan, jongens.

待てよ

aan maarschalk Ney.

ネイ元帥に 任せました 。

aan anderen over.

任せ ました。

Allemaal aan boord!

- 皆さんお乗りください。
- ご乗車願います!

Kijk me aan.

- 私を見なさい。
- 私を見て。

Kijk eens aan!

あれを見て!

Neem dit aan.

- これ使って。
- これにしなよ。

Houd links aan.

- 左側通行を守れ。
- 左側通行をしなさい。
- 左側通行です。

Welkom aan boord!

- 本日は御搭乗頂きありがとうございます。
- 本日はお乗りいただきありがとうございます!
- ご搭乗ありがとうございます。
- ご乗車ありがとうございます。

En ze trekken ook een scala aan ongewervelden aan.

また様々な無脊椎動物も 招き寄せます

Tom kleedde zich aan en deed zijn schoenen aan.

トムは服を着て靴を履いた。

Hij ontleent zijn naam aan een opvallend vertoon aan agressie.

名前の由来は 威嚇行動にあります

B.G. aan Helo 1, ik ben er slecht aan toe.

ヘリ1へ 体調が悪い

- Doe alsjeblieft het licht aan.
- Doe het licht aan, alsjeblieft.

- どうか明かりをつけて下さい。
- 電気をつけてください。

- Hé, doe rustig aan.
- Hé, relax.
- Hee, kalm aan jullie.

落ちつきな。

- Waren jullie aan het huilen?
- Was je aan het huilen?

泣いてたの?

- Dit doek voelt zacht aan.
- Deze doek voelt zacht aan.

- この布は滑らかな手触りです。
- この布はなめらかである。

- Hij is aan de telefoon.
- Hij zit aan de telefoon.

彼は電話で話している。

- Dat gaat je niks aan.
- Dat gaat je niets aan.

- お前には関係ない。
- お前には関係ないだろ。

aan mensen en omstandigheden.

止めることです

En miljarden aan dollars.

何十億ドルも節約できるのです

BG aan Helo 1...

ヘリ1へ

BG aan Helo 1.

ヘリ1へ

Bear aan Helo 1...

ヘリ1へ

Deze voelt warmer aan...

こっちは暖かい

Het is aan jou.

全部君しだいだ

Aan jou de keus.

君が決めて

Ik paste me aan.

そして自分の置かれている 環境に適応しました

Maar aan de linkerkant

左に目を向けると

Onttrokken aan het zicht.

見えなかったのかもしれません

Wat toont dit aan?

どういうことでしょう?

Ga een gesprek aan.

会話を始めてください

Honderddertig kilo aan spieren.

‎筋肉質な体は ‎130キロにもなる

...valt hij ze aan.

‎攻撃する

Denk aan poolijs, ijsberen --

北極の氷やホッキョクグマを思い浮かべ

Neemt u cheques aan?

小切手で受け取ってもらえますか。

Zet de tv aan.

テレビをつけて。

Zet het alsjeblieft aan.

どうぞそれをつけてください。

Frankrijk grenst aan Spanje.

フランスはスペインに隣接する。

Antwoord niet aan mij!

私に口答えするな。

Bloemen trekken bijen aan.

花はミツバチを引きつける。

Waar denk je aan?

- あなたは何を考えているのですか。
- 何考えてるの?

Doet gij aan sport?

- 君は何かスポーツをやりますか。
- 何かスポーツをしますか。

Pak het touw aan.

ロープをつかみなさい。

Doe de radio aan.

- ラジオをつけなさい。
- ラジオをつけてくれ。
- ラジオをつけてください。

Neem plaats aan tafel.

テーブルにつきなさい。

Frankrijk grenst aan Italië.

フランスはイタリアと国境を接している。

Welke raadt u aan?

どちらを勧められますか。

Duitsland grenst aan Frankrijk.

- ドイツはフランスに隣接している。
- ドイツはフランスと境を接している。

Duitsland grenst aan Nederland.

ドイツはオランダと接している。

Texas grenst aan Mexico.

テキサス州はメキシコと接している。

De zonsopgang breekt aan.

夜が明けようとしている。

Ze stierf aan kanker.

彼女はガンのせいで死んだ。

Ze boden hulp aan.

彼らは援助を申し出た。

Anton spreekt mij aan.

アントンは私に話しているのです。

Neem mijn advies aan.

私の忠告に従いなさい。

Raak me niet aan.

私に触らないで。

Het licht ging aan.

灯りが点いた。

Trek je pyjama aan.

パジャマを着なさい。

Hij kwam veilig aan.

彼は無事に到着した。

Tom bood zich aan.

トムはボランティアをした。

Vertel het aan iedereen.

みんなに伝えて。

Ze stierf aan maagkanker.

彼女は胃がんで死んだ。

Je bent aan zet.

君の番だよ。

Raak die niet aan.

触るな!

Niets aan de hand.

- 大したものじゃない。
- 大騒ぎする程でもない。
- 大したことじゃないんだよ。
- 大したことじゃない。
- 大したことじゃないよ。