Translation of "Ophouden" in Portuguese

0.020 sec.

Examples of using "Ophouden" in a sentence and their portuguese translations:

Het regende zonder ophouden.

Choveu sem parar.

Wanneer zal dat ophouden?

Quando isso vai acabar?

- Je moet ophouden tegen jezelf te liegen.
- U moet ophouden tegen uzelf te liegen.

Você precisa parar de mentir para si mesmo.

Kun je alstublieft ophouden met zingen?

Por favor, você poderia parar de cantar?

- Laat ons ophouden.
- Laten we stoppen.

Vamos embora.

- Niet stoppen.
- Stop niet.
- Niet ophouden.

Não pare.

Kunnen jullie alsjeblief ophouden met bekvechten?

Vocês poderiam por favor parar de brigar?

U moet daar nu mee ophouden.

- Você precisa parar de fazer isso agora.
- Você tem que parar de fazer isso agora.

Het regende de ganse dag zonder ophouden.

Choveu continuamente o dia todo.

Me moeten ermee ophouden onszelf te bedriegen.

Não podemos continuar nos enganando.

- Het regent ononderbroken.
- Het regent zonder ophouden.

Está chovendo sem parar.

U moet ophouden met Maria te helpen.

Você precisa parar de ajudar Mary.

Ik wil dat jullie ophouden met ruziemaken.

Eu quero que vocês dois parem de brigar.

- Het regent zonder ophouden.
- Het regent de hele tijd.

Está chovendo sem parar.

"Zal het weldra ophouden met regenen?" "Ik vrees van niet."

"Será que para de chover logo?" "Temo que não."

Ik kan niet ophouden aan het gestolen geld te denken.

Não consigo parar de pensar no dinheiro roubado.

Stel u voor dat ge begint te hikken en niet meer kunt ophouden.

Imagine que você comece a soluçar e não possa parar.

Ze verplichtte haar in de keuken te eten en zonder ophouden te werken.

- Ela a obrigava a comer na cozinha e a trabalhar incessantemente.
- Ela a obrigava a comer na cozinha e a trabalhar sem cessar.

Het lijkt erop dat de strijd tussen Microsoft en Apple nooit zal ophouden.

- Parece que a batalha entre a Microsoft e a Apple nunca acabará.
- Parece que a batalha entre a Microsoft e a Apple nunca vai acabar.

Als je niet dom wilt worden gevonden, moet je ophouden met domme dingen te zeggen.

- Se você não quer ser considerado estúpido, você deve parar de falar coisas estúpidas.
- Se você não quer ser considerado estúpida, você deve parar de falar coisas estúpidas.
- Se não queres ser considerado estúpido, deves parar de falar coisas estúpidas.
- Se não queres ser considerado estúpida, deves parar de falar coisas estúpidas.