Translation of "Dat" in Portuguese

0.026 sec.

Examples of using "Dat" in a sentence and their portuguese translations:

- Alleen dat?
- Enkel dat?

Só isso?

- Check dat.
- Controleer dat.

- Verifique isso.
- Verifica isso.
- Verifiquem isso.

- Is dat zo?
- Klopt dat?
- Is dat correct?
- Is dat juist?

É correto isso?

- Dat werkte.
- Dat had gewerkt.

Aquilo funcionou.

- Onthou dat.
- Vergeet dat niet.

Lembre-se disso.

- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.

- Já basta.
- Tá bom.
- É suficiente.
- Isso é suficiente.
- Já tá bom.

- Dat is waar.
- Dat klopt.

Isso é verdade.

- Wist je dat?
- Wist u dat?
- Wisten jullie dat?

- Você sabia disso?
- Vocês sabiam disso?

- Denk je dat?
- Denkt u dat?
- Denken jullie dat?

Você acha?

- Dat was vreemd.
- Dat was raar.
- Dat was gênant.

Isso foi estranho.

- Ik vond dat ik dat moest doen.
- Ik dacht dat ik dat moest doen.

Eu achei que precisava fazer isso.

Waarom denkt u dat Tom wilde dat wij dat deden?

Por que você acha que o Tom queria que nós fizéssemos isso?

Dat is goed. Dat naar beneden.

Certo, ficou bem. Deixo a pedra descer.

Dat betekent dat het goed brandt.

Isso quer dizer que vai arder bem.

Ik denk dat iedereen dat weet.

Eu acho que todo mundo sabe.

- Dat is ongebruikelijk.
- Dat is ongewoon.

- Isso é inabitual.
- Isso é incomum.

- Dat is verschrikkelijk.
- Dat is rampzalig.

Isso é desolador.

- Dat zijn cadeaus.
- Dat zijn geschenken.

Esses são presentes.

- Dat is lachwekkend.
- Dat is grappig.

Isso é hilário.

- Dat was onverwacht.
- Dat kwam onverwacht.

- Isso foi inesperado.
- Isso não foi previsto.

- Dat kan niet!
- Dat is onmogelijk.

- É impossível.
- Isso é impossível.

Wilt u dat zij dat weet?

- Você quer que ela saiba?
- A senhora quer que ela saiba?
- O senhor quer que ela saiba?
- Vocês querem que ela saiba?

- Dat is geweldig!
- Dat is prima!

Que bom!

- Dat is geweldig.
- Dat is verbazingwekkend.

- Isso é incrível!
- Isso é incrível.

Ik wil dat je dat weet.

Quero que você saiba disso.

- Dat klinkt fantastisch.
- Dat klinkt geweldig.

Isso parece ótimo.

- Dat klinkt mooi.
- Dat klinkt prachtig.

Isso me soa muito bem.

Dat betekent dat meer mensen sterven.

o que significaria mais pessoas morrerem.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

Isso é esquisito.

Niemand wil dat je dat doet.

- Ninguém quer que faças isso.
- Ninguém quer que você faça isso.

Dat woord, dat verdraag ik niet!

Essa palavra, eu simplesmente não suporto!

- Dat snappen we.
- Dat begrijpen we.

- Entendemo-lo.
- Nós o entendemos.

Ik denk dat dat dringend is.

Acho que isso é urgente.

- Dat kan niet!
- Dat is onmogelijk!

Não pode ser!

- Dat is dom.
- Dat is stom.

É lamentável.

Dat was alles dat wij hoorden.

Isso foi tudo o que nós ouvimos.

Tom wil dat ik dat doe.

Tom quer que eu faça isso.

Je zei dat dat belangrijk was.

Você disse que isso era importante.

- Is dat kosteloos?
- Is dat gratis?

- É de graça?
- É grátis?
- É gratuito?

Ik vind dat ik dat verdien.

Eu acho que eu mereço isso.

Ik weet dat dat waar is.

Eu sei que isso é verdade.

Ik weet dat ik dat kan.

Sei que consigo fazer isso.

- Het is onmogelijk dat ze dat gezegd heeft.
- Het is onmogelijk dat ze dat heeft gezegd.
- Het is onmogelijk dat zij dat heeft gezegd.
- Het is onmogelijk dat zij dat gezegd heeft.

É impossível que ela tenha dito aquilo.

- Tom heeft gezegd dat hij dat zal doen.
- Tom zei dat hij dat zal doen.

Tom disse que ele vai fazer aquilo.

- Ik denk dat ze dat met opzet doen.
- Ik denk dat ze dat expres doen.

Eu acho que eles fazem isso de propósito.

Dat klopt.

Exatamente.

Controleer dat.

- Veja isto.
- Vejam isto.

Pak dat!

Pega aquilo!

Dat hielp.

Isso ajudou.

Hou dat.

Fique com isso.

Negeer dat.

- Ignore isso.
- Ignore-o.
- Ignore.

Doe dat!

Faça isso.

Laat dat!

- Não faça isso!
- Não façam isso!

Dat volstaat.

Isso vai servir.

Mag dat?

Está ok?

Dat kietelt.

Isso faz cócegas.

- Haal dat mormel hier weg!
- Maak dat dat mormel hier wegkomt!

Afugente esse vira-lata!

- Ik wou dat ge mij dat gezegd hadt.
- Ik wou dat je mij dat had verteld.

Queria que você tivesse me contado aquilo.

...dat touw knapt. Dat is een dodenval.

e sentir a corda a rasgar-se. Isso seria morte certa!

Ik vond dat ik dat moest doen.

Eu achei que precisava fazer isso.

"Wie is dat meisje?" "Dat is Keiko."

- "Quem é aquela garota?" "Aquela é Keiko."
- "Quem é aquela menina?" "É a Keiko."
- "Quem é essa menina?" "É Keiko."

Het is erg onwaarschijnlijk dat dat gebeurt.

A probabilidade de que isso aconteça é muito pequena.

Dat is iets dat vrij vaak gebeurt.

Isso é algo que acontece frequentemente.

Ik denk dat dat gerucht waar is.

Eu acho que esse rumor é verdade.

- Dat bestaat niet.
- Dat is niet echt.

Esta não é autêntica.

- Deed ik dat?
- Heb ik dat gedaan?

Eu fiz isso?

Ik hoop dat dat niet waar is.

Espero que isso não seja verdade.

Tom zou willen dat ik dat zei.

Tom gostaria que eu dissesse aquilo.

Ik wil dat je dat filmpje bekijkt.

Eu quero que você assista a este vídeo.

Ben je zeker dat je dat wil?

Tem certeza que quer isso?

- Dat is niet waar.
- Dat klopt niet.

Isso não é verdade.

- Meen je dat echt?
- Meent ge dat?

- Você está sendo sério?
- Você está falando sério?

Ik wist dat je dat ging vragen.

- Eu sabia que você iria perguntar isso.
- Eu sabia que você iria pedir isso.
- Eu sabia que vocês iriam perguntar isso.

Ik denk dat dat een waarschuwing is.

Acho que isso é um aviso.

- Dat is onzin.
- Dat slaat nergens op.

Isso não faz sentido.

- Dat heb ik gezegd.
- Ik zei dat.

Eu disse isso.

- Wie heeft dat gedaan?
- Wie deed dat?

Quem foi que fez isso?

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Raar.

Estranho.

- Dat is niet belangrijk.
- Dat geeft niets.

Não importa.

- Dat zal niet gebeuren.
- Dat gebeurt niet.

- Isso não vai acontecer.
- Isso não acontecerá.

- Wat betekent dat?
- Waar staat dat voor?

O que isso significa?

- Wie zei dat?
- Wie heeft dat gezegd?

Quem disse isso?

- Dat kan niet!
- Dat is niet mogelijk!

- Isso não é possível!
- Isso não é possível.

Ik weet dat je dat moet doen.

- Eu sei que você tem que fazer isso.
- Eu sei que vocês têm que fazer isso.
- Sei que tens que fazer isso.

Hij ontkent dat hij dat gedaan heeft.

- Ele nega ter feito aquilo.
- Ele nega tê-lo feito.