Translation of "Geschiedenis" in Japanese

0.018 sec.

Examples of using "Geschiedenis" in a sentence and their japanese translations:

Militaire geschiedenis.

Bestaat objectieve geschiedenis?

客観的な歴史は存在するだろうか。

Hij studeert Amerikaanse geschiedenis.

彼は、アメリカ史を勉強します。

Ik wil geschiedenis studeren.

私は歴史を研究したいと思います。

De geschiedenis herhaalt zich.

歴史は繰り返す。

Ik hou van geschiedenis.

私は歴史が好きだ。

Meneer Green is leraar geschiedenis.

グリーンさんは歴史の先生をしています。

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

彼は大学で歴史を勉強しています。

Susan studeert als hoofdvak Amerikaanse geschiedenis.

スーザンはアメリカ史を専攻しています。

Ik interesseer me voor Japanse geschiedenis.

私は日本史に興味がある。

Hij bezit veel boeken over geschiedenis.

彼は歴史の本をたくさん持っている。

Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.

地歴が大好きだ。

Elk land heeft zijn eigen geschiedenis.

どの国にも歴史がある。

Ik heb liever geschiedenis dan aardrijkskunde.

私は地理より歴史が好きだ。

- Ik interesseer mij voor de geschiedenis van Azië.
- Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van Azië.

アジアの歴史に興味があります。

Terwijl ik de geschiedenis van de koolstofcyclus

私が 地質時代から現在までの 炭素循環の歴史について

Mijn vader interesseert zich voor oude geschiedenis.

父は古代史に関心を持っている。

Hij is erg geïnteresseerd in Japanse geschiedenis.

彼は日本の歴史に非常に興味を持っている。

De geschiedenis van Rome is erg interessant.

- ローマの歴史はとても面白い。
- ローマの歴史はとても興味深い。

Ik zoek boeken over de Romeinse geschiedenis.

ローマの歴史に関する本を探しています。

In het algemeen herhaalt de geschiedenis zichzelf.

一般的にいえば、歴史は繰り返す。

Inderdaad het grootste feit in de menselijke geschiedenis.

それも最も素晴らしい事実なのです

Mijn moeder zocht de geschiedenis van koffiekopjes op.

お母さんはコーヒーカップの歴史について調べ始めた。

Tom weet veel over de geschiedenis van Amerika.

- トムはアメリカの歴史についてたくさん知っています。
- トムはアメリカの歴史に詳しい。

We hebben elkaar ontmoet in de les Amerikaanse geschiedenis

アメリカ史の授業で会ったことがあります。

Dus waarom die zorg over de geschiedenis van onze planeet

では 遠い昔の話など 日常生活には関係なさそうなのに

- Ik vind het een mooi verhaal.
- Ik hou van geschiedenis.

私は歴史が好きだ。

Ik wil de geschiedenis van Japan studeren aan de universiteit.

私は大学で日本の歴史について勉強したい。

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren aardrijkskunde en geschiedenis.

高校の頃、好きな科目は地理と歴史だったよ。

En voor het eerst in de geschiedenis kunnen we dit ook.

そして私たちは初めて 実際に

Meer dan wie dan ook in de geschiedenis van de berg.

エベレスト登頂21回の記録は 史上誰にも破られていません

De geschiedenis van de Zuid-Wales Vallei is een gevecht om rechten.

サウス・ウェールズ・バレーの歴史は 権利を勝ち取る戦いの歴史です

De eerste immigranten in de Amerikaanse geschiedenis kwamen uit Engeland en Nederland.

アメリカ史の中で最初の移民は、英国とオランダからやってきた。

Maarschalk Ney was een van de meest inspirerende slagveldcommandanten in de geschiedenis: een geboren

ネイ元帥は、歴史上最も刺激的な戦場の司令官の1人でした。生まれた

Dus de Britse aanval op Cambrai, met de eerste grote tankaanval in de geschiedenis.

英軍はカンブレーで攻勢を開始 初の戦車による大規模攻撃である

En net als vele kleine steden in Engeland, heeft het nogal een lange geschiedenis.

そして、イングランドの多くの小さな町と同じように、ここにも非常に長い歴史があります。

Vintage posters, middeleeuwse geschiedenis en meer. En elke aankoop helpt om dit kanaal te ondersteunen.

テーマにしたお気に入りをいくつか共有しました 。そして、すべての購入はこのチャネルをサポートするのに役立ちます。

Dus vallen de Britten aan bij Cambrai, met de eerste grote tank aanval in de geschiedenis.

英軍はカンブレーで攻勢を開始 初の戦車による大規模攻撃である

Weinig mannen hebben ooit zo'n impact gehad op de loop van de geschiedenis als Alexander de Grote.

アレクサンドロス大王のように歴史の流れに 影響を与えた人物はほとんどいない

Jouw lichaam is een tempel, maar het is ook een museum van de geschiedenis van de natuur.

身体は神聖な神殿とも言えますが、 自然の歴史博物館だとも言えます