Translation of "Zich" in Japanese

0.012 sec.

Examples of using "Zich" in a sentence and their japanese translations:

- Ze hebben zich ontspannen.
- Zij hebben zich ontspannen.
- Ze ontspanden zich.
- Zij ontspanden zich.

彼らはリラックスした。

- Hij draaide zich om.
- Hij heeft zich omgedraaid.
- Hij keerde zich om.
- Hij heeft zich omgekeerd.

彼はぐるりとふりかえった。

- Ze versliep zich.
- Ze heeft zich verslapen.

彼女は寝坊しました。

Onweerswolken verzamelen zich...

‎空に暗雲が広がる

Tom versliep zich.

トムは寝坊した。

Tom verontschuldigde zich.

トムは謝った。

Ze bukte zich.

彼女は腰をかがめた。

Tom ontspande zich.

トムはリラックスした。

Tom herinnerde zich.

トムは思い出した。

Gedraagt ​​Tom zich?

- トムは行儀よくしてる?
- トムはおとなしくしてる?

U vergist zich.

お前が悪いよ。

Ze hield zich stil en probeerde zich te verstoppen.

‎彼女はじっと身を潜める

- Hij voelde zich ongemakkelijk.
- Hij voelde zich niet lekker.

- 彼は不安になった。
- 彼は不安な気持ちだった。

- De markt herpakte zich.
- De markt heeft zich herpakt.

市場は盛り返してきた。

Hier splitst hij zich.

分かれ道だ

De geschiedenis herhaalt zich.

歴史は繰り返す。

Iedereen heeft zich verzet.

- みんな地面に足を降ろそう。
- みんな足を下に降ろして。

Ratten vermenigvuldigen zich snel.

ネズミはどんどん繁殖する。

Hij heeft zich opgehangen.

彼は首つり自殺した。

Hij heeft zich hersteld.

彼は健康状態を取り戻した。

Hij verheugt zich erop.

彼はそれを楽しみにしている。

Hij schreeuwde zich schor.

大声を出し続けて声をからした。

Hij gedraagt zich merkwaardig.

彼の振る舞いは奇妙である。

Carlos draaide zich om.

カルロスは振り返った。

Tom bood zich aan.

トムはボランティアをした。

Hij gaf zich over.

彼は降参した。

Tom voelde zich opgelucht.

トムはホッとした。

- Hij heeft zich overslapen deze morgen.
- Hij heeft zich vanmorgen verslapen.

彼は今朝寝過ごした。

- De weg splitst zich hier in tweeën.
- Hier splitst de weg zich.

道はここで二つに分かれている。

Als mensen zich dat afvragen,

恐竜のすごさの理由を考えるとき

Bevonden zich vijf kilometer diep.

5キロの深さにいました

Tijd om zich te verzamelen.

‎集合する時間だ

Ney's korps trok zich terug.

ネイ軍団は撤退する

Ken zette zich naast mij.

ケンは私のとなりに座った。

Omdat ze zich ziek voelde.

気分が悪かったからです。

Het nieuws verspreidt zich snel.

そのニュースは急速に広まった。

Ze voelde zich nogal moe.

彼女はいくぶん疲れを感じていた。

Ze vestigden zich in Japan.

彼らは日本に定住した。

Hij heeft zich slecht gedragen.

彼は行儀が悪かった。

Hij interesseert zich voor muziek.

彼は音楽に興味があります。

Hij voelt zich heel gelukkig.

彼はとても幸せな気分です。

Ze bewapenden zich met geweren.

彼らはライフルで武装していた。

U zult zich beter voelen.

良くなるでしょう。

Hij verkleedde zich als vrouw.

彼は女装した。

Ze zette zich en rookte.

彼女は座ってタバコを吸った。

Het leger moest zich terugtrekken.

軍は退却しなければならんかった。

Iedereen lijkt zich te vermaken.

みんな楽しんでいるようだね。

John interesseert zich voor golf.

- ジョンはゴルフに興味がある。
- ジョンはゴルフに興味を持っている。

Tom voelde zich erg eenzaam.

トムは酷く寂しくなった。

Tom scheert zich iedere morgen.

- トムは毎朝、髭を剃ります。
- トムって、毎朝ひげ剃ってるんだ。

Ze kleedde zich rap aan.

彼女はすばやく服を着た。

Iedereen heeft zich goed vermaakt.

皆は楽しかった。

Tom heeft zich zat gegeten.

トムはたらふく食べた。

Hier splitst de weg zich.

道はここで二つに分かれている。

- Ze maakt zich zorgen over haar examens.
- Ze maakt zich zorgen over haar toetsen.

彼女は試験のことを心配している。

Ze schaamde zich heel erg toen haar kind zich erg misdroeg in het openbaar.

彼女は子供が人前でお行儀悪かったのでとても当惑した。

- Hij paste zich aan de omstandigheden aan.
- Hij paste zich aan aan zijn omgeving.

彼は環境に順応した。

- Tom heeft genoeg gegeten.
- Tom heeft zich vol gegeten.
- Tom heeft zich zat gegeten.

トムはたらふく食べた。

Dat ze zich dan zouden gedragen.

結果的に おとなしくなる というものです

Je ziet dat hij zich oprolt.

しっぽを巻き始めてるぞ

...die zich in de poolnacht wagen.

‎極夜に足を踏み入れる

Maar 's avonds verplaatsen ze zich.

‎しかし夜になると動きだす

In de chaos verspreiden ze zich.

‎混乱の中で群れが乱れた

zich niet beter gedroegen dan bandieten.

多くのスペインのゲリラバンドからの保護を約束しました 。

Een Franse officier herinnerde zich later:

フランスの将校は後に次のように回想しました。

En zich om de takken slingerden.

ツタ植物のうねり

Interesseert u zich voor vreemde talen?

外国語の学習に興味がありますか。

Zij boog zich over het kind.

彼女はその子の上に身をかがめた。

Geluid beweegt zich erg snel voort.

音はとても早く伝わる。

Tom verstopte zich onder de tafel.

トムはテーブルの下に隠れた。

Zij interesseert zich erg voor muziek.

彼女は音楽に非常に興味を持っている。

Ze vestigden zich op het platteland.

彼らは田舎に定住した。

Zij interesseren zich niet voor politiek.

- 彼らは政治に無関心だ。
- 彼らは政治には無関心だ。

- Hij wreekte zich.
- Hij nam weerwraak.

彼は復讐した。

Hij baadde en kleedde zich aan.

彼は入浴して正装した。

Hij heeft zich overslapen deze morgen.

彼は今朝寝過ごした。

Hij heeft weinig geld bij zich.

彼は今ほとんどお金を持ち合わせていない。

Hij verborg zich achter de deur.

- 彼は戸の陰に隠れた。
- 彼はドアの後ろに隠れた。

Hij hulde zich in zijn overjas.

彼はオーバーに身を包んだ。

Bamboe buigt zich in de wind.

竹は風でたわむ。

Een ongeval deed zich juist voor.

- 事故が起こったところである。
- 事故がちょうど今起こったところだ。

Hij gedroeg zich als een kind.

彼は子供のように振る舞った。