Translation of "Wil" in Japanese

0.008 sec.

Examples of using "Wil" in a sentence and their japanese translations:

- Hij wil haar kussen.
- Zij wil hem kussen.
- Hij wil u kussen.
- Zij wil u kussen.

彼女は彼にキスしたいと思っている。

- Wil je fruitsap?
- Wil je een vruchtensap?

フルーツジュースが欲しいですか?

- Ik wil water.
- Ik wil wat water.

水が欲しい。

- Ik wil u terugzien.
- Ik wil je weer zien.
- Ik wil u weer zien.
- Ik wil jullie weer zien.
- Ik wil je terugzien.

- 君にまたお会いしたい。
- あなたにもう一度会いたいな。

- Ik wil je mening.
- Ik wil jullie mening.

君の意見を聞きたい。

- Ik wil daarheen gaan.
- Ik wil daarnaartoe gaan.

- 私はそこに行きたかった。
- そこに行きたい。

- Ik wil hier blijven.
- Ik wil hier zijn.

ここにいたいんです。

- Wil je iets drinken?
- Wil je wat drinken?
- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

- 何かお飲みになりますか?
- 何か飲み物はいかがですか。
- お飲み物はどうなさいますか。
- お飲み物はいかがですか。
- お飲み物はいかがでしょう?
- お飲み物はいかがでしょうか。
- お飲物はいかがですか。

Wil je weg?

行きたいですか。

Ik wil water.

水が欲しい。

Ik wil jou.

君が欲しい。

Ik wil leven.

- 生きたい。
- 私は命がほしい。

Wil iemand meerijden?

誰か乗せてってほしい人いる?

Ik wil het.

これが欲しい。

Ik wil niets.

私は何も欲しくない。

Wil je iets?

何か欲しいの?

Ik wil afvallen.

- 私は体重を減らしたい。
- ちっちゃくなりたい。

Wil je gaan?

あなたは行きますか。

Ik wil helpen.

役に立ちたいんだ。

Niemand wil daarheen.

そこへ行きたがる人は誰もいない。

Tom wil spelen.

トムが遊びたがっている。

Tom wil helpen.

トムが手伝いたがっている。

Wil je meekomen?

一緒にくるかい。

Ik wil Maria.

私はメアリーが欲しいです。

Ik wil feiten.

事実が知りたい。

Ik wil sterven.

死にたい。

Ik wil winnen.

勝ちたいなぁ。

Ik wil details.

- 詳細が欲しい。
- もっと詳しく知りたい。

Wie wil gaan?

誰が行きたいですか。

Tom wil advies.

トムはアドバイスが欲しいんだよ。

Wat wil je?

- あなたは何を求めているのですか。
- 君は何が欲しいの?
- 何が欲しいですか。
- 何が欲しいの?

Wil je koffie?

コーヒーはいかがですか。

Ik wil deze.

これが欲しい。

Ik wil slapen.

- 僕は寝たい。
- 少し眠りたい。
- 眠りたいんだ。

Ik wil rijden.

私は車を運転したい。

Ik wil meer.

もっと欲しい。

Ik wil paardrijden.

僕は馬に乗ってみたい。

Ik wil geloven.

僕は信じたいです。

Ik wil drinken.

飲みたいです。

Ik wil niet!

嫌だ!

Tom wil wraak.

トムは報復を望んでいる。

Ik wil zingen.

私は歌いたい気がする。

Ik wil geld.

お金が欲しい。

Ik wil dit.

これが欲しい。

Ze wil hem.

彼女は彼が欲しい。

Ik wil hier niet rondhangen. Ik wil naar beneden.

ここにいたくない 下りたい

- Hij wil ons weerzien.
- Hij wil ons weer zien.

彼は私たちにまだ会いたがっている。

Iedereen wil lang leven maar niemand wil oud worden.

誰もが長生きしたがるが、誰も年寄りにはなりたがらない。

Ik wil geen stumper zijn, ik wil cool zijn!!

のろまにはなりたくない。かっこ良くなりたい!!

- Hij wil naar Amerika.
- Hij wil naar Amerika gaan.

彼はアメリカに行きたがっている。

- Wie wil er chocolademelk?
- Wie wil er warme chocolade?

ホットチョコレート欲しい人ー?

- Ik wil wat water drinken.
- Ik wil water drinken.

水が飲みたい。

- Ik wil Zuid-Korea bezoeken.
- Ik wil Korea bezoeken.

わたしは韓国を訪れたい。

- Ik wil naar huis.
- Ik wil naar huis gaan.

- 私は家へ帰りたい。
- お家に帰りたいです。

- Wat wil zij?
- Wat wilt u?
- Wat wil hij?

彼は何を求めているのか。

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

帰りたくない。

- Ik wil dat je gaat.
- Ik wil dat u gaat.
- Ik wil dat jullie gaan.

- 君に行ってもらいたい。
- お前に行ってほしいんだよ。

- Wil je wat drinken?
- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

何かお飲みになりますか?

- Zij wil niet daarover praten.
- Zij wil daarover niet spreken.
- Zij wil daarover niet praten.

彼女はそのことについて話したくないんだよ。

- Ik wil je weer zien.
- Ik wil je nog eens zien.
- Ik wil je weer eens zien.
- Ik wil je terugzien.

君にまたお会いしたい。

- Waarom wil je verpleegster worden?
- Waarom wil je verpleger worden?

- なぜ看護婦になりたいのですか。
- どうして看護師になりたいの?

- Ik wil een stuk papier.
- Ik wil een stukje papier.

紙がほしい。

- Ik wil nog niet sterven.
- Ik wil nog niet doodgaan.

まだ死にたくない。

- Ik wil naar de film.
- Ik wil een filmpje pakken.

映画見に行きたい。

- Ik wil alleen u.
- Jij bent alles wat ik wil.

欲しいのは君だけなんだ。

- Ik wil met haar spreken.
- Ik wil met haar praten.

私は彼女と話したい。

- Ik wil bij je zijn.
- Ik wil bij jou zijn.

- 一緒にいたいな。
- そばにいたいな。

- Zij wil niet daarover praten.
- Zij wil daarover niet praten.

彼女はそのことについて話したくないんだよ。