Translation of "Heeft" in Japanese

0.023 sec.

Examples of using "Heeft" in a sentence and their japanese translations:

- Ze heeft geluk.
- Zij heeft geluk.

- 彼女はついている。
- 彼女は運がいい。

- Heeft Tom gereageerd?
- Heeft Tom geantwoord?

トムから返事来た?

- Heeft jouw land kernwapens?
- Heeft jullie land kernwapens?
- Heeft uw land kernwapens?

- あなたの国は核兵器を保有していますか?
- あなたの国は核兵器保有国ですか?

- Wat heeft Jean gedaan?
- Wat heeft Jean gemaakt?

ジーンは何をつくりましたか。

- Hij heeft twaalf zoons.
- Hij heeft twaalf kinderen.

彼には子供が12人もいる。

- Heeft u een kredietkaart?
- Heeft u een creditcard?

クレジットカードはお持ちですか。

- Wie heeft Tom gedood?
- Wie heeft Tom vermoord?

誰がトムを殺したのだろう?

- Zij heeft geen vijanden.
- Ze heeft geen vijanden.

彼女には敵はいない。

- Zij heeft veel geld.
- Hij heeft veel geld.

彼女はたくさんお金を持っている。

- Sara heeft eenendertig stiften.
- Sara heeft 31 pennen.

サラはペンを31本持っている。

- Hij heeft zelfmoord gepleegd.
- Hij heeft zichzelf omgebracht.

彼は自殺をした。

- Waarschijnlijk heeft Tom gelijk.
- Tom heeft waarschijnlijk gelijk.

トムは多分正しい。

- Ze heeft grote borsten.
- Zij heeft grote borsten.

彼女はおっぱいが大きい。

- Wat heeft Tom meegebracht?
- Wat heeft Tom meegenomen?

トムは何を持ってきたの?

- Wie heeft jou uitgekozen?
- Wie heeft jullie uitgekozen?

誰があなたを選んだの?

- Ze heeft weinig vrienden.
- Zij heeft weinig vrienden.

彼女には友だちがほとんどいない。

- Ze heeft hulp nodig.
- Hij heeft hulp nodig.

- 彼女は助けを必要とする。
- 彼女はこちらから助けてやる必要がある。

- Ze heeft een hartkwaal.
- Ze heeft een hartaandoening.

彼女は心臓が悪かった。

- Natuurlijk, hij heeft gelijk.
- Natuurlijk heeft hij gelijk.

もちろん彼は絶対に正しい。

- Misschien heeft Tom gelijk.
- Tom heeft misschien gelijk.

トムが正しいのかもしれない。

- Tom heeft genoeg gegeten.
- Tom heeft zich vol gegeten.
- Tom heeft zich zat gegeten.

トムはたらふく食べた。

Heeft hij broers?

彼は兄弟がいますか。

Heeft hij kinderen?

彼には子供が何人かいますか。

Iedereen heeft zwakheden.

- 弱点のない人はいない。
- 誰にでも弱点はある。
- 誰にでも弱点はあります。
- 誰にでも弱点がある。
- 誰にでも弱点があります。

Tom heeft hooikoorts.

トムは花粉症がある。

Heeft u tatoeages?

刺青があるの?

Hij heeft hoofdpijn.

彼は頭が痛い。

Wat heeft ze?

彼女は何を持っていますか。

Heeft hij gelijk?

彼は正しいですか。

Heeft u gereserveerd?

予約はなさっていますか。

Niemand heeft gefaald.

誰も落第しなかった。

Ze heeft ongelijk.

- 彼女は間違っている。
- 彼女のいうことは間違っている。

Heeft u honger?

お腹が空いているのですか。

Iedereen heeft gebreken.

誰にでも欠点はある。

Heeft u tijd?

お時間がありますか。

Heeft Tom gebeld?

トムから電話があった?

Tom heeft verloren.

トムが負けた。

Tom heeft gefaald.

トムは失敗した。

Ze heeft gonorroe.

彼女は淋病持ちだ。

Tom heeft gelijk.

トムの言うとおりだ。

Heeft Tom gehuild?

トムって泣いてたの?

Heeft Tom gelijk?

トムが正しいの?

Tom heeft niets.

トムには何もない。

Heeft Tom kinderen?

トムには子供がいるの?

Tom heeft schapen.

トムは羊を飼ってるんだ。

Tom heeft konijnen.

トムはウサギを飼っている。

U heeft gewonnen!

- 勝ったぁ!
- 勝ったぞ!

Heeft Tom gewonnen?

トムは勝った?

Heeft Tom gereageerd?

トムから返事来た?

Heeft Tom geantwoord?

トムから返事来た?

Tom heeft sproeten.

トムには、そばかすがあります。

Heeft u buikpijn?

お腹痛いの?

Tom heeft betaald.

トムは払った。

Heeft u kinderen?

子供がいますか。

Tom heeft keelpijn.

トムは喉が痛い。

Tom heeft kiespijn.

トムは歯が痛い。

Heeft u lucifers?

マッチありますか。

Zij heeft geluk.

彼女は運がいい。

Ze heeft stuiptrekkingen.

ひきつけを起こします。

Heeft Bob gelijk?

- ボブは正しいですか。
- ボブの言うことは合っているでしょうか。
- ボブは正しいんだろうか?

Hij heeft lef.

彼は腹が据わっている。

Tom heeft kanker.

トムは癌を患っている。

Hij heeft goed geluisterd, maar heeft niets kunnen horen.

彼は耳をすましたが、何も聞こえなかった。

- Heeft u enig bezwaar?
- Heeft u er iets tegen?

何か異議がありますか?

- Wie heeft pizza besteld?
- Wie heeft er pizza besteld?

- 誰がピザたのんだの?
- ピザを注文したの誰?

- Ze heeft enkele boeken.
- Ze heeft een paar boeken.

彼女は少し本を持っています。

- Wie heeft je Frans geleerd?
- Wie heeft u Frans geleerd?
- Wie heeft jullie Frans geleerd?

誰が貴方にフランス語を教えたの?

- Heeft u een blauwe?
- Heeft u een in het blauw?

- 青色のはありますか。
- 青いのはありますか。

- De regenboog heeft zeven kleuren.
- Een regenboog heeft zeven kleuren.

虹は7色だ。

Hij heeft een ongeluk gehad en heeft een been gebroken.

彼は事故にあって脚を骨折した。

- Hij heeft zijn fout erkend.
- Hij heeft zijn schuld erkend.

彼は自分の落ち度を認めた。

- Hij heeft zijn belofte gebroken.
- Hij heeft zijn woord gebroken.

彼は約束を破った。