Translation of "Prioriteit" in French

0.008 sec.

Examples of using "Prioriteit" in a sentence and their french translations:

Meubels hebben nu prioriteit.

Les meubles sont la priorité en ce moment.

Vuur is onze hoogste prioriteit.

Priorité numéro un : faire un feu.

Zouden we dit een prioriteit kunnen maken?

Pourrions-nous en faire une priorité ?

Wel zo slim in de woestijn. De eerste prioriteit is drinken.

Sage décision. Dans le désert, la priorité, c'est de s'hydrater.

Hij maakte er zijn eerste prioriteit van om ervoor te zorgen dat zijn eigen mannen naar behoren werden betaald en gevoed - iets wat

Il a fait de sa première priorité de s'assurer que ses propres hommes étaient correctement payés et nourris - quelque chose de