Translation of "Gevoed" in Japanese

0.006 sec.

Examples of using "Gevoed" in a sentence and their japanese translations:

Haar jongen moeten constant gevoed worden.

‎子供たちは ‎いつでも空腹だ

Wordt alle leven gevoed, beschermd en onderhouden.

全ての生命が養われ 守られています

Effectief te laten zijn, moeten ze naar behoren worden betaald, gekleed en gevoed - iets wat de Franse Republiek

が効果を発揮するためには、適切な給料、服装、給餌 が必要です。 これはフランス共和国が

Hij maakte er zijn eerste prioriteit van om ervoor te zorgen dat zijn eigen mannen naar behoren werden betaald en gevoed - iets wat

適切な給料と給餌を確実にすることを最優先事項とし