Translation of "Des" in Finnish

0.008 sec.

Examples of using "Des" in a sentence and their finnish translations:

Ledigheid is des duivels oorkussen.

Laiskuus on pahan alku ja juuri.

- Hoe eerder, hoe beter.
- Hoe eerder, des te beter.

Mitä ennemmin, sitä parempi.

Hoe groter ze zijn, des te grotere nachtdieren ze worden.

Ja mitä isompia ne ovat, sitä yöaktiivisempia niistä tulee.

In de open oceaan voegen ze zich bij een storm des levens.

Avomerellä ne liittyvät elämän sekamelskan joukkoon.

- Hoe ouder ge wordt, hoe moeilijker het wordt een nieuwe taal te leren.
- Hoe ouder ge zijt, hoe moeilijker het is een taal te leren.
- Hoe ouder je wordt, des te moeilijker wordt het een nieuwe taal te leren.

- Mitä vanhempi olet, sitä vaikeampi sinun on oppia kieliä.
- Mitä vanhempi sinä olet, sitä vaikeampi sinun on oppia kieliä.
- Vanhempana on vaikeampi oppia kieliä.